Zimbra Collaboration Suite 8.8 installeren op Ubuntu

De Zimbra Collaboration Server is een mailserver, collaboratieve webtoepassing en een web-gebaseerde mailserver admin console in een enkele toepassing. Het biedt LDAP, antivirus, antispam, samenwerkingsfuncties en een ajax webmail client. Zimbra is gemakkelijk te gebruiken voor zowel beheerders als eindgebruikers dankzij zijn snelle op Ajax gebaseerde webinterface.

Vereisten

Zimbra wordt ondersteund door de volgende Linux besturingssystemen

 • Red Hat® Enterprise Linux® 7
 • CentOS Linux® 7
 • Red Hat Enterprise Linux 6, patch level 4 of hoger is vereist
 • CentOS Linux 6, patch niveau 4 of later is vereist.
 • Oracle Linux 7.2
 • Oracle Linux 6.6
 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 14.04 LTS

De beheerconsole, Webmail GUI (Geavanceerd) en Webmail GUI (Standaard) kunnen beheerd worden met de volgende browsers en besturingssystemen

Windows Vista SP 2, Windows 7, Windows 8 of Windows 10 met een van de volgende mogelijkheden:

 • Microsoft ondersteuning is alleen beschikbaar voor Internet Explorer 11 of Microsoft Edge
  • IE11 en hoger voor Vista SP 2/Windows 7
  • IE11 en hoger voor Windows 8
  • IE11 of Microsoft Edge (Ondersteund sinds ZCS 8.6 P4 en hoger) voor Windows 10
 • De nieuwste stabiele release van:
  • Firefox
  • Safari
  • Google Chrome

Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 of 10.12 met een van de volgende mogelijkheden:

 • Firefox
 • Safari
 • Chrome

Linux met de laatste stabiele uitgave van een van de volgende:

 • Firefox
 • Google Chrome

Zimbra Installatie

In deze handleiding installeren we Zimbra op Ubuntu 16.04, dat is, voorlopig, de nieuwste ondersteunde LTS versie van Ubuntu.

Wat we nodig hebben om te beginnen:

 • Ubuntu Server 16.04 – 64bit
 • root privileges
 • Vrije ruimte 25 GB
 • RAM 4 GB

De parameter van mijn server

 • Domein : domein.lokaal
 • IP : 192.168.1.101
 • Mail : mail.domein.lokaal

Voordat je deze gids gaat volgen, installeer je Ubuntu 16.04 met de perfecte installatiegidshttps://www.howtoforge.com/tutorial/perfect-server-ubuntu-16.04-with-apache-php-myqsl-pureftpd-bind-postfix-doveot-and-ispconfig/

Na de verse installatie update je het systeem met

apt-get update && apt-get upgrade

Daarna zijn we klaar om te beginnen, allereerst installeren we LibreOffice met

apt-get install libreoffice

Als je Ubuntu 16.04 gebruikt en Oost-Aziatische talen bekijkt, installeer dan zeker:

apt-get install libreoffice-l10n-*
apt-get install fonts-vlgothic

Download Zimbra

Om Zimbra te downloaden ga je naar de paginahttps://www.zimbra.com/try/zimbra-collaboration-open-source/ en vul je het formulier in om de download link te ontvangen.

In mijn geval kan ik Zimbra downloaden met het volgende commando

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.10_GA/zcs-8.8.10_GA_3039.UBUNTU16_64.20180928094617.tgz

Let op dat de link kan veranderen.

Word nu root en decomprimeer de gedownloade inhoud

su
tar -zxvf zcs-8.8.10_GA_3039.UBUNTU16_64.20180928094617.tgz

DNS configuratie

Wanneer je tijdens het installatieproces een domein aanmaakt, controleert Zimbra Collaboration of je een MX record correct voor dat domein hebt ingesteld. Is dat niet het geval, dan verschijnt een foutmelding met de suggestie dat voor de domeinnaam een MX record in DNS geconfigureerd moet zijn.

Om e-mail te kunnen zenden en ontvangen moet de Zimbra MTA in DNS geconfigureerd zijn met zowel A als MX records. Voor het zenden van mail gebruikt de MTA DNS om hostnamen en e-mail-routing informatie op te lossen. Om mail te ontvangen moet het MX record juist ingesteld zijn om het bericht naar de mailserver te routeren.

Tijdens het installatieproces controleert Zimbra Collaboration of je een MX record correct ingesteld hebt. Is dat niet het geval, dan verschijnt een foutmelding die suggereert dat de domeinnaam een MX record in DNS geconfigureerd moet hebben.

Je moet een relay host configureren als je DNS niet inschakelt. Nadat Zimbra Collaboration geïnstalleerd is, ga je naar het tabbladGlobal Settings>MTAvan hetbeheerconsole en:

 • SchakelDNS lookups inschakelen uit.

 • Voer hetrelais MTA adresin dat voor externe aflevering gebruikt wordt.

Installatieproces

Nu kunnen we het installatieproces starten, met de volgende commando’s

cd zcs-8.8.10_GA_3039.UBUNTU16_64.20180928094617
./install.sh

Het installatieproces verloopt als volgt

Operations logged to /tmp/install.log.V88WcW43
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  zimbra-patch...NOT FOUND
  zimbra-license-tools...NOT FOUND
  zimbra-license-extension...NOT FOUND
  zimbra-network-store...NOT FOUND
  zimbra-network-modules-ng...NOT FOUND
  zimbra-chat...NOT FOUND
  zimbra-talk...NOT FOUND
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------Do you agree with the terms of the software license agreement? [N]

Accepteer de licentieovereenkomst met “Y”

Daarna begint het installatieproces met het stellen van enkele vragen, zeg ja op alle behalve op de stem “Installeer zimbra-imapd (BETA – alleen voor evaluatie)” die op “N” moet blijven staan.

Use Zimbra's package repository [Y]

Importing Zimbra GPG key

Configuring package repository

Checking for installable packages

Found zimbra-core (local)
Found zimbra-ldap (local)
Found zimbra-logger (local)
Found zimbra-mta (local)
Found zimbra-dnscache (local)
Found zimbra-snmp (local)
Found zimbra-store (local)
Found zimbra-apache (local)
Found zimbra-spell (local)
Found zimbra-memcached (repo)
Found zimbra-proxy (local)
Found zimbra-drive (repo)
Found zimbra-imapd (local)
Found zimbra-patch (repo)


Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] Y

Install zimbra-logger [Y] Y

Install zimbra-mta [Y]

Install zimbra-dnscache [Y]

Install zimbra-snmp [Y]

Install zimbra-store [Y]

Install zimbra-apache [Y]

Install zimbra-spell [Y]

Install zimbra-memcached [Y]

Install zimbra-proxy [Y]

Install zimbra-drive [Y]

Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N]

Install zimbra-chat [Y]
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy
  zimbra-drive
  zimbra-patch
  zimbra-chat

The system will be modified. Continue? [N]

Nu kun je bij de laatste vraag “Y” antwoorden om de installatie te starten.

Beginning Installation - see /tmp/install.log.PgZw1zFF for details...

             zimbra-core-components will be downloaded and installed.
              zimbra-timezone-data will be installed.
             zimbra-common-mbox-conf will be installed.
              zimbra-common-mbox-db will be installed.
             zimbra-common-core-libs will be installed.
          zimbra-common-mbox-native-lib will be installed.
          zimbra-common-mbox-conf-msgs will be installed.
          zimbra-common-mbox-conf-attrs will be installed.
             zimbra-common-core-jar will be installed.
         zimbra-common-mbox-conf-rights will be installed.
             zimbra-common-mbox-docs will be installed.
                   zimbra-core will be installed.
             zimbra-ldap-components will be downloaded and installed.
                   zimbra-ldap will be installed.
                  zimbra-logger will be installed.
              zimbra-mta-components will be downloaded and installed.
                   zimbra-mta will be installed.
           zimbra-dnscache-components will be downloaded and installed.
                 zimbra-dnscache will be installed.
             zimbra-snmp-components will be downloaded and installed.
                   zimbra-snmp will be installed.
             zimbra-store-components will be downloaded and installed.
            zimbra-jetty-distribution will be downloaded and installed.
                 zimbra-mbox-war will be installed.
                zimbra-mbox-conf will be installed.
               zimbra-mbox-service will be installed.
            zimbra-mbox-webclient-war will be installed.
          zimbra-mbox-admin-console-war will be installed.
             zimbra-mbox-store-libs will be installed.
                  zimbra-store will be installed.
            zimbra-apache-components will be downloaded and installed.
                  zimbra-apache will be installed.
             zimbra-spell-components will be downloaded and installed.
                  zimbra-spell will be installed.
                zimbra-memcached will be downloaded and installed.
             zimbra-proxy-components will be downloaded and installed.
                  zimbra-proxy will be installed.
                  zimbra-drive will be downloaded and installed (later).
                  zimbra-patch will be downloaded and installed (later).
                   zimbra-chat will be downloaded and installed (later).

Downloading packages (11):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
   ...done

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.


Installing repo packages (11):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
   ...done

Installing local packages (26):
  zimbra-timezone-data
  zimbra-common-mbox-conf
  zimbra-common-mbox-db
  zimbra-common-core-libs
  zimbra-common-mbox-native-lib
  zimbra-common-mbox-conf-msgs
  zimbra-common-mbox-conf-attrs
  zimbra-common-core-jar
  zimbra-common-mbox-conf-rights
  zimbra-common-mbox-docs
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-mbox-war
  zimbra-mbox-conf
  zimbra-mbox-service
  zimbra-mbox-webclient-war
  zimbra-mbox-admin-console-war
  zimbra-mbox-store-libs
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-proxy
   ...done

Installing extra packages (3):
  zimbra-drive
  zimbra-patch
  zimbra-chat
   ...done

Running Post Installation Configuration:
Operations logged to /tmp/zmsetup.20181106-121246.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...No results returned for A lookup of ubuntu-16.domain.local
Checked nameservers:
    192.168.2.245
    192.168.0.251
No results returned for AAAA lookup of ubuntu-16.domain.local
Checked nameservers:
    192.168.2.245
    192.168.0.251


DNS ERROR resolving ubuntu-16.domain.local
It is suggested that the hostname be resolvable via DNS
Change hostname [Yes]

Zoals hierboven vermeld, is deze foutmelding normaal als er geen DNS entry voor je hostnaam is, als je de Perfect Server Setup Gids volgde, zal hier geen fout optreden, hoe dan ook laat ik je later zien hoe je dat kunt verhelpen. want, zeg nu Nee” op de vraag “Change hostname”.

De volgende vraag kan de fout over MX zijn, zoals hierboven vermeld zou dit normaal moeten zijn als er geen MX aan verbonden is.

DNS ERROR resolving MX for ubuntu-16.domain.local
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes]

Zeg “No” op de vraag over Change Domain Name

Nu zou een tekst-gebaseerd menu moeten verschijnen

Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-ldap:               Enabled
  3) zimbra-logger:              Enabled
  4) zimbra-mta:               Enabled
  5) zimbra-dnscache:             Enabled
  6) zimbra-snmp:               Enabled
  7) zimbra-store:              Enabled
    +Create Admin User:          yes
    +Admin user to create:         [email protected]
******* +Admin Password            UNSET
    +Anti-virus quarantine user:      [email protected]
    +Enable automated spam training:    yes
    +Spam training user:          [email protected]
    +Non-spam(Ham) training user:     [email protected]
    +SMTP host:              ubuntu-16.domain.local
    +Web server HTTP port:         8080
    +Web server HTTPS port:        8443
    +Web server mode:           https
    +IMAP server port:           7143
    +IMAP server SSL port:         7993
    +POP server port:           7110
    +POP server SSL port:         7995
    +Use spell check server:        yes
    +Spell server URL:           http://ubuntu-16.domain.local:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE
    +Enable version update notifications: TRUE
    +Version update notification email:  [email protected]
    +Version update source email:     [email protected]
    +Install mailstore (service webapp):  yes
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

  8) zimbra-spell:              Enabled
  9) zimbra-proxy:              Enabled
 10) Default Class of Service Configuration:
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Het verplichte wat je hier moet doen is het admin wachtwoord instellen, dus druk op toets “7” op het toetsenbord, dan op “4”, dan kun je het Admin wachtwoord instellen

Store configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Create Admin User:            yes
  3) Admin user to create:          [email protected]
** 4) Admin Password              UNSET
  5) Anti-virus quarantine user:       [email protected]
  6) Enable automated spam training:     yes
  7) Spam training user:           [email protected]
  8) Non-spam(Ham) training user:       [email protected]
  9) SMTP host:                ubuntu-16.domain.local
 10) Web server HTTP port:          8080
 11) Web server HTTPS port:          8443
 12) Web server mode:             https
 13) IMAP server port:            7143
 14) IMAP server SSL port:          7993
 15) POP server port:             7110
 16) POP server SSL port:           7995
 17) Use spell check server:         yes
 18) Spell server URL:            http://ubuntu-16.domain.local:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE
 20) Enable version update notifications:   TRUE
 21) Version update notification email:    [email protected]
 22) Version update source email:       [email protected]
 23) Install mailstore (service webapp):   yes
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for [email protected] (min 6 characters): [FOPiNVYC]

Er wordt een wachtwoord’voorgesteld, maar je kunt je zelfgekozen wachtwoord instellen.

Druk daarna op “r” om terug te gaan in het menu, en druk dan op “a” om de configuratie op te slaan.

Het vraagt of je de gegevens in een bestand wilt opslaan, zeg natuurlijk “Yes”, wat het standaard antwoord is.

Het vraagt de naam van het bestand waar je de gegevens wilt opslaan, je kunt de standaard laten staan, en dan waarschuwt het dat het systeem gewijzigd wordt.

The system will be modified - continue? [No]

Let op dat je “Yes” schrijft, want om veiligheidsredenen is de standaardinstelling “No”.

Aan het eind krijg je een melding of de installatie geslaagd is en wordt je gevraagd of je Zimbra over je installatie wilt inlichten, om de ondersteuning van de onn broncode versie te bevorderen stel ik voor om in te lichten, maar het is jouw keuze ­čÖé

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (8.8.10_GA_3039_UBUNTU16_64)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created ([email protected])

Notify Zimbra of your installation? [Yes]

Nu worden enkele controles opgestart…

If all is gone right you should see
Checking if the NG started running...done.
Setting up zimbra crontab...done.


Moving /tmp/zmsetup.20181106-121246.log to /opt/zimbra/log


Configuration complete - press return to exit

Nu moest je de laatste setp doen. We moesten de syslog configuratiebestanden instellen om de server statistieken te kunnen tonen op het beheerconsole, en de logger monitor host in te schakelen. De server statistieken bevatten informatie over het aantal berichten, het berichtenvolume, en de anti-spam en anti-virus activiteit.

Meld je aan als zimbra gebruiker en lunch het volgende commando

sudo -u zimbra -i
zmupdateauthkeys

De uitvoer zou er ongeveer zo uit moeten zien>

Updating keys for ubuntu-16.domain.local
Fetching key for ubuntu-16.domain.local
Updating keys for ubuntu-16.domain.local
Updating /opt/zimbra/.ssh/authorized_keys

Alsroot, type het volgende commando om de server in staat te stellen statistieken te tonen

exit
/opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetup

Bewerk het bestand /etc/default/rsyslog om -r toe te voegen aan de instellingRSYSLOGD_OPTIONS, RSYSLOGD_OPTIONS=”-r”, en start dan de dienst opnieuw met

 /etc/init.d/rsyslog restart

Om je installatie te controleren moet je naar de beheerconsole gaan ophttps://192.168.2.50:7071/ en je moet de Console Login Pagina bekijken.

Om in te loggen moet je [email protected] gebruiken (degene die je tijdens de installatie koos) met het wachtwoord dat je instelde

Zimbra Admin Console

Om de webmail te openen moet je naar URLhttps://IPADDRESS/ om in te loggen moet je een gebruiker aanmaken in admin console of gebruik

[email protected] (die je tijdens de installatie koos) met het wachtwoord dat je instelde

Je hebt Zimbra met succes op je server geïnstalleerd.

Links