Websitebaker CMS installeren Op Ubuntu 18.04 LTS

WebsiteBaker is een gratis, open bron, gemakkelijk en veilig, flexibel en uitbreidbaar open bron inhoudsbeheersysteem, geschreven in PHP. Het is speciaal ontworpen om zijn gebruikers in staat te stellen met gemak websites te maken. Het is eenvoudig en gemakkelijk te installeren, zodat het de beste keuze is voor ontwerpers, ontwikkelaars en gebruikers. WebsiteBaker heeft veel mogelijkheden zoals, Eenvoudig te gebruiken interface, Meertalige ondersteuning, WYSIWYG editors, Groepsgebaseerde Acl, Beheer van bestanden en media en nog veel meer.

In deze handleiding leren we hoe je WebsiteBaker op een Ubuntu 18.04 LTS server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

Voor je begint, moet je Apache, MariaDB en PHP op je systeem installeren. Installeer eerst Apache en MariaDB server met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Installeer PHP samen met de vereiste bibliotheken door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-cli php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-zip php7.2-curl unzip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, moet je het php.ini bestand wijzigen:

nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini

Breng de volgende wijzigingen aan:

session.use_cookies = 1
session.save_path = "/var/lib/php/sessions"
session.cookie_path = /

Sla het bestand op en sluit het. Start dan de dienst Apache en MariaDB en zet ze aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
 sudo systemctl start mariadb
 sudo systemctl enable apache2
 sudo systemctl enable mariadb

Configureer MariaDB

Vervolgens moet je de MariaDB installatie beveiligen. Je kunt hem beveiligen door het script mysql_secure_installation te draaien:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder:

  Enter current password for root (enter for none): ENTER
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt, maak dan een database voor WebsiteBaker:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE websitebkdb;

Maak vervolgens een gebruiker aan voor WebsiteBaker en verleen rechten:

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'websitebk'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
 MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON websitebkdb.* TO 'websitebk'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;

Vervang het woord ‘mypassword’ in de bovenstaande SQL commando’s door een beveiligd wachtwoord naar keuze. Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat tenslotte de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]> exit;

Installeer WebsiteBaker

Download eerst de nieuwste versie van WebsiteBaker met het volgende commando:

cd /tmp
wget https://addon.websitebaker.org/media/wbaddons/3c4e79979d0cc1ea7c6774f00bc2293e/WebsiteBaker-2_12_1.zip

Maak vervolgens een directory voor WebsiteBaker en pak het gedownloade bestand daarin uit:

sudo mkdir /var/www/html/websitebaker
 unzip WebsiteBaker-2_12_1.zip -d /var/www/html/websitebaker

Verander vervolgens de directory in /var/www/html/websitebaker en hernoem het bestand config.php.new:

cd /var/www/html/websitebaker
 sudo mv config.php.new config.php

Geef vervolgens de juiste permissies aan de map websitebaker:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/websitebaker
 sudo chmod -R 755 /var/www/html/websitebaker

Maak vervolgens een Apache virtual host bestand voor WebsiteBaker met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/conf.d/website.conf

voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/websitebaker
   ServerName example.com
   ServerAlias www.example.com

  <Directory /var/www/html/websitebaker/>
    Options +FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan het virtuele host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite websitebaker

Schakel ten slotte de Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache dienst met het volgende commando:

sudo a2enmod rewrite
 sudo systemctl restart apache2

Open WebsiteBaker

Open nu je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

WebsiteBaker Installatie Wizard

Installatie Wizard Deel 2

Geef hier je database gegevens, websitenaam, admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de knop Installeer WebsiteBaker. Als de installatie voltooid is. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Inloggen op de achterkant

Geef nu je admin gebruikersnaam en wachtwoord op. klik dan op de Inloggen knop. Je zou het WebsiteBaker dashboard moeten zien in de volgende afbeelding:

WebsiteBaker Admin interface