Webmin te installeren met gratis Let’s Encrypt SSL Certificaat op Ubuntu 22.04

Webmin is een webgebaseerde toepassing voor het beheer van op Linux gebaseerde besturingssystemen. Het is ontworpen voor beginnende gebruikers die niet vertrouwd zijn met de opdrachtregelinterface. Het helpt gebruikers het configuratiebestand te bewerken, een webserver en FTP-server in te stellen, commando’s uit te voeren, pakketten te installeren of e-mail forwarding te beheren en alles via een webbrowser te beheren. Het biedt een eenvoudige en webgebaseerde gebruikersinterface om je remote Linux systemen te beheren.

In deze tutorial laten we je zien hoe je Webmin installeert en beveiligt met Let’s Encrypt op Ubuntu 22.04 server.

Voorwaarden

 • Een server waarop Ubuntu 22.04 draait.
 • Een geldige domeinnaam is naar je server verwezen.
 • Een root wachtwoord is geconfigureerd op je server.

Aan de slag

Voordat je begint, is het raadzaam om je systeempakketten bij te werken naar de laatste versie. Dat kun je doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra je systeem is bijgewerkt, herstart je het om de wijzigingen door te voeren.

Webmin installeren op Ubuntu 22.04

Webmin is standaard niet beschikbaar in de Ubuntu standaard repository. Je zult dus een Webmin repository aan je systeem moeten toevoegen.

Installeer eerst de vereiste pakketten met het volgende commando:

apt-get install software-properties-common apt-transport-https wget -y

Zodra alle pakketten zijn geïnstalleerd, importeer je de Webmin GPG-sleutel met het volgende commando:

wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | apt-key add -

Voeg vervolgens de Webmin repository toe aan je systeem met het volgende commando:

add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"

Zodra de repository is toegevoegd, installeer je Webmin met het volgende commando:

apt-get install webmin -y

Na de succesvolle installatie kun je de status van de Webmin service controleren met het volgende commando:

systemctl status webmin

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? webmin.service - Webmin server daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/webmin.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 07:32:41 UTC; 42s ago
  Process: 58866 ExecStart=/usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 58867 (miniserv.pl)
   Tasks: 1 (limit: 4579)
   Memory: 27.8M
    CPU: 644ms
   CGroup: /system.slice/webmin.service
       ??58867 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf

Sep 18 07:32:38 ubuntu2204 systemd[1]: Starting Webmin server daemon...
Sep 18 07:32:38 ubuntu2204 perl[58866]: pam_unix(webmin:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost= user=root
Sep 18 07:32:41 ubuntu2204 webmin[58866]: Webmin starting
Sep 18 07:32:41 ubuntu2204 systemd[1]: Started Webmin server daemon.

Om de Webmin service te stoppen gebruik je het volgende commando:

systemctl stop webmin

Op dit moment is Webmin geïnstalleerd en luistert op poort 10000. Je kunt dit verifiëren met het volgende commando:

ss -antpl

Je zou Webmin luisterende poort moeten krijgen in de volgende uitvoer:

State    Recv-Q   Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port   Process                     
LISTEN   0      4096          0.0.0.0:10000        0.0.0.0:*     users:(("miniserv.pl",pid=58867,fd=5))  

Toegang tot Webmin Web UI

Open nu je webbrowser en typ de URL https://your-ip-address:10000. Je zou het bericht over het niet-vertrouwde SSL-certificaat moeten zien. Omdat Webmin een niet-vertrouwd zelfondertekend SSL-certificaat gebruikt:

Webmin toegang

Negeer bovenstaande boodschap en klik op proceed to your-ip (unsafe). Je zou de Webmin inlogpagina moeten zien:

Inloggen op Webmin

Geef je root gebruikersnaam, wachtwoord en klik op de knop Aanmelden. Je zou het Webmin dashboard op het volgende scherm moeten zien:

Webmin Dashboard

Hoe Webmin te gebruiken

Je kunt nu verschillende dingen doen op je Linux systeem. In deze sectie laten we je zien hoe je pakketten bijwerkt, git installeert en een nieuwe gebruiker aanmaakt met de Webmin webinterface.

Pakketten installeren en bijwerken

Je kunt je gewenste pakket installeren en alle pakketten bijwerken met de Webmin webinterface.

Als je bijvoorbeeld een net-tools pakket wilt installeren, klik je op de Systems => Software packages. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Pakketten installeren

Selecteer nu“Package from APT“, typ net-tools, en klik op de knop Installeren. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Linux pakketinstallatie met Webmin

Gebruikers aanmaken en beheren

Met Webmin kun je ook gebruikersaccounts op je systeem aanmaken, bewerken en verwijderen.

Om een nieuwe gebruiker aan te maken, klik je op Systeem => Gebruikers en Groepen. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Linux-gebruikers beheren met Webmin

Klik op de knop Nieuwe gebruiker aanmaken. Je zou het scherm Gebruiker aanmaken moeten zien:

Nieuwe Linux-gebruiker aanmaken

gebruikersgegevens

Geef je gebruikersnaam op, Selecteer Automatisch voor Gebruikers-ID, Geef je Echte Naam, Voor Thuismap, selecteer Automatisch, Selecteer Normaal Wachtwoord en typ je gewenste wachtwoord en klik dan op de Maak knop om een nieuwe gebruiker aan te maken. Je zou de nieuw aangemaakte gebruiker op het volgende scherm moeten zien:

Lijst van Linux gebruikers

Als je klaar bent, kun je doorgaan naar de volgende stap.

SSL inschakelen op Webmin

Standaard is Webmin geconfigureerd om een zelfondertekend certificaat te gebruiken. Het is dus aanbevolen om Webmin te beveiligen met een vertrouwd SSL-certificaat.

Voordat je begint, moet je Apache op je systeem installeren. Je kunt het installeren met het volgende commando:

apt-get install apache2 certbot python3-certbot-apache -y

Zodra de Apache webserver is geïnstalleerd. Start de Apache service en laat hem starten bij het opnieuw opstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

Je kunt de status van de Apache service controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de actieve status van de Apache server moeten krijgen in de volgende uitvoer:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2022-09-18 07:47:13 UTC; 11s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 62034 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 4579)
   Memory: 5.1M
    CPU: 39ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??62034 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??62038 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??62039 /usr/sbin/apache2 -k start

Sep 18 07:47:12 webmin.linuxbuz.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sep 18 07:47:13 webmin.linuxbuz.com systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Klik in de Webmin-interface op je Networking => Network Configuration en vervolgens op de Hostname en DNS. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Configuratie hostnaam server

Geef je volledig gekwalificeerde Domeinnaam op in het veld hostnaam en klik op de knop Opslaan om de configuratiewijzigingen toe te passen.

Klik vervolgens op Webmin => Webmin Configuratie. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Webmin configuratie

Klik nu op de SSL-codering. Je zou het volgende scherm moeten zien:

SSL-codering

Klik op het tabblad Let’s Encrypt, Geef je domeinnaam op in het veld Hostnames, Geef je website root directory op in de velden Other directory, en klik op de knop Request Certificate om het certificaat te installeren.

Log nu uit van je Webmin interface en log opnieuw in met de beveiligde URL https://webmin.linuxbuz.com.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Webmin met Let’s Encrypt SSL succesvol geïnstalleerd op Ubuntu 22.04. Je kunt nu Webmin installeren op je externe server om je Linux systeem te beheren via de Webmin webinterface. Stel me gerust als je vragen hebt.