Verschillende manieren om CRON opdrachten in Linux te plannen en op te sommen

Cron is een ingebouwd Linux hulpprogramma dat gebruikt wordt om verschillende processen binnen het computersysteem op een bepaalde geplande tijd uit te voeren.

Crontab d.w.z. de Cron tabellen worden gebruikt voor het lezen van de scripts die binnen een systeem voorgedefinieerd zijn en met behulp van een syntaxis kunnen gebruikers de configuratie van een Cron job doen voor het plannen van de commando’s. Cron is een daemon voor beheer waarmee je de uitvoering van taken op voorgeschreven tijden kunt regelen. Deze activiteiten worden cron jobs genoemd en kunnen gepland worden om uitgevoerd te worden per minuut, uur, maand, weekdag, of een combinatie daarvan. Als de taak handmatig zou worden uitgevoerd, zou dit voor een gebruiker een ongelooflijk moeilijke taak kunnen zijn, omdat de gebruiker elk interval aanwezig zou moeten zijn om de taak uit te voeren. Deze handleiding helpt je door verschillende technieken om Cron jobs in Linux te plannen en op te sommen.

Vereisten:

  • Aanbevolen OS: Ubuntu 20.04 Of Linux Mint 20
  • Gebruikersaccount: Een gebruikersaccount met sudo

Deze handleiding gaat ervan uit dat gebruikers het nieuwste Linux besturingssysteem al geïnstalleerd hebben. Om verder te weten, verwijs je naar Linux Of Ubuntu op basis van OS naar je voorkeur.

Om verschillende cron jobs in Linux te plannen en op te sommen, moet je de Terminal openen vanuit Toepassingen in je computersysteem.

Linux Terminal

Zodra het terminal venster open is, controleer je de ingelogde gebruiker. Om de cron jobs op te sommen moet de gebruiker sudo rechten hebben, d.w.z. hij moet een admin gebruiker zijn. Als de ingelogde gebruiker al admin rechten heeft, ga dan verder. Schakel anders over op de root gebruiker door het bijgevoegde commando uit te voeren.

 $ su – username

Opmerking: je kunt gebruikersnaam vervangen door de naam van de root gebruiker van je OS.

Een opdracht plannen in Crontab

De admin gebruiker/ root gebruiker heeft toegang tot de bestanden in crontab die gepland zijn.

Om het crontab bestand te openen voer je het hieronder aangebrachte commando in op de Linux terminal.

$ crontab -e

Door op de <Enter> toets te drukken, opent het het crontab bestand van de gebruikersaccount.

Bewerk de crontab

Opmerking: Als je Linux systeem het commando sudo crontab -e niet ondersteunt, probeer dan het volgende genoemde commando te gebruiken

$ su -c crontab -e

Zoals je kunt zien is de geopende editor Nano. Als je verschillende keuzes van editors krijgt, kies dan Nano omdat het als een gemakkelijke keuze wordt beschouwd.

Gebruikers kunnen de cron jobs bewerken en plannen met de pijltjestoetsen. Scroll naar beneden naar de onderkant van het eerder in de editor geopende bestand; de regels die met # beginnen en commentaar hebben worden door de cron editor geheel genegeerd.

Voorbeeld 1:

Om de waarden toe te voegen voor het plannen van een job op een bepaalde tijd, voegen we de volgende waarden toe:

  • Minuten van een uur (m)
  • Uur van de dag (h)
  • Dag van de maand (dom)
  • Maand van het jaar (mon)
  • Dag van de week (dow)

Dan moet je de jobs specificeren. Bijvoorbeeld, het volgende commando helpt bij het maken van een backup op het aangegeven tijdstip.

12 12 3 11 2 /root/backup.sh

Als je een waarde wilt overslaan, voeg je er eenvoudig een sterretje * voor in de plaats.

Om het bestand op te slaan gebruik je Ctrl-O en druk op Enter. Kies Y om je keuze te bevestigen. Om te verlaten kun je de sneltoets Ctrl-X gebruiken zodra het bestand opgeslagen is.

Als je nu teruggaat, verschijnt de volgende boodschap, die aangeeft dat de nieuwe cron job geïnstalleerd is.

crontab -e

De ingevoerde informatie vertelt het systeem om de Cron Job uit te voeren op welke dag, datum en tijd. De geplande job zal dan automatisch lopen op de door de gebruiker vooraf ingestelde tijd.

Voorbeeld 2:

Een ander voorbeeld van het maken van een cron job voor het dagelijks instellen van de computer hardware klok op 5:03 AM, moet je de volgende code schrijven:

03 05 * * * /sbin/hwclock –systohc

Volg dezelfde stappen, typ het volgende commando in de terminal zoals hieronder in de bijlage en druk op enter.

$ crontab –e

Het geopende bestand kan bewerkt worden. Voeg dus de hierboven genoemde coderegel toe om een nieuwe cron job te plannen.

Schema cronjob

Om het bestand op te slaan gebruik je Ctrl-O en druk op Enter. Kies Y om je keuze te bevestigen. Om af te sluiten gebruik je de sneltoets Ctrl-X zodra het bestand opgeslagen is. De hardwareklok van ons systeem wordt nu ingesteld volgens onze genoemde eisen. Bij terugkomst verschijnt een succesbericht.

Gebruikers kunnen meerdere taken beheren en automatiseren op basis van de eisen van het systeem.

De Cron jobs bekijken

De geautomatiseerde en geplande taken kunnen ook bekeken worden met behulp van de commandoregel. Als de gebruikers de opdrachten hebben ingepland, kunnen ze deze opdrachten met het commando bekijken.

Methode 1:

Voer het volgende commando in de terminal in en druk dan op enter.

$ crontab –l

Lijst van Cronjobs

Je kunt ook sudo crontab -l gebruiken voor de root gebruiker. Klik dan op enter. Er verschijnt een lijst met geplande cron jobs voor de ingelogde gebruiker.

Bewerk root crontab

Methode 2:

Een andere manier om deze cron jobs te benaderen is via de directory. De cron jobs bevinden zich in de spool directories waar ze verder worden opgeslagen in crontabs. Gebruikers kunnen ze op de volgende plaats in hun machine ontdekken. Ga naar de hieronder genoemde plaats om de cron jobs te bekijken.

$ /var/spool/cron/crontabs

Root gebruikers hebben het privilege om de crontab voor het hele systeem te gebruiken. Om de inhoud voor de crontab van de root gebruiker te tonen, kunnen we het volgende commando less gebruiken:

$ less /etc/crontab

Door op enter te klikken ziet de gebruiker de volgende voorbeelduitvoer met alle cron jobs voor de root gebruiker in de map var/spool/cron .

Bekijk Crontab met het commando less

Conclusie

Op deze manier kunnen gebruikers door de cron jobs op hun Linux systemen navigeren. Cron is nuttig voor het plannen van taken die op basis van de eisen voorgedefinieerd en geautomatiseerd kunnen worden. Om de via het cron gereedschap geplande taken te sorteren en te tonen, gebruik je de commando’s uit deze gids. De crontab wordt aangestuurd door een crontab bestand, een configuratiebestand dat shell commando’s weergeeft die regelmatig voor een bepaald schema moeten worden uitgevoerd. Door dit artikel door te nemen kun je je voorstellen hoe systeembeheerders het gebruiken om backup activiteiten, mappen opschonen, waarschuwingen, enz. te automatiseren.