Vagrant te installeren en te gebruiken met VirtualBox op Ubuntu 20.04

Vagrant is een opdrachtregel gereedschap voor het bouwen en beheren van virtuele machines. Om Vagrant te gebruiken moet je een virtualisatie-engine zoals VirtualBox, Hyper-V, of Docker op je systeem geïnstalleerd hebben. Het Vagrant plugin systeem biedt ook ondersteuning voor KVM en VMware. Vagrant wordt vooral gebruikt om gemakkelijk ontwikkelomgevingen op te zetten. Vagrant is beschikbaar voor Linux platforms en gebruikers kunnen het in hun systeem installeren voor verder gebruik.

In dit artikel laat ik je zien hoe je Vagrant op een Ubuntu 20.04 machine installeert en VirtualBox als vairtualisatie motor gebruikt. We maken met Vagrant een VirtualBox virtuele machine met CentOS 8 als besturingssysteem binnen de VM.

Vagrant installeren op Ubuntu

Om Vagrant op Ubuntu 20.04 te installeren, zullen we het command line/ terminal venster van ons systeem gebruiken. Eerst zullen we VirtualBox in ons systeem installeren, dus open daarvoor de terminal. Gebruik de sneltoets Ctl+Alt+T om hem te openen of ga naar ToepassingenàTerminal om het terminal venster te openen.

VirtualBox installeren

Eenmaal geopend moet je de apt repository van het systeem bijwerken. Daarvoor moet je het bijgevoegde commando in het terminal venster van het systeem typen:

$ sudo apt update

Zodra je het commando intypt en op de <enter> toets drukt, vraagt het systeem om het wachtwoord van de ingelogde gebruiker. Geef het in het veld en druk dan op de <enter> toets.

Pakketten bijwerken

Zodra je op enter drukt, beginnen de updates die nu in het systeem beschikbaar zijn te verwerken. Het proces van het binnenhalen van updates kan enige tijd duren. Zorg ervoor dat je tijdens dit proces in het terminal venster blijft. Eenmaal klaar moet je het bijgevoegde commando typen om de VirtualBox in je systeem te installeren.

$ sudo apt install virtualbox

Installeer VirtualBox

De installatie begint zoals in de onderstaande figuur. Na enige tijd vraagt het systeem de gebruiker om toestemming, typ Y en druk dan op enter om verder te gaan met het proces van installatie van VirtualBox in je systeem.

VirtualBox installatie

Na enige tijd is VirtualBox in je systeem geïnstalleerd. Je kunt dit controleren door VirtualBox te zoeken in de geïnstalleerde Toepassingen van het Ubuntu systeem. Als de toepassing in het systeem geïnstalleerd is, dan zie je een uitvoer die lijkt op de hieronder getoonde:

VirtualBox Pictogram

Nu heb je VirtualBox met succes geïnstalleerd, dus kunnen we verder gaan met de installatie van Vagrant in het systeem.

Vagrant installeren

De volgende stap in dit proces is het installeren van Vagrant in je systeem. Dit is een handig proces en kan gedaan worden met het hieronder getoonde eenregelige commando. Type het bijgevoegde onderstaande commando in het terminal venster om de installatie van Vagrant in je Ubuntu 20.04 systeem te starten.

$ sudo apt install vagrant

Het systeem zal tijdens dit installatieproces om toestemming van de gebruiker vragen voordat het verder gaat. Typ Y en druk dan op de <enter> toets van het toetsenbord om verder te gaan met het installatieproces.

Installing Vagrant

De installatiefase is na een tijdje voltooid. Als je Vagrant in je systeem geïnstalleerd hebt, typ je het aangehaalde onderstaande commando in het terminal venster om het proces van de Vagrant installatie te bevestigen:

$ vagrant --version

Je ziet een uitvoer die enigszins vergelijkbaar is met die in deze figuur. De versie van Vagrant die in het systeem geïnstalleerd is, wordt getoond zoals in de onderstaande figuur:

Controleer de versie van Vagrant

Maak een CentOS 8 VM met Vagrant

Nu zullen we de methode bekijken om een Vagrant project te maken. Daartoe maken we een directory voor ons nieuwe vagrant project. Type het bijgevoegde commando in de commandoregel:

$ mkdir ~/mijn-vagrant-project

Zodra je op enter drukt, wordt de projectdirectory gemaakt. Ga naar de nieuw aangemaakte map met het cd commando. Hier gebruiken we het commando zoals hieronder, je kunt de projectnaam vervangen en het project benaderen op basis van de naam die je voor je project koos. Type het volgende commando:

$ cd ~/my-vagrant-project

Je komt nu in de projectdirectory. Hier is een voorbeeld, we zullen het vagrant init commando gebruiken om vagrant te initialiseren, samen met de naam van de box die je wilt gebruiken. Alle publiek beschikbare Vagrant Boxen zijn te vinden op de officiële catalogus pagina van Vagrant.

$ vagrant init centos/8

De uitvoer van het in de vorige stap gebruikte commando zal lijken op de hieronder getoonde:

Maak CentOS 8 VM met Vagrant

Voer nu het volgende commando uit in het terminal venster:

$ vagrant up

Start VM

Een uitvoer gelijkend op die hieronder verschijnt:

CentOS VM maken met Vagrant

Vagrant zal dan de projectmap op het /vagrant pad in de virtuele machine van je systeem mounten.

Nu zullen we proberen het ssh commando in de virtuele machine uit te voeren, gebruik het hieronder geciteerde commando in het terminal venster:

$ vagrant ssh

Om de virtuele machine te stoppen, typ je het bijgevoegde onderstaande commando in de terminal:

$ vagrant halt

Je kunt ook alle middelen vernietigen die tijdens het hele proces zijn aangemaakt. Type het aangehechte commando in het terminal venster:

$ vagrant destroy

Op deze manier kunnen we Vagrant openen en de VirtualBox configureren. Gebruikers kunnen de middelen ook vernietigen en stopzetten met de in de vorige sectie besproken commando’s.

Vagrant verwijderen

Om Vagrant van het Ubuntu 20.04 systeem te verwijderen, typ je het bijgevoegde onderstaande commando in de commandoregel van je systeem:

$ sudo apt-get remove –auto-remove vagrant

Hier vraagt het systeem misschien om het wachtwoord van de ingelogde gebruiker/sudo gebruiker. Vagrant zal beginnen met het verwijderen. Als het systeem om de bevestiging van de gebruiker vraagt, moet je Y typen en dan op enter drukken om door te gaan. De deïnstallatie is na een tijdje klaar.

Conclusie

In dit artikel hebben we de stappen doorgenomen om VirtualBox als virtualisatie-engine voor Vagrant te installeren. We maakten ook een basisproject voor Vagrant en deelden enkele nuttige commando’s om op de virtuele machine toe te passen. Ten slotte spraken we over het proces om Vagrant van het systeem te verwijderen. Gebruikers kunnen Vagrant gemakkelijk van hun systeem verwijderen als ze dat nodig hebben.