Trac Project Management gereedschap installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Trac is een gratis en een open bron web-gebaseerd project management en bug tracking systeem dat ontwikkelaars helpt om goede software te schrijven terwijl ze niet in de weg lopen. Je kunt Trac gemakkelijk integreren met versiebeheersystemen als Subversion en Git. Trac staat wiki markup toe in issue beschrijvingen en commit berichten, waardoor links en naadloze verwijzingen ontstaan tussen bugs, taken, changesets, bestanden en wiki pagina’s.

In deze handleiding leren we hoe je Trac kunt installeren op Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver).

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 18.04.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer Apache

Eerst moet je Apache webserver op je systeem installeren. Je kunt Apache installeren met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 -y

Als Apache geïnstalleerd is, start je de Apache dienst en schakel je hem in om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2

Installeer en configureer Trac

Trac is standaard beschikbaar in de Ubuntu 18.04 repository. Je kunt Trac installeren met het volgende commando:

sudo apt-get install trac libapache2-mod-wsgi -y

Zodra Trac geïnstalleerd is, schakel je de auth_digest module in met het volgende commando:

sudo a2enmod auth_digest

Vervolgens moet je een web root directory voor Trac maken. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo mkdir /var/lib/trac
sudo mkdir -p /var/www/html/trac
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/trac

Maak vervolgens een projectdirectory voor Trac en geef de juiste rechten met het volgende commando:

sudo trac-admin /var/lib/trac/test initenv test sqlite:db/trac.db

Uitvoer:

Project environment for 'test' created.

You may now configure the environment by editing the file:

  /var/lib/trac/test/conf/trac.ini

If you'd like to take this new project environment for a test drive,
try running the Trac standalone web server `tracd`:

  tracd --port 8000 /var/lib/trac/test

Then point your browser to http://localhost:8000/test.
There you can also browse the documentation for your installed
version of Trac, including information on further setup (such as
deploying Trac to a real web server).

The latest documentation can also always be found on the project
website:

  http://trac.edgewall.org/

Congratulations!
sudo trac-admin /var/lib/trac/test deploy /var/www/html/trac/test
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/trac/test
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/trac/test

Maak vervolgens een admin gebruiker en een hiroom2 gebruiker voor Trac met het volgende commando:

sudo htdigest -c /var/lib/trac/test/.htdigest "test" admin
sudo htdigest /var/lib/trac/test/.htdigest "test" hiroom2

Configureer Apache voor Trac

Vervolgens moet je een Apache virtual host directive voor Trac maken. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/trac.conf

Voeg de volgende regels toe:

WSGIScriptAlias /trac/test /var/www/html/trac/test/cgi-bin/trac.wsgi
<Location /trac/test>
  AuthType Digest
  AuthName "test"
  AuthUserFile /var/lib/trac/test/.htdigest
  Require valid-user
</Location>

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

Schakel tenslotte de Trac virtuele host in en herstart de Apache dienst met het volgende commando:

sudo a2ensite trac.conf
sudo systemctl restart apache2

Ga naar de Trac webinterface

Trac is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om de Trac webinterface te openen.

Open je web browser en typ de URL http://your-domain-name/trac/test in, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Inloggen op Trac

Geef nu je admin gebruikersgegevens op en klik op de Log In knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Trac Web Interface