Tonido Personal Cloud Server instellen op Ubuntu 18.04 LTS

Tonido is een gratis applicatieserver waarmee je vanuit een webbrowser toegang hebt tot al je bestanden op je computer. Je kunt bestanden delen met je familie, vrienden en collega’s, en ook een beveiligd deel aanmaken om alleen bevoegden toe te laten. Tonido kan geïnstalleerd worden op Windows, Linux, Mac, iPhone, Android, en Blackberry. Met Tonido kun je je Foto’s, Geluiden en Video’s streamen naar alle apparaten op je netwerk. Tonido is er in twee versies, Personal en FileCloud. De Persoonlijke versie is gratis en geeft je toegang tot alle bestanden voor één gebruiker. FileCloud is een bedrijfsversie waarmee je je eigen privé opslag kunt maken.

In deze handleiding leren we hoe je Tonido Personal Editie installeert en configureert op Ubuntu 18.04 LTS.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Eerst is het aan te raden je server te updaten met de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als de server bijgewerkt is, herstart je hem om alle configuratie veranderingen toe te passen:

Vervolgens moet je libpng bibliotheek installeren om Tonido te kunnen installeren. Je kunt het downloaden en installeren met het volgende commando:

wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1.1_amd64.deb
dpkg -i libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1.1_amd64.deb

Eenmaal geïnstalleerd kun je verder gaan met de volgende stap.

Tonido installeren

Eerst moet je de nieuwste versie van Tonido downloaden van hun officiële websites. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget http://www.tonido.com/download.php?tonido64.tar.gz

Eenmaal gedownload pak je het uit op de map /usr/local/tonido met het volgende commando:

mkdir /usr/local/tonido
tar -zxvf download.php\?tonido64.tar.gz -C /usr/local/tonido

Je kunt nu de Tonido dienst starten met het volgende commando:

/usr/local/tonido/tonido.sh start

Standaard luistert Tonido op poort 10001. Je kunt het controleren met het volgende commando:

netstat -ant

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 0.0.0.0:10001      0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 127.0.0.53:53      0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0  344 38.143.68.184:22    139.5.237.169:41523   ESTABLISHED
tcp6    0   0 :::80          :::*          LISTEN   
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   
tcp6    0   0 :::443         :::*          LISTEN  

Je kunt de Tonido dienst ook stoppen met het volgende commando:

/usr/local/tonido/tonido.sh stop

Maak een Systemd Service bestand voor Tonido

Vervolgens moet je een systemd service bestand maken om de Tonido dienst te beheren. Je kunt het aanmaken met het volgende commando:

nano /etc/systemd/system/tonido.service

Voeg de volgende regels toe:

[Unit]
Description=Tonido Server
After=local-fs.target network.target

[Service]
Type=forking
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/tonido/tonido.sh start
ExecStop=/usr/local/tonido/tonido.sh stop
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op en sluit het. Herlaad dan systemd daemon met het volgende commando:

systemctl daemon-reload

Start vervolgens de Tonido service en zet hem aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

systemctl start tonido
systemctl enable tonido

Toegang tot Tonido

Tonido is nu geïnstalleerd, het is tijd om het via de webinterface te benaderen.

Open je web browser en typ de URL http://your-server-ip:10001. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Een account toevoegen

Kies nu je taal, geef je account naam, wachtwoord en e-mail op. Klik dan op de knop Create. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Configureer Tonido toegang op afstand

Klik nu op de volgende knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Deel mappen

Kies nu de toestemming voor toegang op afstand en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Media mappen

Schakel nu indexering in en klik op het volgende knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Mobiele toegang

Klik nu op de knop Close om de installatie te beëindigen. Je zou nu de volgende pagina moeten zien:

Tonido dashboard

Klik nu op de gedeelde bestanden om je eerste map aan te maken en te delen. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Tonido aandelen

Maak aandeel

Kies de map die je wilt delen en klik op de knop Create. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Directe link delen

Klik nu op de Advanced Options om de rechten te beheren. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Geavanceerde opties voor delen

Klik nu op de knop New Guest om de eerste gebruiker aan te maken die toegang krijgt tot de gedeelde map. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Maak een gastaccount aan

Geef gebruikersnaam en wachtwoord op, en klik op de knop Create. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Aandeel beheren

Open nu je web browser en typ de URL https://hitjethva.tonidoid.com#guest. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Gast aanmelden

Geef je gebruikersnaam en paaswoord op. Klik dan op de knop Sign in. Je zou je gedeelde map op de volgende pagina moeten zien:

Gastendashboard

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Tonido server geïnstalleerd en ingesteld op Ubuntu 18.04 server. Je kunt nu gemakkelijk het bestand, de directory, en alle media delen met je vrienden, familie en collega’s. Stel me gerust als je vragen hebt.