Systeembronnen monitoren met SAR op Ubuntu 20.04

SAR ook bekend als “System Activity Report” is een hulpmiddel om de systeembronnen van Linux besturingssystemen in de gaten te houden. Het is erg nuttig voor systeembeheerders om het systeemprestatie-rapport te verzamelen en de systeemprestaties te verbeteren om meer aanvragen te kunnen verwerken. Met SAR kun je het gebruik van de CPU, het geheugen, het verbruik van I/O apparaten, de prestaties van de batterij, Plug and play apparaten, het gebruik van schijven, de prestaties van de processor, het bestandssysteem, en meer controleren.

In deze handleiding laten we je zien hoe je SAR installeert en gebruikt om systeemprestaties te bewaken.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 20.04.
 • Een geldige domeinnaam die wijst naar het IP van je server.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer SAR

Standaard is het SAR pakket beschikbaar in de Ubuntu standaard repository. Je kunt het installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

apt-get install sysstat -y

Als de installatie klaar is, start je de SAR service en schakel je hem in om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start sysstat
systemctl enable sysstat

Vervolgens kun je de geĆÆnstalleerde versie van SAR verifiĆ«ren met het volgende commando:

sar -V

Je zou de SAR versie in de volgende uitvoer moeten krijgen:

sysstat version 12.2.0
(C) Sebastien Godard (sysstat orange.fr)

Tijdens de installatie genereert SAR een Cron bestand om elke 10 minuten rapporten te verzamelen en te genereren. Je kunt het controleren met het volgende commando:

cat /etc/cron.d/sysstat

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

# The first element of the path is a directory where the debian-sa1
# script is located
PATH=/usr/lib/sysstat:/usr/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# Activity reports every 10 minutes everyday
5-55/10 * * * * root command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1

# Additional run at 23:59 to rotate the statistics file
59 23 * * * root command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2

Bewaak het CPU gebruik

Je kunt het volgende commando uitvoeren om het CPU gebruik 4 keer per 1 seconde te controleren.

sar 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:32:39 AM   CPU   %user   %nice  %system  %iowait  %steal   %idle
09:32:40 AM   all   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
09:32:41 AM   all   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
09:32:42 AM   all   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
09:32:43 AM   all   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
Average:    all   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00

Je kunt de gegenereerde uitvoer ook in een bestand opslaan met de -o optie.

sar 1 4 -o cpu-report

Je kunt dit rapport later bekijken met de -f optie zoals hieronder:

sar -f cpu-report

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:35:01 AM   CPU   %user   %nice  %system  %iowait  %steal   %idle
09:35:02 AM   all   0.50   0.00   1.00   0.00   0.00   98.50
09:35:03 AM   all   0.00   0.00   0.50   0.00   0.00   99.50
09:35:04 AM   all   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
09:35:05 AM   all   0.50   0.00   0.50   0.00   0.00   99.00
Average:    all   0.25   0.00   0.50   0.00   0.00   99.25

Geheugengebruik monitoren

Je kunt de -r optie gebruiken om het geheugengebruik van je systeem te controleren.

Om het geheugengebruik 4 keer om de 1 seconden te controleren, voer je het volgende commando uit:

sar -r 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:37:29 AM kbmemfree  kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit  %commit kbactive  kbinact  kbdirty
09:37:30 AM  3609412  3733536   47556   1.18   24180  290460  102048   2.26  138240  206508     0
09:37:31 AM  3609412  3733536   47556   1.18   24180  290460  102048   2.26  138240  206508     0
09:37:32 AM  3609444  3733568   47524   1.18   24180  290460  102048   2.26  138240  206508     0
09:37:33 AM  3609444  3733568   47524   1.18   24180  290460  102048   2.26  138240  206508     0
Average:   3609428  3733552   47540   1.18   24180  290460  102048   2.26  138240  206508     0

Monitor Paging Statistieken

Je kunt de -B optie gebruiken om de paging statistieken van je systeem te controleren.

Voer het volgende commando uit om paginastatistieken te tonen.

sar -B 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:39:03 AM pgpgin/s pgpgout/s  fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s  %vmeff
09:39:04 AM   0.00   0.00   4.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:39:05 AM   0.00   0.00   1.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:39:06 AM   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:39:07 AM   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Average:     0.00   0.00   1.25   0.00   4.25   0.00   0.00   0.00   0.00

Monitor blokapparaatstatistieken

Je kunt -d optie gebruiken met SAR commando om het blokapparaat statistieken rapport te tonen. Je kunt ook de optie -p gebruiken om de uitvoer in een leesbaarder formaat weer te geven:

sar -d -p 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:41:15 AM    DEV    tps   rkB/s   wkB/s   dkB/s  areq-sz  aqu-sz   await   %util
09:41:16 AM    sda   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:41:17 AM    sda   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:41:18 AM    sda   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:41:19 AM    sda   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Average:     sda   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Monitor Netwerk Statistieken

Je kunt de optie -n met het SAR commando gebruiken om de netwerkstatistieken in je systeem te controleren. Je kunt DEV, EDEV, NFS, NFSD, SOCK, IP, EIP, ICMP, EICMP, TCP, ETCP, UDP, SOCK6, IP6, EIP6, ICMP6, EICMP6 & UDP6 met -n optie gebruiken om specifieke apparaten te bewaken. Je kunt ook de optie ALL gebruiken om alle netwerkapparaten te bewaken.

Om alle netwerk apparaten te bewaken, voer je het volgende commando uit:

sar -n ALL 1 4

Om de statistiek van alle netwerk interfaces te controleren, voer je het volgende commando uit:

sar -n DEV 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:51:18 AM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
09:51:19 AM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:19 AM   eth1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:19 AM   eth0   12.00   2.00   0.91   0.23   0.00   0.00   0.00   0.00

09:51:19 AM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
09:51:20 AM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:20 AM   eth1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:20 AM   eth0   16.00   12.00   1.13   2.22   0.00   0.00   0.00   0.00

09:51:20 AM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
09:51:21 AM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:21 AM   eth1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:21 AM   eth0   6.00   12.00   0.46   3.02   0.00   0.00   0.00   0.00

09:51:21 AM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
09:51:22 AM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:22 AM   eth1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:51:22 AM   eth0   9.00   22.00   0.66   3.49   0.00   0.00   0.00   0.00

Average:    IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
Average:      lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Average:     eth1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Average:     eth0   10.75   12.00   0.79   2.24   0.00   0.00   0.00   0.00

Monitor Swap Gebruik

Je kunt de -S optio gebruiken om de statistieken van het swap gebruik te controleren.

sar -S 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:54:18 AM kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad  %swpcad
09:54:19 AM  483800     0   0.00     0   0.00
09:54:20 AM  483800     0   0.00     0   0.00
09:54:21 AM  483800     0   0.00     0   0.00
09:54:22 AM  483800     0   0.00     0   0.00
Average:    483800     0   0.00     0   0.00

Bewaak I/O operaties

Om details over I/O operaties zoals transactie per seconde, lezen per seconde, schrijven per seconde te bekijken, voer je het volgende commando uit:

sar -b 1 4

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Linux 5.4.0-29-generic (ubuntu2004) 	01/04/2021 	_x86_64_	(2 CPU)

09:56:58 AM    tps   rtps   wtps   dtps  bread/s  bwrtn/s  bdscd/s
09:56:59 AM   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:57:00 AM   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:57:01 AM   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
09:57:02 AM   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Average:     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Conclusie

In het bovenstaande bericht heb je geleerd hoe je SAR commandoregel gereedschap kunt installeren en gebruiken om je systeemprestaties te bewaken. Ik hoop dat dit je helpt om je systeemprestaties te verbeteren.