SQLite en SQLite Browser te installeren op Ubuntu 20.04

Sqlite is een lichtgewicht maar functierijk databasebeheersysteem dat veel gebruikt wordt in ingebedde systemen zoals mobiele apparaten. Het is eigenlijk een relatief databasebeheersysteem dat gebruikt wordt voor het opslaan van gestructureerde gegevens in grote tabellen. Andere belangrijke databankbeheersystemen in deze reeks zijn Microsoft’s SQL Server, MySQL, PostgreSQL, IBM’s DB2, en Oracle Database. Omdat het open-source is, kan de broncode van SQLite worden aangepast aan de eisen van ontwikkelaars. Het is ook gratis te gebruiken in zowel commerciële als niet-commerciële projecten.

SQLite draait zonder dat er een apart serverproces nodig is. Omdat er geen server nodig is voor het opzetten van SQLite, kan een SQLite database-instantie worden aangemaakt net als het openen van een bestand. Het is een C bibliotheek die directe toegang heeft tot de opgeslagen bestanden. Het hele databasesysteem zit in een enkele bibliotheek. Het is direct geïntegreerd in het hostprogramma. Het voldoet volledig aan ACID. Het gebruikt minimale systeembronnen.

Met de SQLite browser kunnen we de bestanden in de SQLite database direct manipuleren. Het is open source. DB Browser is een voorbeeld van een SQLite browser. Het kan worden gebruikt voor het maken en bewerken van databasebestanden. Met de visuele interface van een DB-browser hoef je geen SQL-commando’s te onthouden. Deze eigenschap maakt het flexibeler voor nieuwe gebruikers en voor ontwikkelaars.

In deze gids zullen we zien hoe je SQLite en SQLite Browser installeert op een Ubuntu 20.04 systeem. Er zijn twee manieren om SQLite browser te installeren. In de eerste methode gebruiken we de standaard Ubuntu repository. In de tweede methode gebruiken we de voorverpakte applicatie van Snap. Laten we overgaan tot het installatieproces.

Voorwaarden

  1. Basiskennis van het uitvoeren van commando’s op een Linux terminal.
  2. Een gebruikersaccount met administratieve (‘sudo’) toegang.
  3. Toegang tot het internet voor het ophalen van diverse bestanden.

SQLite installeren vanuit de officiële Ubuntu 20.04 opslagplaats

Stap 1. Voordat je SQLite gaat installeren, moet je de repository lijst bijwerken met het onderstaande commando:

sudo apt update

Stap 2. Nu kunnen we SQLite verder installeren met het commando:

sudo apt install sqlite3

SQLite

Zodra de SQLite is geïnstalleerd, kun je de geïnstalleerde versie controleren door:

sqlite --version

Controleer SQLite versie

SQLite Browser installeren op Ubuntu 20.04 vanuit de officiële repository

Stap 1. Gebruik het commando om SQLite browser te installeren:

sudo apt install sqlitebrowser

Installatie van SQLite Browser

Stap 2. Start nu de SQLite browser vanaf de opdrachtregel met behulp van:

$ sqlitebrowser 

SQLite Browser

Of gebruik het startmenu en zoek naar SQLite browser zoals hier getoond:

SQLite Browser installeren vanaf de Snap Store

Stap 1. Op Ubuntu systemen (>16.04) is Snap voorgeïnstalleerd. Als je een minimale installatie van Ubuntu hebt, kun je Snap installeren vanuit het snapd pakket zoals hier:

sudo apt install snapd

Als snapd al geïnstalleerd is, zal het bovenstaande commando het upgraden als er een nieuwe versie beschikbaar is.

Stap 2. Log voor het bijwerken van het pad van Snap uit en weer in of start je computer opnieuw op.

Stap 3. Open nu na stap 2 een nieuwe terminal en installeer SQLite van Snap :

sudo snap install sqlitebrowser

Installeer SQLite Browser van snap store

De SQLite browser of DB browser heeft besturingselementen en wizards voor diverse bewerkingen zoals het maken van database en tabellen, het importeren en exporteren van tabellen van en naar CSV bestanden, het uitvoeren van SQL queries, enzovoort.

De SQLite opdrachtregelinterface gebruiken

Laten we een database aanmaken in SQLite en deze vullen met gegevens. Voer het commando uit om een database met de naam ‘reserve’ aan te maken:

sqlite3 spare.db

SQLite opdrachtregelinterface

Hierin is ‘reserve ‘de naam van de database. De terminal prompt zal nu veranderen in de SQLite shell als:

sqlite>

Met het commando .help op de sqlite3 prompt kunnen we alle SQLite commando’s opnoemen:

SQLite-shell

Om een tabel te maken voor het opslaan van gegevens, moeten we de naam en kolom ervan opgeven in het create table statement. De basissyntaxis voor het maken van een tabel is:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [database_name].table_name( col_1 datatype PRIMARY KEY(one or more columns), col_2 datatype, col_3 datatype, ... ... ... );

Met de bovenstaande syntaxis hebben we de onderstaande tabel gemaakt met de naam ‘parts’:

CREATE TABLE parts ( part_id INTEGER PRIMARY KEY, part_name TEXT NOT NULL,brand_name TEXT NOT NULL UNIQUE );

SQLite - een tabel maken

Het veld part_id is de primaire sleutel van de parts tabel. De UNIQUE constraint wordt gebruikt om een uniek veld in de tabel te specificeren.

Om gegevens in deze tabel in te voegen, hebben we het INSERT INTO statement nodig. De syntaxis voor de INSERT query is :

INSERT INTO TABLE_NAME (col_1, col_2, col_3,...col_N)  VALUES (val_1, val_2, val_3,...val_N);  

Laten we wat gegevens invoegen in onze tabel ‘onderdelen’:

INSERT INTO parts (part_id,part_name,brand_name) VALUES (111, ‘screw’, ‘thunder’);

Gegevens invoegen in een SQLite database

Om te controleren of de gegevens goed zijn ingevoegd, gebruiken we de SELECT query om ze op de terminal weer te geven. De syntaxis voor een SELECT query is:

SELECT col_1, col_2, . . . . col_N FROM table_name;

In ons geval zal de SELECT query zijn:

SELECT part_id,part_name,brand_name from parts;

SQLite database queries

Als je de sqlite3 prompt wilt verlaten, voer je gewoon het commando .quit in.

Conclusie

Dat is alles. In deze gids hebben we geleerd SQLite te installeren op Ubuntu 20.04 OS. SQLite is een lichtgewicht en snelle databasetoepassing. Probeer een mobiele toepassing te bouwen met verschillende databases en vergelijk hun prestaties met die van SQLite.