Shoutcast Server te Installeren op Ubuntu 18.04 LTS

SHOUTcast is een gratis, open bron en cross-platform software toepassing die gebruikt kan worden om media over het Internet te streamen. SHOUTcast wordt speciaal gebruikt voor het maken of beluisteren van Internet audio uitzendingen. Met SHOUTcast kunnen we een muziekstroom uitzenden naar de op afstand aangesloten client die met de server verbonden is.

In deze handleiding leren we hoe je SHOUTcast mediaserver op Ubuntu 18.04 LTS kunt installeren.

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 18.04 LTS.
  • Een statisch IP adres 192.168.0.102 is op je server ingesteld.
  • root is op je server ingesteld.

Installeer Shoutcast

Eerst moet je de nieuwste versie van Shoutcast downloaden van hun officiële website. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

cd ~
wget http://download.nullsoft.com/shoutcast/tools/sc_serv2_linux_x64-latest.tar.gz

Als de download voltooid is, maak je een nieuwe map in je thuismap en pak je het gedownloade bestand daarin uit:

mkdir ~/shoutcast
cd ~/shoutcast
tar -xvzf sc_serv2_linux_x64-latest.tar.gz

Vervolgens moet je een nieuw configuratiebestand voor Shoutcast maken. Je kunt dit doen met het volgende commando:

nano sc_serv.conf

Voeg de volgende regels toe:

adminpassword=admin@123
password=admin@1234
requirestreamconfigs=1
streamadminpassword_1=admin@12345
streamid_1=1
streampassword_1=admin@123456
streampath_1=http://192.168.0.102:8000
logfile=logs/sc_serv.log
w3clog=logs/sc_w3c.log
banfile=control/sc_serv.ban
ripfile=control/sc_serv.rip

Verander het wachtwoord en het IP adres naar behoefte.

Toegang tot Shoutcast

Shoutcast is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om de Shoutcast dienst te starten en de webinterface ervan te openen.

Voer het volgende commando uit om de Shoutcast server te starten:

./sc_serv &

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

2018-05-30 17:37:03 INFO *********************************************************************
2018-05-30 17:37:03 INFO ** SHOUTcast Distributed Network Audio Server (DNAS) **
2018-05-30 17:37:03 INFO ** Copyright (C) 2014-2017 Radionomy SA, All Rights Reserved **
2018-05-30 17:37:03 INFO *********************************************************************
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] SHOUTcast DNAS/posix(linux x64) v2.5.5.733 (Oct 9 2017)
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] PID: 9383
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] Saving log output to `/home/administrator/shoutcast/logs/sc_serv.log'
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] Automatic log rotation interval: 1 day
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] Loaded config from `/home/administrator/shoutcast/sc_serv.conf'
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] Calculated CPU count is 2 -> using all available CPUs
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] Limited to 1024 file descriptors [relates to ulimit -n]
2018-05-30 17:37:03 INFO [MAIN] Starting 2 network threads
2018-05-30 17:37:03 INFO [MICROSERVER] Listening for source and client connections on port 8000
2018-05-30 17:37:03 INFO [MICROSERVER] Listening for legacy source connections on port 8001
2018-05-30 17:37:03 INFO [MICROSERVER] Flash policy file server not enabled

Zodra de server gestart is, open je je web browser en typ je de URL http://192.168.0.102:8000, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Shoutcast stream samenvatting

Klik nu op de Server Login knop, je zou de Shoutcast login pagina moeten zien zoals hieronder:

Inloggen op shoutcast server

Geef hier je admin gebruikersnaam en wachtwoord op die je in het configuratiebestand hebt opgegeven, klik dan op de Ok knop, je zou het Shoutcast dashboard op de volgende pagina moeten zien:

Shoutcast server beheerconsole

Gefeliciteerd! je hebt met succes de Shoutcast server geïnstalleerd in Ubuntu 18.04 LTS server.