SEO Panel te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Seo Panel is een gratis en open bron SEO control panel toepassing die gebruikt kan worden om de zoekmachine optimalisatie van je websites te beheren. Seo Panel wordt geleverd met alle nieuwste SEO hulpmiddelen die je helpen de prestaties van je websites te verhogen en bij te houden. Seo Panel biedt een automatisch hulpmiddel voor het aanmelden van mappen, waarmee je je websites kunt aanmelden bij de belangrijkste gratis en betaalde internet directories.

Kenmerken

 • Biedt site auditor en webmaster tool.
 • Meta Tag Generator en Backlink checker.
 • Ondersteunt 30 talen.
 • Trefwoord Positie Checker, Backlinks Checker, MOZ Rank Checker, en Zoekmachine Verzadiging Checker.

In deze handleiding gaan we Seo Panel installeren op Ubuntu 18.04 LTS.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache, MariaDB en PHP

Eerst moet je Apache webserver, MariaDB, PHP en andere PHP modules op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-cgi libapache2-mod-php7.2 php7.2-xmlrpc php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2 php7.2-common php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-xml php7.2-intl php7.2-cli php7.2-ldap php7.2-zip php7.2-readline php7.2-imap php7.2-tidy php7.2-recode php7.2-sq php7.2-intl unzip wget -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je het php.ini bestand:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

memory_limit = 300M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 400
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het. Herstart dan de Apache en MariaDB dienst en stel ze in om te starten bij het opstarten door het volgende commando uit te voeren:

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb

MariaDB configureren

MariaDB is standaard niet gehard. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen door het volgende commando uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Dit commando stelt een root wachtwoord in, verwijdert de anonieme gebruiker, verbiedt remote root login, en verwijdert de testdatabase zoals hieronder te zien is:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt. Maak dan een database en gebruiker voor Seo Panel met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE seopaneldb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER seopanel;

Verleen vervolgens rechten aan de Seo Panel database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON seopaneldb.* TO 'seopanel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Vervang ‘mypassword’ door een veilig wachtwoord naar keuze in de bovenstaande SQL query. Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat vervolgens de MariaDB console met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> exit

Na het instellen van de database kun je verder gaan met de installatie van Seo Panel.

Seo Panel installeren

Download eerst de nieuwste versie van Seo Panel met het volgende commando:

wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/seopanel/Seopanel.v3/seopanel.v.3.16.0.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip seopanel.v.3.16.0.zip

Kopieer vervolgens de uitgepakte map naar de Apache web root map met het volgende commando:

sudo cp -r seopanel /var/www/html/

Geef vervolgens de juiste rechten aan de map seopanel met het volgende commando:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/seopanel
sudo chmod -R 755 /var/www/html/seopanel

Vervolgens kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Apache voor Seopanel

Vervolgens moet je een apache virtual host bestand maken voor Seopanel. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/seopanel.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/seopanel
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/seopanel/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/seopanel_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/seopanel_access.log combined

</VirtualHost>

Vervang example.com in het bovenstaande bestand door je eigen domeinnaam. Sla het bestand op en sluit het. Schakel dan Seo panel virtueel host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite seopanel

Schakel vervolgens de Apache herschrijfmodule in en herstart de Apache webserver om alle veranderingen toe te passen:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Toegang tot Seo Panel

Seo Panel is nu geïnstalleerd en geconfigureerd. Het is tijd om de webinterface van Seo Panel te openen.

Open je web browser en typ de URL van je seopanel website, in mijn geval http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Compatibiliteitscontrole

Als alle vereisten gevalideerd zijn, klik je op de knop Ga verder naar de volgende stap. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database instellingen

Geef je gegevens over je databank op, zoals databasenaam, databankgebruikersnaam en wachtwoord. Klik dan op de knop Proceed to next step. Als de installatie met succes voltooid is. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Configureer admin login

Klik nu op de Proceed to admin login knop. Je zou het Seo Panel standaard dashboard op de volgende pagina moeten zien:

Seopanel dashboard

Gefeliciteerd! je hebt met succes het Seo Panel op de Ubuntu 18.04 server geïnstalleerd. Je kunt nu gemakkelijk de zoekmachine optimalisatie van je website beheren. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.