Searx Meta Zoekmachine Installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Searx is een vrije en open bron metasearch engine met als doel de privacy van zijn gebruikers te beschermen. Searx kan zoekresultaten ophalen van ongeveer 70 verschillende zoekmachines, zoals Bing en Google. Searx deelt gebruikers’ IP adressen of zoekgeschiedenis niet met de zoekmachines.

In deze handleiding leren we hoe je Searx op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

  • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
  • Een statisch IP adres 172.20.10.8 is ingesteld op je server.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Vervolgens moet je enkele afhankelijkheden installeren die nodig zijn voor Searx. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install git build-essential python-babel zlib1g-dev libffi-dev libssl-dev libxslt-dev python-dev python-virtualenv -y

Installeer Searx Meta Zoekmachine

Eerst moet je de nieuwste versie van Searx uit de Git repository downloaden. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

cd /opt/
sudo git clone https://github.com/asciimoo/searx.git

Standaard is Searx alleen toegankelijk vanaf het lokale systeem. Je zult dus Searx moeten instellen voor toegang vanaf het remote systeem. Je kunt dit doen door het bestand /opt/searx/searx/settings.yml te bewerken:

sudo nano /opt/searx/searx/settings.yml

Verander de regel:

Van

bind_address : "127.0.0.1"

Naar

bind_address : "192.168.1.100"

Vervang 192.168.1.100 door het publieke IP van je server. Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

Verander vervolgens de directory in searx en activeer de Searx virtuele omgeving:

cd /opt/searx
sudo virtualenv searx-ve
sudo source searx-ve/bin/activate

Werk vervolgens de Searx bij met het volgende commando:

sudo ./manage.sh update_packages

Start vervolgens de Searx met het volgende commando:

sudo python searx/webapp.py

Uitvoer:

 * Serving Flask app "webapp" (lazy loading)
 * Environment: production
   WARNING: Do not use the development server in a production environment.
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off

Toegang tot de Searx Web Interface

Searx is nu aan en luistert op poort 8888. Open je webbrowser en typ de URL http://192.168.1.100:8888 (verander hier Ip in je IP). Je wordt doorgestuurd naar de standaardpagina van Searx, zoals hieronder:

Interface voor zoeken

Links