Ruby on Rails te installeren op Debian 11

Ruby on Rails is een gratis, open-source, en een van de populairste applicatiestacks die gebruikt worden voor het maken van sites en webapps. Het is geschreven in de programmeertaal Ruby en volgt het MVC concept. Het wordt geleverd met het Rails ontwikkelingsraamwerk dat de ontwikkeling van apps gemakkelijker maakt. Er zijn veel bekende toepassingen gebaseerd op Rails, zoals Github, Airbnb, Soundcloud, enz.

In deze tutorial laat ik je zien hoe je Ruby on Rails installeert op een Debian 11 systeem.

Voorwaarden

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is geconfigureerd op de server.

RVM installeren

RVM, ook wel “Ruby Version Manager” genoemd, is een opdrachtregelhulpmiddel waarmee je gemakkelijk meerdere ruby-omgevingen kunt installeren, beheren en ermee kunt werken vanuit tolken. Het maakt je werk gemakkelijker om meerdere Ruby versies in je systeem te beheren.

Installeer eerst alle vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install gnupg2 curl wget -y

Zodra alle afhankelijkheden zijn geïnstalleerd, importeer je de GPG-sleutel met het volgende commando:

gpg2 --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://rvm.io/pkuczynski.asc | gpg2 --import -

Download vervolgens het RVM installatiescript en voer het uit met het volgende commando:

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Zodra de RVM is geïnstalleerd, laad je het RVM systeempad met het volgende commando:

source /usr/local/rvm/scripts/rvm

Controleer vervolgens de RVM-versie met het volgende commando:

rvm version

Je krijgt de volgende uitvoer:

rvm 1.29.12 (latest) by Michal Papis, Piotr Kuczynski, Wayne E. Seguin [https://rvm.io]

Ruby installeren met RVM

Update eerst de RVM naar de laatste versie met onderstaand commando:

rvm get stable --autolibs=enable

Vervolgens moet je de root gebruiker toevoegen aan de rvm groep zodat de root gebruiker het rvm commando kan uitvoeren.

usermod -a -G rvm root

Installeer vervolgens de laatste versie van Ruby met het volgende commando:

rvm install ruby-3.0.2

Maak vervolgens de Ruby versie de standaardversie met het volgende commando:

rvm --default use ruby-3.0.2

Controleer vervolgens de Ruby versie met het volgende commando:

ruby --version

Je krijgt de volgende uitvoer:

ruby 3.0.2p107 (2021-07-07 revision 0db68f0233) [x86_64-linux]

Installeer Nodejs en Yarn

Vervolgens moet je Nodejs op je systeem installeren om de JavaScript bestanden te verwerken. Installeer eerst de vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install gcc g++ make -y

Voeg vervolgens de Node source repository toe met het volgende commando:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -

Voer vervolgens het volgende commando uit om de Yarn repository toe te voegen:

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Werk tenslotte de repository bij en installeer zowel Nodejs als Yarn pakketten met het volgende commando:

apt-get update
apt-get install nodejs yarn -y

Zodra de installatie voltooid is, controleer je de Nodejs versie met het volgende commando:

node --version

Je krijgt dan de volgende uitvoer:

v14.18.1

Je kunt ook de Yarn-versie controleren met het volgende commando:

yarn --version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

1.22.15

Ruby Package Manager upgraden

Ruby heeft ook het RubyGems pakket in je systeem geïnstalleerd. Het biedt een gem command-line utility die gebruikt wordt om de RubyGems te upgraden.

Voer het volgende commando uit om de RubyGem bij te werken naar de nieuwste versie.

gem update --system

Controleer nu de RubyGem versie met het volgende commando:

gem -v

Je krijgt de volgende uitvoer:

3.2.29

Het wordt ook aanbevolen om de installatie van Ruby package documentatie uit te schakelen via de RubyGem configuratie. Je kunt het uitschakelen met het volgende commando:

echo "gem: --no-document" >> ~/.gemrc

Ruby on Rails installeren

Je kunt nu de nieuwste versie van Ruby on Rails installeren met het RubyGem commando:

gem install rails -v 6.1.4

Zodra de installatie is voltooid, controleer je de geïnstalleerde versie van Rails met het volgende commando:

rails -v

Je krijgt dan de volgende uitvoer:

Rails 6.1.4

Maak een Project met Ruby on Rails

Op dit punt is Ruby on Rails geïnstalleerd. Nu is het tijd om een project te maken met Ruby on Rails.

Maak eerst een nieuw project met het Rails commando zoals hieronder getoond:

rails new project

Verander vervolgens de map naar het project en controleer alle projectbestanden met het volgende commando:

cd project
ls

Je krijgt dan de volgende uitvoer:

app		 bin	 config.ru Gemfile	 lib node_modules postcss.config.js	Rakefile  storage tmp   yarn.lock
babel.config.js config db	  Gemfile.lock log package.json public		README.md test   vendor

Start nu de puma rails webserver met het onderstaande commando.

rails s -b 69.87.221.117 -p 8080

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

=> Booting Puma
=> Rails 6.1.4.1 application starting in development 
=> Run `bin/rails server --help` for more startup options
Puma starting in single mode...
* Puma version: 5.5.2 (ruby 3.0.2-p107) ("Zawgyi")
* Min threads: 5
* Max threads: 5
* Environment: development
*     PID: 40403
* Listening on http://69.87.221.117:8080
Use Ctrl-C to stop

Op dit moment is het Ruby on Rails project up en luistert het op poort‘8080‘ Je kunt het nu benaderen met de URL http://your-server-ip:8080. Je zou de Rails standaardpagina moeten zien:

Ruby on Rails

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Ruby on Rails succesvol geïnstalleerd op Debian 11. Je kunt nu beginnen met het maken van webapps met behulp van het Ruby on Rails framework.