Ruby on Rails installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Ruby on Rails (RoR) is een open bron web applicatie raamwerk, gepubliceerd onder de MIT Licentie. Het is een server-side webapplicatie raamwerk dat het MVC (Model-View-Controller) concept volgt.

Rails biedt standaard structuren voor de database, webdienst, en webpagina’s. Meer dan 3000 ontwikkelaars hebben code bijgedragen aan het Rails raamwerk en er zijn veel bekende toepassingen gebaseerd op Rails, zoals Github, Airbnb, Soundcloud enz.

In deze zelfstudie laat ik je de stappen zien om Ruby on Rails te installeren op Ubuntu 18.04 LTS. We laten je zien hoe je Rails installeert en configureert met een PostgreSQL databank, en hoe je een nieuw eerste project met Rails maakt.

Vereisten

 • Ubuntu 18.04 LTS
 • Root voorrechten

Wat zullen we doen?

 1. Installeer RVM (Ruby Versie Manager)
 2. Installeer Ruby
 3. Installeer Nodejs
 4. Configureer Ruby Gem
 5. Installeer Ruby on Rails
 6. Instellen PostgreSQL Database voor Rails Ontwikkeling
 7. Maak je eerste app met Rails en PostgreSQL

Stap 1 – Installeer RVM (Ruby Versie Manager)

RVM (Ruby Version Manager) is een command-line hulpmiddel gebaseerd op Bash en Ruby om de ruby installatie te beheren. Met RVM kun je meerdere ruby versies op één systeem installeren en configureren.

De eerste stap die we zullen doen is de rvm pakketten installeren met het installer script.

Voeg de rvm sleutel toe aan de server.

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 \
7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

Installeer de rvm stabiele versie door het onderstaande commando uit te voeren.

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Het commando installeert automatisch de benodigde pakketten, en installeert de nieuwste stabiele rvm versie.

Nadat de installatie voltooid is, voer je het volgende commando uit.

source /usr/local/rvm/scripts/rvm

Installeer RVM

Nu kun je het rvm commando gebruiken om de ruby versie te beheren.

rvm version

Stap 2 – Installeer de nieuwste versie van Ruby

De nieuwste versie van ruby op dit moment is Ruby 2.5.1, en die wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de rvm installatie, als er geen ruby pakket op het systeem is.

In deze stap stellen we de standaard ruby versie in op het Ubuntu systeem.

Werk de rvm bij naar de laatste stabiele versie.

rvm get stable --autolibs=enable
usermod -a -G rvm root

Controleer nu alle beschikbare ruby versies.

rvm list known

En je krijgt een heleboel beschikbare versies van ruby – installeer de laatste stabiele versie Ruby 2.5.1 met het rvm commando zoals hieronder.

rvm install ruby-2.5.1

Als alle installaties voltooid zijn, maak je de ruby 2.5.1 als standaardversie op het Ubuntu systeem.

rvm --default use ruby-2.5.1

Controleer de Ruby versie.

ruby -v

Nu zul je zien dat ruby 2.5.1 standaard ruby versie is op het Ubuntu 18.04 systeem.

Setup Ruby Nieuwste Versie

Stap 3 – Installeer Nodejs

Ruby on Rails heeft een JavaScript runtime nodig om de Rails asset pijplijn te compileren. En voor de Rails ontwikkeling op Ubuntu Linux kun je het beste Nodejs installeren en gebruiken als de Javascript runtime.

Voeg de nodejs nodesource repository toe aan het systeem.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Installeer de nieuwste versie nodejs 10 en enkele aanvullende pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt install -y nodejs
sudo apt install gcc g++ make

De nodejs 10 is geïnstalleerd op Ubuntu 18.04 systeem.

Stap 4 – Configureer Ruby Gem

RubyGems is een Ruby Package Manager, die met het gem command-line gereedschap komt. Het wordt automatisch geïnstalleerd als we Ruby op het systeem installeren.

Update gem naar de nieuwste versie en controleer het.

gem update --system
gem -v

Opmerking:

Dit is optioneel, we kunnen gem uitschakelen om documentatie te installeren bij elke installatie van ruby pakketten. Simpelweg door de configuratie toe te voegen aan het ‘.gemrc’ configuratiebestand.

echo "gem: --no-document" >> ~/.gemrc

Stap 5 – Installeer Ruby on Rails

In deze zelfstudie gebruiken we de nieuwste stabiele Ruby on Rails 5.2.0. We zullen Rails installeren met de gem ruby pakketbeheerder.

Installeer Ruby on Rails 5.2.0 met het onderstaande commando.

gem install rails -v 5.2.0

Nadat de installatie voltooid is, controleer je de versie van rails.

rails -v

En het volgende zou het resultaat moeten zijn.

Installeer Ruby on Rails

Ruby on Rails 5.2.0 is geïnstalleerd op Ubuntu 18.04 LTS.

Stap 6 – Stel PostgreSQL Database in voor Rails Ontwikkeling

Standaard gebruikt Ruby on Rails de SQLite databank. Het ondersteunt vele databasesystemen, waaronder MySQL, SQLite, en PostgreSQL. En voor deze gids zullen we PostgreSQL gebruiken.

Installeer de PostgreSQL databank met het onderstaande apt commando.

sudo apt install postgresql postgresql-contrib libpq-dev -y

Nadat de installatie voltooid is, start je de Postgres service en zet je hem aan om telkens bij het opstarten van het systeem te starten.

systemctl start postgresql
systemctl enable postgresql

Vervolgens stellen we een wachtwoord in voor de Postgres gebruiker, en maken een nieuwe gebruiker voor de Rails installatie.

Log in op de ‘postgres’ gebruiker en voer de Postgres shell uit.

su - postgres
psql

Verander het Postgres wachtwoord met de onderstaande vraag.

\password postgres

Typ je wachtwoord en het wachtwoord voor postgres gebruiker is toegevoegd.

Nu maken we een nieuwe rol voor onze rails installatie. We maken een nieuwe rol aan met de naam ‘rails_dev’ met het privilege om de database aan te maken en met het wachtwoord ‘aqwe123’.

Voer de onderstaande Postgres query uit.

create role rails_dev with createdb login password 'aqwe123';

Controleer nu alle beschikbare rollen op het systeem.

\du

En je krijgt de ‘rails_dev’ rol op de lijst.

Setup PostGres

PostgreSQL installatie en configuratie voor Rails Ontwikkeling is voltooid.

Stap 7 – Maak je eerste app met Rails en PostgreSQL

Ruby on Rails biedt een command-line ‘rails’ voor het bootstrappen van onze eerste rails applicatie.

Maak een nieuw project ‘myapp’ met standaard databank ‘PostgreSQL’ door het onderstaande rails commando uit te voeren.

rails new myapp -d postgresql

Nu zie je de ‘myapp’ directory, ga naar die directory en bewerk het database configuratiebestand ‘database.yml’ met vim editor.

cd myapp/
vim config/database.yml

Er zijn verschillende configuratie-secties voor elke opstelling – Ontwikkeling, Test, en Productie.

In de ontwikkelingssectie, maak je die regel oncommentaar en verander je de waarde zoals hieronder.

username: rails_dev
password: aqwe123
host: localhost
port 5423

Plak voor de test sectie die configuraties onder de test sectie.

 host: localhost
 port: 5432
 username: rails_dev
 password: aqwe123

Sla op en sluit af.

Genereer nu de database en controleer of er geen fout optreedt.

rails db:setup
rails db:migrate

Als alle instellingen klaar zijn, start je de standaard puma rails webserver met het onderstaande commando.

rails s -b 192.168.1.10 -p 8080

Het eerste rails project zal draaien op het IP adres ‘192.168.1.10’ met poort 8080.

Ruby app maken

Open je webbrowser en typ het IP adres van de server in de adresbalk.

http://192.168.1.10:8080/

Je krijgt de standaard rails project startpagina zoals hieronder.

Ruby on Rails App werkt

Vervolgens gaan we testen om eenvoudige CRUD met PostgreSQL databank op rails te maken.

Voer het onderstaande rails commando uit.

rails g scaffold Post title:string body:text
rake db:migrate

Start de puma webserver opnieuw.

rails s -b 192.168.1.10 -p 8080

En open de web browser met de onderstaande URL.

http://192.168.1.10:8080/posts/

Nu krijg je het eenvoudige CRUD formulier.

Test App geschreven in RoR

En het volgende is mijn resultaat na het maken van een eenvoudige post.

Ruby on Rails installatie met PostgreSQL databank op Ubuntu 18.04 LTS is met succes voltooid.