Ruby on Rails installeren op CentOS 8

Ruby on Rails is een gratis en open-source web applicatie raamwerk dat je helpt om een website te maken met Ruby. Rails is een model-view-controller raamwerk dat de Ruby programmeertaal combineert met JavaScript, HTML, en CSS om web-applicaties te schrijven die op de webserver draaien en veel voorkomende repeterende taken vereenvoudigen. Rails komt met een reeks conventies die ontwikkelaars helpen om de ontwikkeling te versnellen zonder veel tijd te besteden aan bestandsconfiguratie.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je het Ruby on Rails raamwerk op een CentOS 8 server installeert.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Ruby

De eenvoudige en gemakkelijkste manier om Ruby te installeren is met behulp van het RVM. RVM ook bekend als “Ruby Version Manager” is een command-line hulpmiddel dat gebruikt kan worden om verschillende Ruby versies van interpreters te installeren en te beheren.

Installeer eerst het pakket curl en gnupg2 met het volgende commando:

dnf install curl gnupg2 -y

Vervolgens moet je de RVM publieke sleutel op je systeem importeren:

gpg2 --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

gpg: key 105BD0E739499BDB: 8 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 105BD0E739499BDB: public key "Piotr Kuczynski <[email protected]>" imported
gpg: key 3804BB82D39DC0E3: 108 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 3804BB82D39DC0E3: "Michal Papis (RVM signing) <[email protected]>" not changed
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 2
gpg:        imported: 1
gpg:       unchanged: 1

Download en installeer vervolgens de laatste stabiele versie van RVM met het volgende commando:

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

Als RVM geïnstalleerd is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

Downloading https://github.com/rvm/rvm/archive/1.29.9.tar.gz
Downloading https://github.com/rvm/rvm/releases/download/1.29.9/1.29.9.tar.gz.asc
gpg: Signature made Wednesday 10 July 2019 04:31:02 AM EDT
gpg:        using RSA key 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
gpg: Good signature from "Piotr Kuczynski <[email protected]>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 7D2B AF1C F37B 13E2 069D 6956 105B D0E7 3949 9BDB
GPG verified '/usr/local/rvm/archives/rvm-1.29.9.tgz'
Creating group 'rvm'
Installing RVM to /usr/local/rvm/
Installation of RVM in /usr/local/rvm/ is almost complete:

Activeer vervolgens de RVM omgevingsvariabele met het volgende commando:

source /etc/profile.d/rvm.sh

Installeer vervolgens alle Ruby afhankelijkheden door het volgende commando uit te voeren:

rvm requirements

Als alle afhankelijkheden geïnstalleerd zijn, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

Checking requirements for centos.
Installing requirements for centos.
Installing required packages: patch, autoconf, automake, bison, gcc-c++, libffi-devel, libtool, make, patch, readline-devel, ruby, sqlite-devel, zlib-devel, glibc-headers, glibc-devel, openssl-devel.........................................
Requirements installation successful.

Je kunt nu alle beschikbare Ruby versies opnoemen met het volgende commando:

rvm list known

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

# MRI Rubies
[ruby-]1.8.6[-p420]
[ruby-]1.8.7[-head] # security released on head
[ruby-]1.9.1[-p431]
[ruby-]1.9.2[-p330]
[ruby-]1.9.3[-p551]
[ruby-]2.0.0[-p648]
[ruby-]2.1[.10]
[ruby-]2.2[.10]
[ruby-]2.3[.8]
[ruby-]2.4[.6]
[ruby-]2.5[.5]
[ruby-]2.6[.3]
[ruby-]2.7[.0-preview1]
ruby-head

Nu kun je de Ruby versie 2.6.3 installeren met het volgende commando:

rvm install 2.6.3

Voer vervolgens het volgende commando uit om de versie 2.6.3 als standaardversie in te stellen:

rvm use 2.6.3 --default

Uitvoer:

Using /usr/local/rvm/gems/ruby-2.6.3

Je kunt ook de geïnstalleerde versie van Ruby verifiëren met het volgende commando:

ruby --version

Uitvoer:

ruby 2.6.3p62 (2019-04-16 revision 67580) [x86_64-linux]

Installeer Rails

Je kunt de nieuwste versie van Rails installeren met het gem commando zoals hieronder:

gem install rails

Na de installatie van Rails kun je de versie van Rails controleren met het volgende commando:

rails -v

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Rails 6.0.2.1

Conclusie

In de bovenstaande tutorial heb je geleerd hoe je Ruby on Rails op een CentOS 8 server kunt installeren. Je kunt nu gemakkelijk verschillende Ruby versies installeren, beheren en ermee werken met RVM. Voor meer informatie kun je de officiële documentatie van Ruby bezoeken op Ruby Doc.