Riak KV NoSQL Database Cluster opzetten op CentOS 7

Riak is een gedistribueerde NoSQL databank die hoge beschikbaarheid, fouttolerantie, operationele eenvoud, en schaalbaarheid biedt. Riak is geschreven in Erlang en maakt deel uit van de ‘Basho’ productlijn die Riak KV (Key-value), Riak TS (geoptimaliseerd voor IoT/Time Series), en Riak CS (Riak Cloud Storage) omvat.

In deze zelfstudie laat ik je zien hoe je de NoSQL databank Riak KV installeert en configureert op een CentOS 7 server. We zullen het Riak KV cluster maken met drie CentOS servers.

Vereisten

 • 3 Servers CentOS 7
  • riak01 10.1.1.10
  • riak02 10.1.1.11
  • riak03 10.1.1.12
 • Root voorrechten

Wat we zullen doen

 1. Riak KV installeren op CentOS 7
 2. Basis Riak KV configuratie
 3. Riak KV Cluster opzetten
 4. Testen van

Stap 1 – Installeer Riak KV op CentOS 7

De eerste stap die we voor deze gids zullen doen is het installeren van de Riak KV pakketten op alle drie CentOS servers, dus voer alle commando’s in dit stadium op alle servers uit.

We installeren de Riak KV uit de package cloud repository en zullen de Riak KV pakketten gebruiken voor de CentOS 7 server.

Voeg de repository toe door het onderstaande commando uit te voeren.

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/basho/riak/script.rpm.sh | sudo bash

Het commando zal de riak repository en sleutel naar het systeem downloaden.

Installeer nu het Riak KV pakket met het onderstaande yum commando.

sudo yum install riak-2.2.3-1.el7.centos.x86_64

Wacht tot de installaties klaar zijn.

Installeer Riak KV op CentOS

Stap 2 – Basis configuratie Riak KV

In deze stap gaan we de Riak KV configureren voor ons NoSQL cluster. Voor we de Riak KV zelf configureren, moeten we de open bestanden limiet op het Ubuntu systeem instellen.

Bewerk het bestand ‘/etc/security/limits.conf’ met vim editor.

vim /etc/security/limits.conf

Plak nu onderstaande configuratie aan het eind van het bestand.

riak soft nofile 65536
riak hard nofile 200000

Bewaar en sluit af.

Ga nu naar de ‘/etc/riak’ directory, en bewerk het standaard configuratiebestand ‘riak.conf’.

cd /etc/riak/
vim riak.conf

Verander de standaard nodenaam ‘[email protected]’ door ‘[email protected]’.

nodename = [email protected]

Haal nu het commentaar van de onderstaande scheduler regels weg.

erlang.schedulers.force_wakeup_interval = 500
erlang.schedulers.compaction_of_load = false

Haal het commentaar weg bij de regel ‘ring_size’ en laat hem op standaard ’64’ staan.

ring_size = 64

Verander de HTTP luisteraar en protocol buffers met de ‘ServerIP’.

listener.http.internal = 10.1.1.10:8098
listener.protobuf.internal = 10.1.11.10:8087

Bewaar en sluit af.

Test nu de riak configuraties en start dan de riak service.

riak chkconfig
riak start

Anthe d volgende is het resultaat.

Pas de veiligheidsgrenzen aan

Vervolgens testen we onze riak service configuratie door onderstaande commando’s uit te voeren.

riak ping
curl -v http://10.1.1.10:8098/types/default/props

Zorg ervoor dat je het ‘pong’ resultaat krijgt van het ‘riak ping’ commando en de HTTP status code ‘200’ krijgt van het curl commando.

Gebruik riak ping om de server te testen

De basis configuraties van Riak KV gedistribueerd NoSQL zijn voltooid, en we zijn klaar om de Riak KV Cluster op te zetten.

Opmerking:

 • Voer alle commando’s in dit stadium uit op alle server nodes.

Stap 3 – Riak KV Cluster opzetten

In deze stap zetten we de cluster op door de ‘riak02’ en ‘riak03’ knooppunten te verbinden met de eerste knooppunt.

– Tweede knoop

Voer op de ‘riak02’ node het onderstaande riak-admin uit.

riak-admin cluster join [email protected]

deelnemen aan cluster

Nu terug naar de ‘riak01′ node, voer de onderstaande riak-admin commando’s uit.

riak-admin cluster plan
riak-admin cluster commit

En de ‘riak02’ node is aan het cluster toegevoegd, controleer het met het onderstaande commando.

riak-admin cluster status

Controleer de clusterstatus

– Derde knooppunt

Voer op de ‘riak03’ node het onderstaande riak-admin commando uit.

riak-admin cluster join [email protected]

Voeg een derde knooppunt toe

Nu terug naar de ‘riak01′ node, voer onderstaande riak-admin commando’s uit.

riak-admin cluster plan
riak-admin cluster commit

Alle server node ‘riak02’ en ‘riak03’ zijn aan het cluster toegevoegd, controleer dat nog eens met onderstaand commando.

riak-admin cluster status

Controleer de clusterstatus na het toevoegen van een derde node

De Riak KV cluster installatie en configuratie is voltooid.

Stap 4 – Testen

Het Riak KV NoSQL cluster is gemaakt, nu willen we het cluster testen door een gegevensimage naar het cluster te uploaden, en te testen op toegang vanaf de andere knooppunten om zeker te zijn van gegevensreplicatie tussen alle knooppunten.

Download op de ‘riak01’ server een image met het onderstaande wget commando.

cd ~/
wget https://vignette.wikia.nocookie.net/nichijou/images/a/a0/113407.jpg -O hakase.jpg

Upload nu het beeld naar het Riak KV cluster met het curl commando.

curl -XPUT http://10.1.1.10:8098/riak/images/hakase.jpg -H "Content-type: image/jpg" --data-binary @hakase.jpg

Riak testen met curl

Open je webbrowser en typ het IP adres van de andere knooppunten, en je krijgt hetzelfde beeld.

‘riak02’.

http://10.1.1.11:8098/riak/images/hakase.jpg

Test node 2

‘riak03’.

http://10.1.1.12:8098/riak/images/hakase.jpg

test node 3

Als je de afbeeldingsgegevens wilt wissen, gebruik dan het onderstaande curl commando.

curl -XDELETE 'http://10.1.1.10:8098/riak/images/hakase.jpg'

De Riak KV Cluster installatie en configuratie op CentOS 7 is met succes voltooid.

Referentie