RethinkDB Database Systeem installeren op Debian 10

RethinkDB is een gratis en open-source NoSQL databasesysteem dat het gemakkelijker maakt realtime apps te bouwen. Het komt met een grafische gebruikersinterface die vanuit de web browser toegankelijk is en gebruikt kan worden om de database te beheren. Het gebruikt JSON om de toepassingen in de database te laden en te lezen. RethinkDB is gebouwd om JSON documenten op te slaan en je kunt het gemakkelijk schalen naar meerdere machines. Het is eenvoudig op te zetten en heeft een eenvoudige query taal die tabel joins en group by ondersteunt.

In deze handleiding laten we je zien hoe je het RethinkDB databasemanagement systeem op een Debian 10 server installeert.

Vereisten

  • Een server met Debian 10.
  • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden je systeem naar de laatste versie bij te werken. Je kunt het volgende commando uitvoeren om je systeem bij te werken.

apt-get update -y
 apt-get upgrade -y

Zodra je systeem geüpdatet is, herstart je het om de veranderingen door te voeren.

Installeer RethinkDB

Standaard is RethinkDB niet beschikbaar in de standaard repository van Debian 10. Je zult dus de RethinkDB aan je systeem moeten toevoegen.

Download eerst de GPG sleutel en voeg die toe met het volgende commando:

wget -qO- https://download.rethinkdb.com/apt/pubkey.gpg | apt-key add -

Voeg vervolgens de RethinkDB repository toe met het volgende commando:

echo "deb https://download.rethinkdb.com/apt buster main" | tee /etc/apt/sources.list.d/rethinkdb.list

Zodra de repository is toegevoegd, update je de repository en installeer je de RethinkDB met het volgende commando:

apt-get update -y
 apt-get install rethinkdb -y

Als de installatie voltooid is, start je de RethinkDB service en zet je hem aan om te starten na een herstart van het systeem met het volgende commando:

systemctl start rethinkdb
 systemctl enable rethinkdb

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

rethinkdb.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable rethinkdb

Je kunt ook de status van de RethinkDB dienst controleren met het volgende commando:

systemctl status rethinkdb

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? rethinkdb.service - LSB: This starts a set of rethinkdb server instances.
   Loaded: loaded (/etc/init.d/rethinkdb; generated)
   Active: active (exited) since Wed 2020-01-22 08:38:37 UTC; 1min 18s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 0 (limit: 2359)
   Memory: 0B
   CGroup: /system.slice/rethinkdb.service

Jan 22 08:38:37 debian10 systemd[1]: Starting LSB: This starts a set of rethinkdb server instances....
Jan 22 08:38:37 debian10 rethinkdb[10189]: rethinkdb: No instances defined in /etc/rethinkdb/instances.d/
Jan 22 08:38:37 debian10 rethinkdb[10189]: rethinkdb: See http://www.rethinkdb.com/docs/guides/startup/ for more information
Jan 22 08:38:37 debian10 systemd[1]: Started LSB: This starts a set of rethinkdb server instances..

Op dit punt is RethinkDB geïnstalleerd en draait het. Je kunt nu verder gaan met de volgende stap.

Configureer RethinkDB

Kopieer eerst het RethinkDB voorbeeld configuratiebestand met het volgende commando:

cp /etc/rethinkdb/default.conf.sample /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf

Vervolgens moet je dit configuratiebestand aanpassen om de RethinkDB webinterface in te schakelen. Je kunt het bewerken met het volgende commando:

nano /etc/rethinkdb/instances.d/instance1.conf

Wijzig de volgende regels:

## Port for the RethinkDB web interface
http-port=8080
## Allow RethinkDB to accessible from the remote system.
bind=0.0.0.0
## The name of the server
server-name=server1
## Default directory to store data and metadata.
directory=/var/lib/rethinkdb/default

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herstart dan de RethinkDB dienst om de veranderingen door te voeren:

systemctl restart rethinkdb

Op dit punt is RethinkDB geconfigureerd voor toegang vanuit de web browser.

Toegang tot de RethinkDB Web Interface

Open je web browser en typ de URL http://your-server-ip:8080. Je wordt doorgestuurd naar het standaard dashboard van RethinkDB, zoals hieronder te zien is:

RethinkDB Dashboard

Van hieruit kun je eenvoudig de database en het cluster maken en beheren.

Installeer RethinkDB vanaf broncode

Als de repository van RethinkDB geen ondersteuning biedt voor je besturingssysteem, kun je het handmatig vanaf de broncode installeren.

Je zult de vereiste afhankelijkheden moeten installeren om RethinkDB vanaf broncode te kunnen installeren.

Je kunt alle vereiste afhankelijkheden installeren met het volgende commando:

apt-get install build-essential protobuf-compiler python curl libprotobuf-dev libcurl4-openssl-dev libboost-all-dev libncurses5-dev libjemalloc-dev wget m4 -y

Nadat je alle afhankelijkheden geïnstalleerd hebt, download je de nieuwste versie van de RethinkDB met het volgende commando:

wget https://download.rethinkdb.com/dist/rethinkdb-2.4.0.tgz

Eenmaal gedownload pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar -xvzf rethinkdb-2.4.0.tgz

Verander vervolgens de map in de rethinkdb-2.4.0 en configureer het met het volgende commando:

cd rethinkdb-2.4.0
 ./configure --allow-fetch

Installeer het tenslotte met het volgende commando:

make
 make install

Als de installatie met succes voltooid is, kun je de RethinkDB dienst starten met het volgende commando:

/etc/init.d/rethinkdb start

Conclusie

In de bovenstaande leerprogramma’s leerden we hoe je RethinkDB met APT kunt installeren en het vanaf de broncode kunt compileren. Je kunt nu aan de slag met RethinkDB en het verkennen om een idee te krijgen van hoe het werkt. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.