Redis Server Installeren op Debian 11

Redis is een gratis, open-source, cross-platform NoSQL, en in-memory Key-value gegevensstructuur opslag, die gebruikt wordt als een databaseserver, cache, en message broker. Het is geschreven in C en ontwikkeld door Salvatore Sanfilippo. Het biedt replicatiemogelijkheden die je helpen om hoog beschikbare clusters op te zetten in je productie-omgevingen.

In deze handleiding leg ik uit hoe je de Redis server op Debian 11 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Debian 11.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Redis Server

Het Redis pakket is standaard opgenomen in de Debian 11 standaard repository. Je kunt het eenvoudig installeren met het volgende commando:

apt-get install redis-server -y

Als de Redis server geïnstalleerd is, kun je de status van Redis controleren met het volgende commando:

systemctl status redis-server

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? redis-server.service - Advanced key-value store
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2021-09-26 02:40:45 UTC; 3s ago
    Docs: http://redis.io/documentation,
       man:redis-server(1)
  Main PID: 379829 (redis-server)
   Status: "Ready to accept connections"
   Tasks: 5 (limit: 9510)
   Memory: 6.9M
    CPU: 62ms
   CGroup: /system.slice/redis-server.service
       ??379829 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

Sep 26 02:40:45 debian11 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
Sep 26 02:40:45 debian11 systemd[1]: Started Advanced key-value store.

Standaard luistert Redis op poort 6379. Je kunt dit verifiëren met het volgende commando:

ss -antpl | grep redis

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

LISTEN 0   511    127.0.0.1:6379    0.0.0.0:*  users:(("redis-server",pid=379829,fd=6))                                                   
LISTEN 0   1024    127.0.0.1:9121    0.0.0.0:*  users:(("redis_exporter",pid=14922,fd=3))                                                   
LISTEN 0   511      [::1]:6379     [::]:*  users:(("redis-server",pid=379829,fd=7))                                                   

Laten we nu verbinding maken met je Redis dienst en dan een ping test uitvoeren.

Om de test uit te voeren voer je het volgende commando in:

redis-cli

Zodra je verbonden bent, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

127.0.0.1:6379>

Ping nu de Redis dienst als volgt:

127.0.0.1:6379> ping

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

PONG

Configureer Redis

Over het algemeen wordt Redis gebruikt voor caching doeleinden. Je kunt het instellen door het bestand /etc/redis/redis.conf te bewerken:

nano /etc/redis/redis.conf

Geef eerst commentaar op de volgende regel om verbinding op afstand toe te staan:

#bind 127.0.0.1 ::1

Definieer vervolgens het geheugen door de volgende regels aan het eind van het bestand toe te voegen:

maxmemory 500mb 
maxmemory-policy allkeys-lru

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent en herstart dan de Redis dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart redis-server

Controleer nu de Redis luisterpoort met het volgende commando:

ss -antpl | grep redis

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

LISTEN 0   511     0.0.0.0:6379    0.0.0.0:*  users:(("redis-server",pid=380643,fd=7))                                                   
LISTEN 0   1024    127.0.0.1:9121    0.0.0.0:*  users:(("redis_exporter",pid=14922,fd=3))                                                   
LISTEN 0   511       [::]:6379     [::]:*  users:(("redis-server",pid=380643,fd=6))    

Verifieer Redis Remote Verbinding

Als de UFW firewall op je server geïnstalleerd is dan moet je Redis poort 6379 toestaan voor de remote server vanwaar je Redis wilt verbinden. Je kunt het toestaan met het volgende commando:

ufw allow proto tcp from remote-server-ip to any port 6379

Verbind vervolgens met de Redis server vanaf de externe machine met het volgende commando:

redis-cli -h redis-server-ip ping

Als alles in orde is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

PONG

Conclusie

In de bovenstaande gids hebben we uitgelegd hoe je de Redis server op Debian 11 kunt installeren. We legden ook uit hoe je Redis kunt instellen om verbinding op afstand toe te staan. Ik hoop dat je Redis nu kunt integreren in je toepassing voor caching doeleinden.