Pydio te installeren en in te stellen op Ubuntu 18.04 LTS

Pydio is een gratis en open bron cloud-gebaseerde software voor het delen en synchroniseren van bestanden, waarmee je toegang hebt tot al je gegevensopslagplaatsen vanaf de centrale plaats. Het is een goed alternatief voor andere software voor het delen van bestanden, zoals ownCloud en Nextcloud. Pydio biedt een ajax gebaseerde webinterface die van overal en van elke browser toegankelijk is. Met Pydio kun je je bestaande opslagplaatsen zoals SAN, SAMBA, CIFS, FTP, NFS, enz. verbinden. Pydio biedt native clients voor Mac, Windows, en Linux en mobiele clients voor iOS en Android. Je kunt gemakkelijk bestanden delen met andere Pydio gebruikers of het publiek. Pydio kan geïntegreerd worden met LDAP/AD voor authenticatie, ondersteunt ook SSO met CMS zoals WordPress, Drupal, en Joomla.

In deze handleiding leren we hoe je Pydio kunt installeren op Ubuntu 18.04 LTS.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres is ingesteld op je server.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Eerst moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

LAMP server installeren

Eerst moet je Apache webserver, MariaDB databaseserver, PHP en andere vereiste pakketten op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 mariadb-server apt-transport-https libapache2-mod-php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-json php7.2-mysql php7.2-zip php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-curl php7.2-xml php-pear php7.2-bcmath php7.2-intl php7.2-opcache mariadb-server php7.2-xml postfix wget unzip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je php.ini bestand en breng je enkele wijzigingen aan:

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

upload_max_filesize = 1G
post_max_size = 1G
output_buffering = Off
Save and close the file. Then, open another php.ini file:
nano /etc/php/7.2/cli/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

upload_max_filesize = 1G
post_max_size = 1G
output_buffering = Off

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

MariaDB instellen

Standaard is de installatie van MariaDB niet beveiligd, dus je zult het eerst moeten beveiligen. Je kunt het beveiligen met het volgende commando:

mysql_secure_installation
  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in. Maak dan een database en gebruiker voor Pydio met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> create database pydio;
MariaDB [(none)]> create user [email protected] identified by 'mypassword';

Vervang ‘mypassword’ door je eigen beveiligde wachtwoord. Verleen vervolgens alle privileges aan de Pydio met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON pydio.* TO 'pydio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;

Vervang ‘mypassword‘ door je eigen veilige wachtwoord.Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Je MariaDB databaseserver is nu goed ingesteld. Je kunt nu verder gaan met de installatie van Pydio.

Installeer Pydio

Pydio is standaard niet beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je zult dus de Pydio repository aan je server moeten toevoegen. Je kunt dat doen met het volgende commando:

echo "deb https://download.pydio.com/pub/linux/debian/ bionic main" | tee /etc/apt/sources.list.d/pydio.list

Importeer vervolgens de GPG sleutel en werk de repository bij met het volgende commando;

wget -qO - https://download.pydio.com/pub/linux/debian/key/pubkey | apt-key add -
apt-get update -y

Installeer tenslotte Pydio met het volgende commando:

apt-get install install pydio pydio-all php-xml -y

Als de installatie met succes voltooid is, schakel dan de Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

a2enmod rewrite

Herstart vervolgens de Apache webserver met het volgende commando:

systemctl restart apache2

Je kunt ook de status van de Apache webserver controleren met het volgende commando:

systemctl status apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

systemctl status apache2
? apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
      ??apache2-systemd.conf
  Active: active (running) since Wed 2019-02-18 10:56:45 UTC; 6s ago
 Process: 6498 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6517 (apache2)
  Tasks: 1 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/apache2.service
      ??6517 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 18 10:56:45 ubuntu1804 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 18 10:56:45 ubuntu1804 apachectl[6498]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for ubuntu1804
Feb 18 10:56:45 ubuntu1804 apachectl[6498]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. S
Feb 18 10:56:45 ubuntu1804 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

Apache webserver is nu geconfigureerd en werkt goed. Je kunt verder gaan met de volgende stap

Toegang tot de Pydio Web Interface

Pydio is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om hun webinterface te openen.

Open je web browser en typ de URL http://your-server-ip/pydio. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Pydio Installateur

Bevestig alle controles en klik op de CONTINUE TO PYDIO INSTALLATION knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Pydio setup wizard

Kies je taal en klik op de START WIZARD. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Begin met de opstelling

Stel de Toepassingsnaam en het welkomstbericht in. Klik dan op de knop Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Stel de naam van de toepassing in

Stel vervolgens je admin account in en klik op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

MySQL databank instellingen

Geef vervolgens je databank gegevens op zoals databanknaam, databank gebruikersnaam, en wachtwoord. Klik dan op de knop TEST DB CONNECTION. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Pydio Geavanceerde opties

Klik vervolgens op de knop INSTALL PYDIO. Als de installatie met succes voltooid is. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Pydio Inloggen

Geef vervolgens je admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de ENTER knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

welkom bij Pydio

Pydio dashboard

Gefeliciteerd! je hebt met succes Pydio bestandsuitwisselingsserver geïnstalleerd op Ubuntu 18.04. Je kunt nu gemakkelijk een bestand met je vriend delen met Pydio. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.