Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in ons privacybeleid dat u hieronder vindt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te vragen dat ze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyses en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling over de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van gegevens op deze website is:

projektfarm GmbH
Im Dorfe 10
21400 Reinstorf

Telefoon: +494131707770
E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Indien de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch te laten bezorgen aan uzelf of aan een derde partij in een gestandaardiseerd, machineleesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Voor zover wettelijk toegestaan heeft u te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in onze wettelijke kennisgeving vermelde adres als u nog vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen op grond van Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te kunnen bieden die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft in “server log files”. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de benaderende computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Opmerkingen achterlaten op deze website

Als u de commentaarfunctie op deze site gebruikt, worden het tijdstip waarop u het commentaar hebt aangemaakt en uw e-mailadres samen met uw commentaar opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam, tenzij u anoniem een bericht plaatst.

Opslaan van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we geen reacties op onze site controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen illegale of lasterlijke inhoud.

Hoe lang worden reacties bewaard

De reacties en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de inhoud waarop gereageerd is volledig is verwijderd of de reacties om juridische redenen (laster, etc.) verwijderd moeten worden.

Rechtsgrond

De commentaren worden opgeslagen op basis van uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met toekomstige werking. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

4. Analytics en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plugin

U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google, en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld door Google Analytics door te klikken op de volgende link. Een opt-out cookie zal worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: .

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. (“Google”). Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de website gebruikt. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s, worden geëvalueerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), en de levering van advertentieformaten, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractpartijen van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die u heeft opgeslagen.

AdSense-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website ten volle kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google zoals hierboven beschreven en voor de hierboven genoemde doeleinden.

5. Plugins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen worden op deze pagina weblettertypen gebruikt die door Google worden geleverd. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google krijgt zo door dat onze webpagina via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaard font gebruikt.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op