PowerShell installeren en gebruiken op Ubuntu 20.04

PowerShell is een taakgericht configuratiegereedschap van het Windows besturingssysteem. Het is een zeer krachtig hulpmiddel dat gebruikt wordt om systeembeheerderstaken te automatiseren. Microsoft heeft PowerShell Core uitgebracht voor Linux besturingssystemen. Met PowerShell kun je verschillende beheerstaken uitvoeren op een afgelegen en een lokale computer.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je PowerShell op Ubuntu 20.04 installeert.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is de server geconfigureerd.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeempakketten bijwerken naar de nieuwste versie. Je kunt ze bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y

Als je server bijgewerkt is, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer PowerShell met Snap

Er zijn twee manieren om de PowerShell op Ubuntu 20.04 te installeren. In dit deel laten we je zien hoe je PowerShell met snapd installeert.

Installeer eerst de Snap pakketbeheerder met het volgende commando:

apt-get install snap snapd -y

Eenmaal geïnstalleerd kun je de PowerShell installeren met het volgende commando:

snap install powershell --classic

Als de PowerShell geïnstalleerd is, maak je verbinding met de PowerShell met het volgende commando:

pwsh

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

PowerShell 7.1.2
Copyright (c) Microsoft Corporation.

https://aka.ms/powershell
Type 'help' to get help.

PS /root> 

Verlaat vervolgens de PowerShell met het volgende commando:

PS /root> exit

Je kunt de PowerShell van je systeem verwijderen met het volgende commando:

snap remove powershell

Installeer PowerShell uit de Ubuntu Repository

Je kunt de PowerShell ook installeren uit de Ubuntu repository. Download eerst het PowerShell repository pakket met het volgende commando:

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$(lsb_release -rs)/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb

Als de download voltooid is, installeer je het gedownloade pakket met het volgende commando:

dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Werk vervolgens de repository bij en installeer de PowerShell met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install powershell -y

Zodra de installatie voltooid is, maak je verbinding met de PowerShell met het volgende commando:

pwsh

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

PowerShell 7.1.2
Copyright (c) Microsoft Corporation.

https://aka.ms/powershell
Type 'help' to get help.

PS /root> 

Hoe PowerShell te gebruiken

In dit deel laten we je zien hoe je de PowerShell commando-regel op Linux kunt gebruiken.

Om de directory op te sommen, voer je het volgende commando uit:

PS /root> dir

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

  Directory: /root

Mode         LastWriteTime     Length Name
----         -------------     ------ ----
d----      2/23/2021 1:48 PM        snap
-----      1/7/2021 2:45 AM   162406548 nexus-3.29.2-02-unix.tar.gz
-----      4/23/2020 7:02 PM      3124 packages-microsoft-prod.deb

Om gedetailleerde informatie over PowerShell te krijgen, voer je het volgende commando uit:

PS /root> Get-Host

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Name       : ConsoleHost
Version     : 7.1.2
InstanceId    : 65ee7aa5-320c-478d-9337-d8642073a26a
UI        : System.Management.Automation.Internal.Host.InternalHostUserInterface
CurrentCulture  : en-US
CurrentUICulture : en-US
PrivateData   : Microsoft.PowerShell.ConsoleHost+ConsoleColorProxy
DebuggerEnabled : True
IsRunspacePushed : False
Runspace     : System.Management.Automation.Runspaces.LocalRunspace

Om alle PowerShell commandogeschiedenis af te drukken, voer je het volgende commando uit:

PS /root> Get-History

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

 Id   Duration CommandLine
 --   -------- -----------
  1    0.026 ls -l
  2    0.069 dir
  3    0.027 dir /
  4    0.004 dir
  5    0.139 Get-Aliasias cd
  6    0.006 cd
  7    0.004 Set-Location
  8    0.042 Get-Aliasias cd
  9    0.110 Get-Process
 10    0.050 Get-Host

Om de informatie over alle processen te krijgen, voer je het volgende commando uit:

PS /root> Get-Process

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

 NPM(K)  PM(M)   WS(M)   CPU(s)   Id SI ProcessName
 ------  -----   -----   ------   -- -- -----------
   0   0.00    3.89    0.00  7605 …03 (sd-pam)
   0   0.00    0.00    0.00   137  0 acpi_thermal_pm
   0   0.00    1.96    0.00   517 517 agetty
   0   0.00    1.79    0.00   520 520 agetty
   0   0.00    0.00    0.00   127  0 ata_sff
   0   0.00    3.76    0.04  7628 …28 bash
   0   0.00    3.88    0.00  10316 …28 bash
   0   0.00    3.85    0.03  10327 …28 bash
   0   0.00    3.69    0.00  10934 …28 bash
   0   0.00    0.00    0.00   125  0 blkcg_punt_bio
   0   0.00    0.00    0.00   175  0 charger_manager
   0   0.00    0.00    0.00   14  0 cpuhp/0
   0   0.00    0.00    0.00   15  0 cpuhp/1
   0   0.00    2.80    0.01   327 327 cron

Om de helpinformatie af te drukken, voer je het volgende commando uit:

PS /root> help

Je kunt ook het Get-Help commando gebruiken om hulp te krijgen over je gewenste commando.

Bijvoorbeeld, om hulp te krijgen over het Set-Location commando gebruik je het volgende commando:

PS /root> Get-Help Set-Location

Als je de PowerShell wilt verwijderen, voer dan het volgende commando uit:

apt-get remove powershell -y

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je de PowerShell op Ubuntu 20.04 kunt installeren en gebruiken. Je kunt nu het PowerShell script schrijven om je dagelijkse beheertaken te automatiseren. Voel je vrij om me te vragen als je vragen hebt.