PostGIS PostgreSQL database extender installeren op CentOS 8

PostGIS is een vrije en open-source database extender voor het PostgreSQL Database Beheer Systeem. Het helpt je om enkele extra functies toe te voegen, zoals, gebied, vereniging, kruising, afstand, gegevenstypen, en staat toe dat locatie queries in SQL worden uitgevoerd. Met PostGIS kun je de veelhoek- en punttypen van de gegevens in de PostgreSQL databank opslaan.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je PostGIS met PostgreSQL op CentOS 8 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Voor je begint, moet je PostGIS en EPEL repo op je systeem installeren. Je kunt beide installeren door het volgende commando uit te voeren:

dnf -y install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
dnf -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

Schakel vervolgens de Powertool repo in en de standaard PostgreSQL repo uit met het volgende commando:

dnf config-manager --set-enabled PowerTools
dnf -qy module disable postgresql

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer PostGIS

Nu kun je PostGIS installeren door het volgende commando uit te voeren:

dnf install postgis25_12

Als de installatie voltooid is, kun je het PostGIS pakket verifiëren met het volgende commando:

rpm -qi postgis25_12

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Name    : postgis25_12
Version   : 2.5.5
Release   : 2.rhel8
Architecture: x86_64
Install Date: Monday 01 February 2021 11:59:37 PM EST
Group    : Unspecified
Size    : 29832534
License   : GPLv2+
Signature  : DSA/SHA1, Tuesday 10 November 2020 01:36:47 PM EST, Key ID 1f16d2e1442df0f8
Source RPM : postgis25_12-2.5.5-2.rhel8.src.rpm
Build Date : Tuesday 10 November 2020 01:30:09 PM EST
Build Host : koji-rhel8-x86-64-pgbuild
Relocations : (not relocatable)
Vendor   : PostgreSQL Global Development Group
URL     : http://www.postgis.net/
Summary   : Geographic Information Systems Extensions to PostgreSQL
Description :
PostGIS adds support for geographic objects to the PostgreSQL object-relational
database. In effect, PostGIS "spatially enables" the PostgreSQL server,
allowing it to be used as a backend spatial database for geographic information
systems (GIS), much like ESRI's SDE or Oracle's Spatial extension. PostGIS
follows the OpenGIS "Simple Features Specification for SQL" and has been
certified as compliant with the "Types and Functions" profile.

Initialiseer vervolgens de PostgreSQL database met het volgende commando:

/usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb

Start vervolgens de PostgreSQL service en zet hem aan om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start postgresql-12.service
systemctl enable postgresql-12.service

Maak een uitbreiding

Op dit punt zijn PostgreSQL en PostGIS geïnstalleerd. Nu moet je een uitbreiding voor PostGIS maken.

Log eerst in als Postgres gebruiker met het volgende commando:

su - postgres

Maak vervolgens een postgres gebruiker en een database aan met het volgende commando:

createuser test_usr
createdb test_postgis -O test_usr

Verbind vervolgens met de database met het volgende commando:

psql -d test_postgis

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

psql (12.5)
Type "help" for help.

Maak vervolgens een PostGIS uitbreiding met het volgende commando:

CREATE EXTENSION postgis;

Vervolgens kun je de PostGIS versie verifiëren met het volgende commando:

select PostGIS_Full_Version();

Je zou de PostGIS versie moeten zien in de volgende uitvoer:

                                             postgis_full_version                 
                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
 POSTGIS="2.5.5" [EXTENSION] PGSQL="120" GEOS="3.8.1-CAPI-1.13.3" PROJ="Rel. 7.2.1, January 1st, 2021" GDAL="GDAL 3.2.1, released 2020/12/29" L
IBXML="2.9.7" LIBJSON="0.13.1" LIBPROTOBUF="1.3.0" RASTER
(1 row)

Verlaat vervolgens de Postgres shell met het volgende commando;

exit
exit

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je PostGIS met PostgreSQL op CentOS 8 kunt installeren. Je kunt nu PostGIS gebruiken om geometrie aan je database toe te voegen.