Plex Media Server installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Plex is een gratis en open source mediaserver die gebruikt kan worden om al je films, programma’s en andere media op één plaats op te slaan. Met Plex kun je die mediabibliotheken op afstand streamen vanaf elk apparaat, zoals smart TV, web browser, Xbox One, PlayStation, en Apple TV. Plex ondersteunt verschillende besturingssystemen, waaronder, Windows, MacOS, Linux, FreeBSD en nog veel meer. Plex biedt ook een premium dienst, Plex Pass genaamd, die verschillende handige functies biedt zoals synchronisatie met mobiele apparaten, integratie van cloud opslag, metadata en matchings voor muziek, ondersteuning voor meerdere gebruikers, ouderlijk toezicht, live TV en DVR.

In deze zelfstudie leren we hoe je de Plex mediaserver op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres is ingesteld op je server.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Eerst moet je je systeem bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je systeem bijgewerkt is, herstart je het systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer Plex Media Server

Plex is standaard niet beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je zult dus de repository daarvoor moeten toevoegen. Je kunt de officiële repository van Plex toevoegen met het volgende commando:

apt-get install curl -y
curl https://downloads.plex.tv/plex-keys/PlexSign.key | apt-key add -
echo deb https://downloads.plex.tv/repo/deb public main | tee /etc/apt/sources.list.d/plex.list

Werk vervolgens de repository bij en installeer Plex mediaserver met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install plexmediaserver -y

Als de installatie met succes voltooid is, kun je de status van de Plex dienst controleren met het volgende commando:

systemctl status plexmediaserver

Uitvoer:

? plexmediaserver.service - Plex Media Server for Linux
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/plexmediaserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2019-02-15 08:10:17 UTC; 28s ago
 Process: 22668 ExecStartPre=/bin/sh -c /usr/bin/test -d "${PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR}" || /bin/mkdir -p "${PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICAT
 Main PID: 22676 (sh)
  Tasks: 152 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/plexmediaserver.service
      ??22676 /bin/sh -c LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/plexmediaserver "/usr/lib/plexmediaserver/Plex Media Server"
      ??22677 /usr/lib/plexmediaserver/Plex Media Server
      ??22740 Plex Plug-in [com.plexapp.system] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions
      ??22792 /usr/lib/plexmediaserver/Plex Tuner Service /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Tuner/Private /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Tune
      ??22793 /usr/lib/plexmediaserver/Plex DLNA Server
      ??22802 Plex Plug-in [com.plexapp.agents.thetvdb] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Resources/
      ??22967 Plex Plug-in [com.plexapp.agents.opensubtitles] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Reso
      ??22978 Plex Plug-in [com.plexapp.agents.plexthememusic] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Res
      ??23058 Plex Plug-in [com.plexapp.agents.plexmusic] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Resource
      ??23082 Plex Plug-in [com.plexapp.agents.themoviedb] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Resourc
      ??23084 Plex Plug-in [com.plexapp.agents.localmedia] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-cc260c476/Framework.bundle/Contents/Resourc

Feb 15 08:10:17 ubuntu1804 systemd[1]: Started Plex Media Server for Linux.
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]: Error in command line:the argument for option '--serverUuid' should follow immediately after the equal sign
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]: Crash Uploader options (all are required):
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --directory arg    Directory to scan for crash reports
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --serverUuid arg   UUID of the server that crashed
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --userId arg     User that owns this product
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --platform arg    Platform string
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --url arg       URL to upload to
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --help        show help message
Feb 15 08:10:20 ubuntu1804 sh[22676]:  --version arg     Version of the product

Vervolgens moet je een mappenstructuur voor Plex maken. Je kunt dit doen met het volgende commando:

mkdir -p /opt/plexmedia/movies
mkdir /opt/plexmedia/series

Verander vervolgens het eigendom van de map plexmedia met het volgende commando:

chown -R plex:plex /opt/plexmedia

Access Plex Media Server

Plex mediaserver is nu geïnstalleerd en luistert op poort 32400. Open nu je webbrowser en typ de URL http://your-server-ip:32400/web. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Plex account aanmelden

Klik nu op de Google, Facebook of Email knop om een gratis Plex account aan te maken. Na het aanmelden word je doorgestuurd naar de volgende pagina:

Hoe Plex werkt

Klik nu op de Got it knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Plex Server opstelling

Geef nu je servernaam op en klik op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Mediabibliotheek toevoegen aan Plex

Klik nu op de knop ADD LIBRARY. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Bibliotheek toevoegen

Kies nu Films en klik op het volgende knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Voer het pad naar je mediabestanden in

Geef nu het pad van je films map op en klik op het ADD LIBRARY knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Mediabibliotheek succesvol toegevoegd

Klik nu op het knopje Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Haal Plex apps op

Klik nu op de DONE knop om de setup te beëindigen. Je wordt doorgestuurd naar het Plex dashboard op de volgende pagina:

Maak de setup af