pgAdmin 4 v5 PostgreSQL Beheerprogramma installeren op Debian 11

pgAdmin is een gratis en open-source grafisch beheerprogramma voor PostgreSQL dat gemakkelijk te gebruiken is. Het ondersteunt PostgreSQL 9.6 en hoger, en het kan op meerdere besturingssystemen draaien, waaronder Windows, macOS, en Linux.

In tegenstelling tot andere grafische hulpmiddelen voor databasebeheer kan pgAdmin op 3 verschillende modes draaien:

  • Desktop modus – kan als een gebruikersapplicatie op je laptop en computer geïnstalleerd worden. Deze methode is aanbevolen manieren als je pgAdmin op je laptop of computer wilt installeren.
  • Server modus – dit type toepassing kan op de server worden toegepast. Het is als phpMyAdmin op MySQL.
  • Container modus – kan als een docker container worden uitgevoerd.

In deze zelfstudie leer je hoe je pgAdmin server modus installeert op de nieuwste Debian 11 Bullseye. Je leert hoe je pgAdmin instelt met Apache webserver, en leert het basisgebruik van pgAdmin voor het beheer van PostgreSQL databank en gebruiker.

Vereisten

  • Een Debian 11 server. Zorg ervoor dat alle pakketten bijgewerkt zijn tot de laatste versie.
  • Een root gebruiker of een gebruiker met root rechten. Deze gebruiker zal gebruikt worden om nieuwe pakketten te installeren en systeemconfiguraties te bewerken.
  • PostgreSQL databaseserver – of je kunt hem installeren met de volgende gids.

Voordat je met deze gids begint, voer je het onderstaande‘sudo‘ of‘su‘ commando uit om de root rechten te krijgen.

# Type password for your user
sudo su

# Type your root password
su

PostgreSQL installeren

Als je de PostgreSQL server geïnstalleerd hebt, sla je deze eerste stap over en ga je verder. Anders kun je PostgreSQL installeren met de volgende gids.

1. Om de PostgreSQL server op de Debian server te installeren, voer je het onderstaande apt commando uit.

apt install postgresql

Typ‘y‘ en druk op‘Enter‘ om de PostgreSQL installatie voort te zetten.

2. En als de installatie voltooid is, controleer je de PostgreSQL dienst door de onderstaande commando’s uit te voeren.

systemctl is-enabled postgresql
systemctl status postgresql

Je ziet een soortgelijke uitvoer als hieronder.

Controleren van PostgreSQL dienst

Zoals in de schermafbeelding te zien is, is PostgreSQL‘enabled‘, wat betekent dat het automatisch draait bij het opstarten van het systeem. En de huidige status van PostgreSQL is‘active (exited)‘, wat betekent dat de dienst draait, maar dat systemd de PostgreSQL daemon niet kan vinden om te monitoren.

3. Vervolgens stel je het wachtwoord in voor de standaard database gebruiker ‘postgres’.

Log in op de PostgreSQL shell met het onderstaande commando.

sudo -u postgres psql

Maak een nieuw wachtwoord voor de database gebruiker‘postgres‘ door de onderstaande query uit te voeren. En zorg ervoor dat je het‘strongpostgrespassword‘ verandert in je wachtwoord.

ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'strongpostgrespassword';

Typ nu‘\q‘ of druk op de‘Ctrl+d‘ om de PostgreSQL shell te verlaten.

Maak een nieuw wachtwoord voor gebruiker postgres

## Voeg de pgAdmin4 Repository aan de Debian 11 toe

De pgAdmin levert een repository voor zijn installatie voor verschillende Linux, waaronder Debian en RHEL gebaseerde besturingssystemen. Voor deze stap voeg je een nieuwe repository voor pgAdmin toe aan het Debian 11 systeem.

1. Installeer eerst het gnupg2 pakket met het onderstaande apt commando.

apt install gnupg gnupg2

2. Voer vervolgens het volgende commando uit om de pgAdmin repository voor het Debian systeem toe te voegen.

echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main"\
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list

3. Voeg de gpg sleutel van de pgAdmin repository toe met het volgende commando.

curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add

4. Vernieuw en update alle repositories met het onderstaande commando

sudo apt update

Nu ben je klaar om pgAdmin op het Debian systeem te installeren.

Repositiebestand pgAdmin4 Debian 11 toevoegen

Installeren en instellen van pgAdmin4 op Debian 11

1. Om pgAdmin op de server modus te installeren, installeer je het ‘pgadmin4-web’ pakket met het onderstaande apt commando.

apt install pgadmin4-web

Typ‘y‘ en druk op‘Enter‘ om de installatie voort te zetten.

2. Als de installatie voltooid is, voer je het volgende commando uit om de pgAdmin4 gebruikersaccount en de apache virtuele host configuratie in te stellen.

/usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

Typ het gebruikers email en wachtwoord om een nieuwe pgAdmin gebruiker aan te maken, en druk dan op‘Enter‘.

Configureren van pgAdmin4

Daarna wordt je gevraagd de Apache webserver in te stellen, typ‘y‘, en druk op‘Enter‘.

Typ nu weer ‘y’ en druk op ‘Enter’ om de Apache dienst opnieuw te starten en een nieuwe configuratie toe te passen.

Nu is de pgAdmin installatie toegankelijk via het URL pad‘/pgadmin4‘.

Extra informatie:

Het installatiescript‘setup-web.sh‘ zal automatisch de apache configuratie aanmaken en activeren in de map‘/etc/apache2/conf-enabled‘. Je kunt het controleren met het volgende commando.

cd /etc/apache2/conf-enabled/
cat pgadmin4.conf

Hieronder staat de configuratie die je te zien krijgt.

Apache configuratie voor pgAdmin4

Verifieer de pgAdmin installatie

1. Open je webbrowser en typ het IP adres van de server of de domein-naam gevolgd door het pad ‘/pgadmin4’ zoals hieronder.

http://192.168.1.10/pgadmin4

2. Als je installatie geslaagd is, zie je de pgadmin4 login pagina zoals hieronder.

pgAdmin4 login pagina

Typ je inloggebruiker en e-mail, en klik dan op de knop‘Login‘.

Nu zie je het pgadmin4 dashboard zoals hieronder.

pgAdmin4 Dashboard

Verbind je met de PostgreSQL Server met pgAdmin4

Nadat je ingelogd bent op het pgAdmin dashboard, voeg je een nieuwe verbinding met je PostgreSQL server toe.

1. Klik op het pgAdmin dashboard op het pictogram ‘Add New Server‘.

Nieuwe verbinding toevoegen

2. Je krijgt een klein pop-up venster.

Typ op het tabblad‘General‘ een nieuwe‘Name‘ van je verbinding.

Naam verbinding

Voor deze gids geven we een nieuwe verbindingsnaam als‘local‘.

3. Ga naar het tabblad‘Connection‘ en typ je gegevens PostgreSQL host, database, gebruiker en wachtwoord.

Voor dit voorbeeld zullen we de lokale PostgreSQL server met gebruiker‘postgres‘ gebruiken om een standaard database‘postgres‘ te beheren.

Aansluitingsdetails

Klik daarna op de knop‘Save‘ om een nieuwe verbinding op te slaan.

4. Als je verbinding gelukt is, zie je een gelijkaardige pagina als hieronder. Zo niet, dan zie je een foutmelding.

Verbonden met PostgreSQL Server

Zoals je onderaan de schermafbeelding ziet, is de gebruiker‘postgres‘ verbonden met de database‘postgres‘ met de toepassing‘pgAdmin4‘, en de toestand van de verbinding is‘active‘.

Basisgebruik pgAdmin4: Nieuwe gebruiker aanmaken

Voor deze stap maak je een nieuwe PostgreSQL aan met het pgAdmin4 gereedschap.

1. Klik met de rechtermuisknop op de verbindingsnaam menu“local => Create => Login/Group Role…“.

Creëer nieuwe rol of gebruiker

2. Typ op het tabblad‘General‘ de nieuwe gebruiker die je wilt maken. Voor dit voorbeeld maak je een nieuwe gebruiker‘alice‘.

Gebruikersnaam voor de nieuwe gebruiker

3. Ga naar het tabblad‘Definitie‘ en typ het wachtwoord voor je gebruiker.

Wachtwoord voor de nieuwe gebruiker

4. Ga naar het tabblad‘Privileges‘ en zet enkele privileges aan zoals je nodig hebt.

Privilege voor nieuwe gebruiker

Klik nu op de knop‘Save‘.

5. Om je nieuwe gebruiker te verifiëren, klik je links op het menu‘Login/Group Roles‘ en dan op de‘alice‘ die je zojuist gemaakt hebt.

Controleer nieuwe gebruiker

Klik op de tab‘Properties‘ op de pagina en je krijgt details van de gebruiker zoals op de bovenste schermafbeelding.

Basisgebruik pgAdmin4: Nieuwe Database maken

Voor deze stap maak je een nieuwe database vanuit het pgAdmin dashboard.

1. Klik met de rechter muisknop op het verbindingsnaammenu“local => Create => Database.“.

Maak een nieuw gegevensbestand

2. Typ op het tabblad‘General‘ je nieuwe databasenaam en kies de eigenaar van de gebruiker. Voor dit voorbeeld maak je een nieuwe databank‘alicedb‘ en maak je de gebruiker‘alice‘ tot eigenaar.

Instellen van databanknaam en eigenaar

Klik nu op de knop‘Save‘.

3. Om je nieuwe database te controleren, klik je links op het menu‘Databases‘ en dan op de zojuist gemaakte database‘alicedb‘.

Verifieer

Klik op de tab‘Properties‘ op de pagina en je krijgt details van de database‘alicedb‘ zoals op de bovenste schermafbeelding.

Verifieer de gebruikersverbinding

Nadat je met pgAdmin4 een nieuwe gebruiker en database hebt aangemaakt, maak je met de gebruiker‘alice‘ en de database‘alicedb‘ een nieuwe PostgreSQL verbinding aan.

1. Ga terug naar het pgAdmin4 dashboard en klik op het pictogram‘Add New Server‘.

Nieuwe verbinding toevoegen

2. Typ op het tabblad‘General‘ een nieuwe verbindingsnaam als‘alice-connection‘ zoals hieronder.

Maak nieuwe verbinding alice

3. Ga naar het tabblad‘Connection‘ en type de details van de nieuwe verbinding. De host is‘127.0.0.1‘ met de gebruiker‘alice‘, en zal de database‘alicedb‘ beheren, en vergeet niet het wachtwoord voor de gebruiker‘alice‘ in te typen.

Details verbinding voor gebruiker alice

Klik nu op de knop‘Save‘.

4. Als je database credentials juist zijn, zie je een soortgelijke pagina als hieronder.

Verbinding met succes

Zoals je onderaan de schermafbeelding ziet, is de gebruiker‘alice‘ verbonden met de databank‘alicedb‘ met de toepassing‘pgAdmin4‘, en de toestand van de verbinding is‘active‘.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt nu met succes het pgAdmin4 beheerprogramma voor PostgreSQL geïnstalleerd op de Debian 11 Bullseye. Ook heb je geleerd hoe je een nieuwe PostgreSQL verbinding op pgAdmin4 kunt maken. En het basisgebruik van pgAdmin4 voor het maken van een nieuwe database en gebruiker. In het volgende stadium kun je je PostgreSQL server verbinding toevoegen en je database beheren via het pgAdmin4 dashboard.