Percona Database Server installeren op Ubuntu 20.04

Percona Server is een afsplitsing van de MySQL server. Het is volledig compatibel met en een vervanging voor Oracle MySQL. Percona Server wordt door duizenden ondernemingen gebruikt om superieure prestaties, schaalbaarheid en instrumentatie voor hun werklast te bieden. Het is compatibel met veel cloud providers, waaronder, AWS, Google Cloud, Azure, en meer. Het is in staat om over 48 CPU cores te schalen en honderdduizenden I/O bewerkingen per seconde te bereiken.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je Percona Server op Ubuntu 20.04 installeert.

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 20.04.
  • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Voor je begint, moet je je systeempakketten bijwerken naar de nieuwste versie. Je kunt ze allemaal bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y

Zodra alle pakketten bijgewerkt zijn, installeer je andere vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install wget unzip gnupg2 -y

Als alle afhankelijkheden geïnstalleerd zijn, kun je verder gaan met de volgende stap.

Percona Repository toevoegen

Percona is standaard niet opgenomen in de Ubuntu standaard repository. Je zult dus de Percona repository aan je systeem moeten toevoegen.

Download eerst het Percona release deb bestand met het volgende commando:

wget https://repo.percona.com/apt/percona-release_latest.$(lsb_release -sc)_all.deb

Als de download voltooid is, installeer je het gedownloade bestand met het volgende commando:

dpkg -i percona-release_latest.focal_all.deb

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Selecting previously unselected package percona-release.
(Reading database ... 87734 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack percona-release_latest.focal_all.deb ...
Unpacking percona-release (1.0-25.generic) ...
Setting up percona-release (1.0-25.generic) ...
* Enabling the Percona Original repository
<*> All done!
==> Please run "apt-get update" to apply changes
* Enabling the Percona Release repository
<*> All done!
==> Please run "apt-get update" to apply changes
The percona-release package now contains a percona-release script that can enable additional repositories for our newer products.

For example, to enable the Percona Server 8.0 repository use:

  percona-release setup ps80

Note: To avoid conflicts with older product versions, the percona-release setup command may disable our original repository for some products.

For more information, please visit:
  https://www.percona.com/doc/percona-repo-config/percona-release.html

Installeer Percona Server

De Percona repository biedt veel hulpmiddelen. In deze sectie zullen we Percona 8 installeren. Je kunt het installeren met het volgende commando:

percona-release setup ps80
apt-get install percona-server-server

Tijdens de installatie wordt je gevraagd een root wachtwoord in te stellen, zoals hieronder:

Stel root wachtwoord in in Percona

Herhaal root wachtwoord

Stel een root wachtwoord in en druk op Enter. Je wordt gevraagd de authenticatie plugin te kiezen zoals hieronder:

Kies sterke versleuteling

Kies de eerste optie en druk op Enter om de Percona server te installeren.

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes de Percona server geïnstalleerd op Ubuntu 20.04. Je kunt nu Percona in je projecten gebruiken met extra functionaliteit.