pakketten beheren met APT op Ubuntu 18.04 LTS

APT ook bekend als Advanced Packaging Tool is het commando-regel gereedschap voor het beheer van pakketten in Debian-gebaseerde distributies zoals Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Debian 8, Debian 9 en nog veel meer. APT vereenvoudigt het proces van installeren, verwijderen en upgraden van pakketten en wordt zelfs gebruikt om het hele besturingssysteem via de Command Line Interface te upgraden

In deze handleiding leggen we uit hoe je pakketten kunt beheren met het APT commandoregel gereedschap op een Ubuntu 18.04 LTS server.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 LTS draait.
 • Een root of sudo toegang op de server.

Alle onderstaande commando’s worden als root gebruiker uitgevoerd. Log ofwel in als root gebruiker op de shell of voer uit:

sudo -s

om de root gebruiker te worden. Als alternatief kun je aan alle commando’s ‘sudo ‘ vooraf laten gaan.

Pakketten installeren en bijwerken

Apt-get werkt door informatie uit verschillende bronnen op te halen en in een lokale databank op te slaan. Het update commando haalt de pakketten op van hun locaties en werkt de pakketten bij naar een nieuwere versie.

apt-get update -y

Na het uitvoeren van het bovenstaande commando zou je database bijgewerkt moeten zijn.

Het upgrade commando wordt gebruikt om alle momenteel geïnstalleerde software pakketten op te waarderen naar de nieuwere versie.

apt-get upgrade -y

Je kunt ook het dist-upgrade commando gebruiken om de pakketten te upgraden, maar dat verandert de pakketafhankelijkheden met een slimme conflictoplossingsmethode.

apt-get dist-upgrade -y

Zodra je database bijgewerkt is, kun je alle pakketten installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install package1 package2

Je kunt bijvoorbeeld Nginx webserver pakket installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install nginx

Als je alleen het pakketbestand wilt downloaden maar niet installeren, kun je het volgende commando uitvoeren:

apt-get install -d package1

Het bovenstaande commando downloadt het pakketbestand in de map /var/cache/apt/archives.

Om een willekeurig pakket opnieuw te installeren met de nieuwere versie voer je het volgende commando uit:

apt-get install package1 --reinstall

Een pakket verwijderen met Apt

Om een pakket van je systeem te verwijderen, voer je het volgende commando uit:

apt-get remove package1

Het bovenstaande commando verwijdert alleen het pakket maar behoudt het configuratiebestand.

Om het pakket met configuratiebestand te verwijderen met het volgende commando:

apt-get purge package1

Je kunt ook alle ongewenste pakketten verwijderen en de database opschonen met het volgende commando:

apt-get autoremove
apt-get clean

Pakketten zoeken met Apt-Cache

Het commando apt-cache wordt gebruikt om naar softwarepakketten te zoeken.

Om het pakket te vinden aan de hand van zijn beschrijving, voer je het volgende commando uit:

apt-cache search proftpd

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

resource-agents - Cluster Resource Agents
fail2ban - ban hosts that cause multiple authentication errors
ftpd - File Transfer Protocol (FTP) server
gadmin-proftpd - GTK+ configuration tool for proftpd
gadmin-proftpd-dbg - GTK+ configuration tool for proftpd debug package
gadmintools - GTK+ server administration tools (meta-package)
proftpd-basic - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - binaries
proftpd-dev - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - development files
proftpd-doc - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - documentation
proftpd-mod-autohost - ProFTPD module mod_autohost
proftpd-mod-case - ProFTPD module mod_case
proftpd-mod-clamav - ProFTPD module mod_clamav
proftpd-mod-dnsbl - ProFTPD module mod_dnsbl
proftpd-mod-fsync - ProFTPD module mod_fsync
proftpd-mod-geoip - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - GeoIP module
proftpd-mod-ldap - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - LDAP module
proftpd-mod-msg - ProFTPD module mod_msg
proftpd-mod-mysql - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - MySQL module
proftpd-mod-odbc - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - ODBC module
proftpd-mod-pgsql - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - PostgreSQL module
proftpd-mod-sqlite - Versatile, virtual-hosting FTP daemon - SQLite3 module
proftpd-mod-tar - ProFTPD module mod_tar
proftpd-mod-vroot - ProFTPD module mod_vroot

Om alle pakketten die met proftpd beginnen te vinden met het volgende commando:

apt-cache pkgnames proftpd

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

apt-cache pkgnames proftpd
proftpd-mod-dnsbl
proftpd-mod-odbc
proftpd-mod-pgsql
proftpd-doc
proftpd-mod-tar
proftpd-mod-ldap
proftpd-mod-case
proftpd-mod-geoip
proftpd-mod-mysql
proftpd-basic
proftpd-mod-vroot
proftpd-mod-clamav
proftpd-mod-autohost
proftpd-mod-fsync
proftpd-mod-sqlite
proftpd-mod-msg
proftpd-dev

Je kunt de volledige informatie van elk pakket (nano) bekijken met het volgende commando:

apt-cache show nano

Uitvoer:

Package: nano
Priority: standard
Section: editors
Installed-Size: 600
Maintainer: Ubuntu Developers <[email protected]>
Original-Maintainer: Jordi Mallach <[email protected]>
Architecture: amd64
Version: 2.2.6-1ubuntu1
Replaces: pico
Provides: editor
Depends: libc6 (>= 2.14), libncursesw5 (>= 5.6+20070908), libtinfo5, dpkg (>= 1.15.4) | install-info
Suggests: spell
Conflicts: pico
Breaks: alpine-pico (<= 2.00+dfsg-5)
Filename: pool/main/n/nano/nano_2.2.6-1ubuntu1_amd64.deb
Size: 194060
MD5sum: c97dc062e9941bfe13b6b303cf8ed639
SHA1: ee93fcfd1f2ecd601b0a8f8932319848043f4f0f
SHA256: f20d8cca5c30b90ebf68301d126f86e473ac83e7d6fdc36f59bcd685c2eb4020
Description-en: small, friendly text editor inspired by Pico
 GNU nano is an easy-to-use text editor originally designed as a replacement
 for Pico, the ncurses-based editor from the non-free mailer package Pine
 (itself now available under the Apache License as Alpine).
 .
 However, nano also implements many features missing in pico, including:
 - feature toggles;
 - interactive search and replace (with regular expression support);
 - go to line (and column) command;
 - auto-indentation and color syntax-highlighting;
 - filename tab-completion and support for multiple buffers;
 - full internationalization support.
Description-md5: b7e1d8c3d831118724cfe8ea3996b595
Homepage: http://www.nano-editor.org/
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu
Supported: 5y
Task: standard, kubuntu-active, kubuntu-active

Om de afhankelijkheden van een bepaald pakket te controleren met het volgende commando:

apt-cache showpkg htop

Uitvoer:

Package: htop
Versions: 
2.1.0-3 (/var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_bionic_main_binary-amd64_Packages) (/var/lib/dpkg/status)
 Description Language: 
         File: /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_bionic_main_binary-amd64_Packages
         MD5: 8eb5aa19b3c92a975dc78e2165f6688d
 Description Language: en
         File: /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_bionic_main_i18n_Translation-en
         MD5: 8eb5aa19b3c92a975dc78e2165f6688d


Reverse Depends: 
 ubuntu-server,htop
 lubuntu-qt-desktop,htop
 lubuntu-gtk-desktop,htop
 lubuntu-desktop,htop
 util-vserver,htop
 ubuntu-benchmark-tools,htop
 lubuntu-qt-desktop,htop
 lubuntu-gtk-desktop,htop
 lubuntu-desktop,htop
 hollywood,htop
 freedombox-setup,htop
Dependencies: 
2.1.0-3 - libc6 (2 2.15) libncursesw5 (2 6) libtinfo5 (2 6) lsof (0 (null)) strace (0 (null)) 
Provides: 
2.1.0-3 - 
Reverse Provides: 

Om te controleren of een pakket geïnstalleerd is of niet en tot welke repository het behoort met het volgende commando:

apt-cache policy apache2

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

apache2:
 Installed: 2.4.29-1ubuntu4.5
 Candidate: 2.4.29-1ubuntu4.5
 Version table:
 *** 2.4.29-1ubuntu4.5 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
   2.4.29-1ubuntu4.4 500
    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
   2.4.29-1ubuntu4 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages

APT Geavanceerd Gebruik

Je kunt ook controleren op gebroken afhankelijkheden met het volgende commando.

apt-get check

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done

Om de build afhankelijkheden voor een pakket (hier vsftpd) op te zoeken en te installeren, gebruik je het volgende commando:

apt-get build-dep vsftpd

Je zou alle afhankelijkheden die het vsftpd pakket nodig heeft in de volgende uitvoer moeten zien:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Note, selecting 'libcap-dev' instead of 'libcap2-dev'
The following NEW packages will be installed:
 debhelper dh-apparmor dh-apport libcap-dev libpam0g-dev po-debconf
The following packages will be upgraded:
 libpam0g
1 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 595 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 1,020 kB of archives.
After this operation, 2,238 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 

Om de broncode van een willekeurig pakket te downloaden, pak je een pakket uit en compileer je het door het volgende commando uit te voeren:

apt-get --compile source htop

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Reading package lists... Done
NOTICE: 'htop' packaging is maintained in the 'Git' version control system at:
https://salsa.debian.org/debian/htop.git
Please use:
git clone https://salsa.debian.org/debian/htop.git
to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.
Need to get 314 kB of source archives.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main htop 2.1.0-3 (dsc) [1,961 B]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main htop 2.1.0-3 (tar) [303 kB]                                    
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main htop 2.1.0-3 (diff) [8,824 B]                                   
Fetched 314 kB in 35s (8,877 B/s)                                                           
dpkg-source: info: extracting htop in htop-2.1.0
dpkg-source: info: unpacking htop_2.1.0.orig.tar.gz
dpkg-source: info: unpacking htop_2.1.0-3.debian.tar.xz
dpkg-source: info: applying 601-openvz-new-ctid-vpid.patch
dpkg-source: info: applying fix-small-terminals.patch
dpkg-source: info: applying fix-ldflags.patch
dpkg-source: info: applying fix-isalnum-crash.patch
dpkg-buildpackage: info: source package htop
dpkg-buildpackage: info: source version 2.1.0-3
dpkg-buildpackage: info: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Graham Inggs <[email protected]>
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64

Om de versie van APT te controleren met het volgende commando:

apt-get -v

Uitvoer:

apt 1.6.1 (amd64)
Supported modules:
*Ver: Standard .deb
*Pkg: Debian dpkg interface (Priority 30)
 Pkg: Debian APT solver interface (Priority -1000)
 Pkg: Debian APT planner interface (Priority -1000)
 S.L: 'deb' Debian binary tree
 S.L: 'deb-src' Debian source tree
 Idx: Debian Source Index
 Idx: Debian Package Index
 Idx: Debian Translation Index
 Idx: Debian dpkg status file
 Idx: Debian deb file
 Idx: Debian dsc file
 Idx: Debian control file
 Idx: EDSP scenario file
 Idx: EIPP scenario file

Je kunt alle beschikbare opties bij APT opnoemen door het volgende commando uit te voeren:

apt-get -h

Uitvoer:

apt 1.6.1 (amd64)
Usage: apt-get [options] command
    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]
    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]

apt-get is a command line interface for retrieval of packages
and information about them from authenticated sources and
for installation, upgrade and removal of packages together
with their dependencies.

Most used commands:
 update - Retrieve new lists of packages
 upgrade - Perform an upgrade
 install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)
 remove - Remove packages
 purge - Remove packages and config files
 autoremove - Remove automatically all unused packages
 dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)
 dselect-upgrade - Follow dselect selections
 build-dep - Configure build-dependencies for source packages
 clean - Erase downloaded archive files
 autoclean - Erase old downloaded archive files
 check - Verify that there are no broken dependencies
 source - Download source archives
 download - Download the binary package into the current directory
 changelog - Download and display the changelog for the given package

See apt-get(8) for more information about the available commands.
Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).
Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).
Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).
Security details are available in apt-secure(8).
                    This APT has Super Cow Powers.