oVirt Open Virtualization Manager installeren op CentOS 8

oVirt is een gratis en open-source gedistribueerde virtualisatie oplossing die gebruikt kan worden om je hele infrastructuur te beheren. Het is gebaseerd op Red Hat Enterprise Virtualization en stelt je in staat virtuele machines, reken-, opslag- en netwerkbronnen te beheren vanuit de web-gebaseerde interface. Het gebruikt KVM hypervisor en bouwt voort op verschillende andere gemeenschapsprojecten, waaronder libvirt, Gluster, PatternFly, en Ansible.

In deze zelfstudie wordt uitgelegd hoe je oVirt op een CentOS 8 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait met minimaal 16 GB RAM.
 • Een root wachtwoord is de server geconfigureerd.

Aan de slag

Voor je begint, moet je de FQDN hostname in je systeem instellen. Je kunt dat doen met het volgende commando:

hostnamectl set-hostname centos.example.com

Vervolgens moet je het bestand /etc/hosts bewerken en het IP van je systeem met de hostnaam binden.

nano /etc/hosts

Voeg de volgende regels toe:

your-server-ip centos.example.com

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Installeer de vereiste repository

Vervolgens moet je oVirt en andere vereiste repository aan je systeem toevoegen.

Installeer eerst de oVirt repository met het volgende commando:

dnf install https://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release44.rpm

Schakel, eenmaal geïnstalleerd, het Java pakket gereedschap, pki-deps en de PostgreSQL module in met het volgende commando:

dnf module enable javapackages-tools -y
dnf module enable pki-deps -y
dnf module enable postgresql:12 -y

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer en installeer oVirt Engine

Werk eerst de repository bij met het volgende commando:

dnf update -y

Zodra de repository is bijgewerkt, installeer je de oVirt Engine met het volgende commando:

dnf install ovirt-engine -y

Als de installatie voltooid is, kun je de oVirt Engine configureren met het volgende commando:

engine-setup

Tijdens de installatie worden je verschillende vragen gesteld, zoals hieronder te zien is:

     --== PRODUCT OPTIONS ==--
     
     Configure Cinderlib integration (Currently in tech preview) (Yes, No) [No]: Yes
     Configure Engine on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
     
     Configuring ovirt-provider-ovn also sets the Default cluster.'s default network provider to ovirt-provider-ovn.
     Non-Default clusters may be configured with an OVN after installation.
     Configure ovirt-provider-ovn (Yes, No) [Yes]: Yes
     Configure WebSocket Proxy on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
     
     * Please note * : Data Warehouse is required for the engine.
     If you choose to not configure it on this host, you have to configure
     it on a remote host, and then configure the engine on this host so
     that it can access the database of the remote Data Warehouse host.
     Configure Data Warehouse on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
     Configure Grafana on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
     Configure VM Console Proxy on this host (Yes, No) [Yes]: Yes
     
     --== PACKAGES ==--
     
[ INFO ] Checking for product updates...
[ INFO ] No product updates found
     
     --== NETWORK CONFIGURATION ==--
     
     Host fully qualified DNS name of this server [centos.example.com]: Yes
[WARNING] Host name Yes has no domain suffix
[ ERROR ] Host name is not valid: Yes did not resolve into an IP address
     Host fully qualified DNS name of this server [centos.example.com]: 
[WARNING] Failed to resolve centos.example.com using DNS, it can be resolved only locally
     
     Setup can automatically configure the firewall on this system.
     Note: automatic configuration of the firewall may overwrite current settings.
     Do you want Setup to configure the firewall? (Yes, No) [Yes]: Yes
     --== DATABASE CONFIGURATION ==--
     
     Where is the DWH database located? (Local, Remote) [Local]: Local
     
     Setup can configure the local postgresql server automatically for the DWH to run. This may conflict with existing applications.
     Would you like Setup to automatically configure postgresql and create DWH database, or prefer to perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]: 
     Where is the ovirt cinderlib database located? (Local, Remote) [Local]: 
     Setup can configure the local postgresql server automatically for the CinderLib to run. This may conflict with existing applications.
     Would you like Setup to automatically configure postgresql and create CinderLib database, or prefer to perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]: 
     Where is the Engine database located? (Local, Remote) [Local]: 
     
     Setup can configure the local postgresql server automatically for the engine to run. This may conflict with existing applications.
     Would you like Setup to automatically configure postgresql and create Engine database, or prefer to perform that manually? (Automatic, Manual) [Automatic]: 
     
     --== OVIRT ENGINE CONFIGURATION ==--
     
     Engine admin password: 

     --== SUMMARY ==--
     
[ INFO ] Restarting httpd
     Please use the user '[email protected]' and password specified in order to login
     Web access is enabled at:
       http://centos.example.com:80/ovirt-engine
       https://centos.example.com:443/ovirt-engine
     Internal CA 65:FA:CD:BF:DD:2D:F4:99:D6:63:85:80:97:B9:66:B9:C7:29:5A:F3
     SSH fingerprint: SHA256:Y46liXyme5Fz/oJA9QaYY1dhK8BKeJiw1kcSjOYL204
[WARNING] Less than 16384MB of memory is available
     Web access for grafana is enabled at:
       https://centos.example.com/ovirt-engine-grafana/
     Please run the following command on the engine machine centos.example.com, for SSO to work:
     systemctl restart ovirt-engine
     
     --== END OF SUMMARY ==--
     
[ INFO ] Stage: Clean up
     Log file is located at /var/log/ovirt-engine/setup/ovirt-engine-setup-20200830105920-2u1ydn.log
[ INFO ] Generating answer file '/var/lib/ovirt-engine/setup/answers/20200830110513-setup.conf'
[ INFO ] Stage: Pre-termination
[ INFO ] Stage: Termination
[ INFO ] Execution of setup completed successfully

Na succesvolle installatie zou je in de bovenstaande uitvoer de URL van oVirt admin console en Grafana dashboard moeten krijgen.

Configureer SELinux en Firewall

Standaard is SELinux ingeschakeld in CentOS 8. Je zult dus SELinux voor oVirt moeten instellen. Je kunt het instellen met het volgende commando:

setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Vervolgens moet je poort 80 en 443 via firewalld toestaan. Je kunt dat doen met het volgende commando:

firewall-cmd --permanent --zone public --add-port 80/tcp
firewall-cmd --permanent --zone public --add-port 443/tcp
firewall-cmd --reload

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot oVirt Admin Console

Open nu je web browser en typ de URL https://centos.example.com/ovirt-engine/sso/login.html. Je zou de oVirt login pagina moeten zien:

oVirt Inloggen

Geef de gebruikersnaam op als admin en het wachtwoord dat je tijdens de installatie hebt ingesteld, en klik op de knop Log In. Je zou het volgende scherm moeten zien:

oVirt

Klik nu op het Beheerdersportaal. Je zou het oVirt Dashboard moeten zien in het volgende scherm:

oVirt Dashboard

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes oVirt Engine geïnstalleerd op CentOS 8 server. Nu kun je remote Virtualisatie host toevoegen vanuit de oVirt console en beginnen met het aanmaken van je eerste virtuele machine vanuit het oVirt dashboard. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.