OpenProject installeren op Debian 10

OpenProject is een web-gebaseerd project management systeem geschreven in Ruby on Rails en AngularJS. Het biedt een rijke reeks functies, waaronder, projectplanning, tijdlijnen rapporten, taakbeheer, WYSIWYG teksteditor, intelligente workflows, voorwaardelijke opmaak en nog veel meer. Het is eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken en stelt bedrijfseigenaars in staat samen te werken en boeiende ervaringen met gebruikers over meerdere apparaten te automatiseren. Het biedt teams een eenvoudigere manier om hun werk bij te houden en resultaten te boeken.

Kenmerken

 • Project planning en planning.
 • Samenwerking tussen teams.
 • Taakbeheer.
 • Product roadmap en release planning.
 • Agile en Scrum.
 • Toegankelijkheidswijze.
 • Bijhouden van bugs.
 • Tijd bijhouden, kostenrapportage en budgettering.

In deze handleiding laten we je zien hoe je OpenProject op Debian 10 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Debian 10 draait.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden de pakket repository van je systeem bij te werken tot de laatste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer OpenProject

OpenProject is standaard niet beschikbaar in de standaard repository van Debian 10. Je zult dus de repository en GPG sleutel voor OpenProject moeten toevoegen.

Installeer eerst de vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install gnupg2 wget apt-transport-https -y

Download vervolgens de GPG sleutel en voeg die toe met het volgende commando:

wget -qO- https://dl.packager.io/srv/opf/openproject/key | apt-key add -

Voeg vervolgens de OpenProject repository toe met het volgende commando:

wget -O /etc/apt/sources.list.d/openproject.list https://dl.packager.io/srv/opf/openproject/dev/installer/debian/10.repo

Als de repository is toegevoegd, update je de repository en installeer je de OpenProject Community Edition met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install openproject -y

Dit zal het OpenProject installatieprogramma in je systeem installeren.

Configureer vervolgens het OpenProject met het volgende commando:

openproject configure

Je wordt gevraagd een databaseserver te kiezen zoals hieronder:

Kies“Installeer een PostgreSQL server” en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd de Apache2 webserver te installeren zoals hieronder:

Kies Apache webserver en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd een volledig gekwalificeerde domeinnaam op te geven zoals hieronder:

Geef je domeinnaam op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd een projectpad in te stellen zoals hieronder:

Laat het leeg om het OpenProject op de root van je domein te installeren en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd SSL te kiezen zoals hieronder:

Kies No en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd SVN te kiezen zoals hieronder:

Kies Overslaan en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd Git te kiezen zoals hieronder:

Kies Install Git Repository support en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd het pad van de Git repository op te geven zoals hieronder:

Geef het pad van je Git repository op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd het pad van de Git HTTP backend op te geven zoals hieronder:

Geef het gewenste pad op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd SMTP of sendmail te kiezen zoals hieronder:

Kies Sendmail en druk op Enter om verder te gaan. Je zou nu het volgende scherm moeten zien:

Geef je admin Email op en druk op Enter om verder te gaan. Je zou nu het volgende scherm moeten zien:

Kies Install Memcached server en druk op Enter om de installatie te voltooien.

Installeer en download Let’s Encrypt SSL

Het is aan te bevelen je OpenProject website te beveiligen met Let’s encrypt gratis SSL. Om dat te doen moet je de Certbot client in je systeem installeren om Let’s Encrypt SSL te installeren en beheren.

Voeg eerst de Certbot repository toe met het volgende commando:

echo "deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main" >> /etc/apt/sources.list

Werk vervolgens de repository bij en installeer de Certbot Apache client met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install python3-certbot-apache -t buster-backports -y

Eenmaal ge├»nstalleerd, voer je het volgende commando uit om de Let’s Encrypt SSL voor je domein te downloaden:

certbot certonly --webroot --webroot-path /opt/openproject/public -d openproject.linuxbuz.com

Je wordt gevraagd de servicevoorwaarden te accepteren en je geldige e-mail adres op te geven, zoals hieronder:

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator webroot, Installer None
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for openproject.linuxbuz.com
Using the webroot path /opt/openproject/public for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/openproject.linuxbuz.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/openproject.linuxbuz.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2020-07-03. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

 - We were unable to subscribe you the EFF mailing list because your
  e-mail address appears to be invalid. You can try again later by
  visiting https://act.eff.org.

Het bovenstaande commando slaat de sleutels en certificaten automatisch op in de map /etc/letsencrypt/live/openproject.linuxbuz.com/. Noteer het pad van je Let’s Encrypt certificaat uit de bovenstaande uitvoer.

Herconfigureer OpenProject om Let’s Encrypt SSL te gebruiken

Op dit punt is je Let’s Encrypt SSL certificaat klaar voor gebruik. Vervolgens moet je OpenProject herconfigureren om dit certificaat te gebruiken.

Je kunt OpenProject opnieuw configureren met het volgende commando:

openproject reconfigure

Kies voor alle configuraties dezelfde opties die je eerder bij de eerste installatie gekozen hebt. Je krijgt nu de vraag om SSL ondersteuning zoals hieronder:

Kies ja en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt nu gevraagd het pad van je SSL certificaat op te geven zoals hieronder:

Geef het pad van je cert.pem bestand op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd het pad van je SSL private sleutel op te geven zoals hieronder:

Geef het pad van je privkey.pem bestand op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd het pad van je CA bundel op te geven zoals hieronder:

Geef het pad van je fullchain.pem op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd de API sleutel op te geven zoals hieronder:

Kies de standaard sleutel, druk op Enter en voltooi de resterende stappen om de installatie te voltooien.

Je OpenProject is nu beveiligd met Let’s Encrypt SSL.

Toegang tot de OpenProject Web Interface

Open nu je web browser en typ de URL https://openproject.example.com/login. Je wordt doorverwezen naar de OpenProject login pagina:

Geef standaard gebruikersnaam en wachtwoord op als admin/admin en klik op de knop Sign in. Je zou de Change password wizard moeten zien in het volgende scherm:

Geef een sterk wachtwoord op en klik op de bewaar knop om het standaard OpenProject wachtwoord te resetten. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies de gewenste taal en klik op de bewaar knop. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt OpenProject Community Edition met succes op de Debian 10 server geïnstalleerd. Je kunt nu OpenProject gaan verkennen en je eigen taken organiseren en taken toewijzen aan een van je teamgenoten. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.