OpenMeetings installeren op Ubuntu 18.04 LTS

OpenMeetings is een gratis en open-source web-gebaseerde toepassing, geschreven in Java, die gebruikt kan worden voor presenteren, online training, web-conferencing, gezamenlijk whiteboard tekenen en documenten bewerken, en het delen van het bureaublad van gebruikers. Openmeetings biedt videoconferencing, instant messaging, whiteboard, collaboratief documenten bewerken en andere groupware hulpmiddelen die gebruik maken van API functies van de Red5 Streaming Server voor Remoting en Streaming. OpenMeetings biedt veel functies zoals Audio en Video Conferenties, Vergaderingen opnemen en Scherm delen, Bestandsverkenner, Moderatie Systeem, Multi-Whiteboard en Chatten, Gebruikers- en kamerbeheer, Privé berichtencentrum, Polls en Stemmen, Back-up en nog veel meer.

In deze handleiding gaan we uitleggen hoe je de OpenMeetings software op een Ubuntu 18.04 LTS server kunt installeren.

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 18.04.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer Java

OpenMeetings is geschreven in Java. Je zult dus Java op je systeem moeten installeren. Standaard is de nieuwste versie van Java niet beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je zult dus de Java repository aan je systeem moeten toevoegen. Je kunt hem toevoegen door het volgende commando uit te voeren:

sudo add-apt-repository --yes ppa:webupd8team/java

Werk vervolgens de repository bij en installeer Java met het volgende commando:

sudo apt-get install oracle-java8-installer -y

Na de installatie van Java kun je de Java versie verifiëren met het volgende commando:

java -version

Uitvoer:

java version "1.8.0_171"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_171-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.171-b11, mixed mode)

Installeer vereiste afhankelijkheden

Vervolgens moet je enkele afhankelijkheden op je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install imagemagick ghostscript libxt6 libxrender1 ffmpeg sox -y

Installeer en configureer MariaDB

Vervolgens moet je MariaDB Server op je systeem installeren. Je kunt het installeren door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install mariadb-server -y

Zodra de MariaDB geïnstalleerd is, log je in op M*ariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in en druk op Enter, maak dan een database en gebruiker met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE openmeetings;
MariaDB [(none)]> CREATE USER openmeetings;

Verleen vervolgens rechten aan de Openmeetings database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON openmeetings.* TO 'openmeetings'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Vervolgens moet je het commando FLUSH PRIVILEGES uitvoeren, zodat de privilegetabel door MySQL opnieuw geladen wordt en we nieuwe credentials kunnen gebruiken:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Sluit vervolgens de MariaDB console af met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> \q

Installeer OpenMeetings

Je kunt de nieuwste versie van OpenMeetings downloaden van de Apache OpenMeetings download pagina:

wget http://www-eu.apache.org/dist/openmeetings/4.0.4/bin/apache-openmeetings-4.0.4.tar.gz

Als de download voltooid is pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

sudo tar xvf apache-openmeetings-4.0.4.tar.gz -C /opt/openmeetings

Start vervolgens de toepassing met het volgende commando:

cd /opt/openmeetings
sudo sh red5.sh openmeetings

OpenMeetings is nu gestart en luistert op poort 5080.

Toegang tot de OpenMeetings Web Interface

Open je web browser en typ de URL http://your-server-ip:5080/openmeetings. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

OpenMeetings Installer

Klik hier op de > knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies het type databank

Kies hier je databasetype en geef de databasenaam op, klik dan op de > knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Voer databank referenties in

Geef hier je gebruikersnaam, wachtwoord en e-mail op, en klik dan op het > knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

SMTP instellingen

Geef nu je SMTP gegevens op, en klik dan op het > knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Stel programmapaden in zoals FFmpeg en ImageMagick

Geef hier ImageMagick, sox en FFmpeg pad op, en klik dan op de > knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies crypt type

Kies hier de standaard waarde en klik op de > knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik nu op de knop Enter the Application. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Inloggen op OpenMeetings

Geef nu je inloggegevens op en klik dan op de knop Sign In. Je zou de volgende pagina moeten zien:

OpenMeetings Dashboard

Links