ONLYOFFICE Document Server met Nginx op Debian 10 te installeren

In deze handleiding laten we je zien hoe je de Onlyoffcie Document Server kunt installeren op de nieuwste Debian Buster 10. We installeren de Onlyoffice Document Server met PostgreSQL, Nginx, en Letsencrypt.

Vereisten

Om de Onlyoffice Document Server te installeren heb je op z’n minst een Debian server nodig met 2GB RAM, 4GB SWAP, 2 CPU’s, en 40GB vrije schijfruimte.

Wat we gaan doen:

  • Afhankelijkheden van pakketten installeren
  • Installeer en configureer PostgreSQL
  • Genereer SSL Letsencrypt en DHPARAM
  • Installeer Onlyoffice Document Server
  • Draai Onlyoffice Document Server met HTTPS
  • Testen van

Stap 1 – Afhankelijkheden van pakketten installeren

In deze eerste stap installeren we enkele pakketten afhankelijkheden die nodig zijn voor de Document Server, waaronder de RabbitMQ-server, Redis, en Nginx-extras.

Werk je Debian systeemrepository bij en installeer de afhankelijkheden van de Document Server pakketten met het apt commando hieronder.

sudo apt update
sudo apt install redis-server rabbitmq-server nginx-extras gnupg2

Als alle installatie voltooid is, controleer dan de volgende diensten met het systemctl commando zoals hieronder.

systemctl is-enabled nginx
systemctl is-enabled rabbitmq-server
systemctl is-enabled redis-server

Controleer nu of al deze diensten ingeschakeld zijn en automatisch zullen draaien bij het opstarten van het systeem.

Stap 2 – Installeer en configureer de PostgreSQL databank

In deze stap installeren we de PostgreSQL databank op de Debian Buster 10 en maken een nieuwe databank en gebruiker de Onlyoffice Document Server.

Installeer nu de PostgreSQL databank met het onderstaande apt commando.

sudo apt install postgresql

Als de installatie voltooid is, start je de PostgreSQL service en voeg je hem toe aan het systeem opstarten.

systemctl start postgresql
systemctl enable postgresql

Als resultaat is de PostgreSQL databank operationeel op de Debian server.

Nu maken we een nieuwe database en rol voor de Document Server installatie.

Meld je aan in de PostgreSQL shell met het onderstaande commando.

sudo -i -u postgres psql

Maak een nieuwe database en gebruiker aan met de naam ‘onlyoffice’ en het wachtwoord ‘onlyoffice’ met de onderstaande PostgreSQL query’s.

CREATE DATABASE onlyoffice;
CREATE USER onlyoffice WITH password 'onlyoffice';
GRANT ALL privileges ON DATABASE onlyoffice TO onlyoffice;

Als resultaat is de PostgreSQL databank voor de Onlyoffice Document Server aangemaakt.

Installeer PostgreSQL

Stap 3 – Genereer SSL Letsencrypt en DHPARAM

Voor deze handleiding zullen we de Document Server op het veilige HTTPS protocol laten draaien, en we zullen nieuwe SSL certificaten genereren van lets encrypt en het DHPARAM certificaat genereren.

Installeer het Certbot gereedschap voor het genereren van SSL Letsencrypt certificaten met het apt commando hieronder.

sudo apt install certbot

Genereer vervolgens nieuwe SSL certificaten met het onderstaande certbot commando, en zorg ervoor dat je de domeinnaam en het emailadres met je eigen adres verandert.

certbot certonly --standalone --agree-tos -m [email protected] -d onlyoffice.hakase-labs.io

Zodra het certbot commando voltooid is, staan je SSL certificaten in de map ‘/etc/letsencrypt/live/onlyoffice.yourhakase-labs.io’.

En je hebt met succes SSL Letsencrypt gegenereerd met het certbot command-line gereedschap.

Nu zullen we het DHPARAM certificaat genereren met het openssl binary commando.

Ga naar de ‘/etc/ssl/certs’ directory en genereer het DHPARAM certificaat met het onderstaande openssl commando.

cd /etc/ssl/certs/
openssl dhparam -out dhparam.pem 4096

En je DHPARAM certificaat staat in de directory ‘/etc/ssl/certs’.

Als resultaat heb je SSL Letsencrypt en DHPARAM voor de Document Server gegenereerd.

Stap 4 – Installeer de ONLYOFFICE documentserver

In deze stap installeren we de Onlyoffice Document Server. Hoewel de beschikbare repository voor Debian Squeeze is, werkt hij ook op de nieuwste Debian Buster 10.

Voeg eerst de GPG sleutel van de Onlyoffice Document Server toe aan je Debian systeem.

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys CB2DE8E5

Voeg nu de Document Server repository toe.

sudo echo "deb https://download.onlyoffice.com/repo/debian squeeze main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/onlyoffice.list

Voeg Onlyoffice Repository toe

Werk daarna de Debian repository lijsten bij en installeer de Onlyoffice Document Server met het onderstaande apt commando.

sudo apt update
sudo apt install onlyoffice-documentserver

Tijdens de installatie wordt je gevraagd naar het PostgreSQL databank wachtwoord voor de Document Server, typ het ‘onlyoffice’ databank wachtwoord in en kies ‘OK’ om verder te gaan.

PostgreSQL databank wachtwoord voor Onlyoffice

En de installatie van de Onlyoffice Document Server is voltooid. Hij draait op de standaard HTTP poort 80, toegankelijk via de web browser.

Stap 5 – Document server op HTTPS laten draaien

In deze stap beveiligen we de Document Server installatie met het HTTPS protocol en gebruiken we de SSL Letsencrypt en dhparam.

Standaard stelde de Document Server zijn virtuele host configuratie voor de Nginx webserver beschikbaar, die zich in de directory ‘/etc/onlyoffice/documentserver/nginx/’ bevindt.

Stop eerst de Nginx dienst met het onderstaande systemctl commando.

systemctl stop nginx

Ga nu naar de ‘/etc/onlyoffice/documentserver/nginx/’ directory en kopieer de virtualhost sjabloon configuratie voor de Document Server voor SSL ‘ds-ssl.conf.tmpl’ naar de ‘ds.conf’.

cd /etc/onlyoffice/documentserver/nginx/
cp ds-ssl.conf.tmpl ds.conf

Bewerk nu de Document Server configuratie ‘ds.conf’ met een vim editor.

vim ds.conf

Verander bij de opties ssl_certificate en ssl_certificate_key het pad met het pad van je SSL certificaten.

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/onlyoffice.hakase-labs.io/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/onlyoffice.hakase-labs.io/privkey.pem;

Haal het commentaar weg bij de ssl_dhparam optie en verander het pad van het DHPARAM certificaat met je eigen.

  ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;

Sla op en sluit.

Test vervolgens de Nginx configuratie en controleer of er geen fout optreedt, start dan de Nginx service.

nginx -t
systemctl restart nginx

Het resultaat is dat de Document Server niet draait op de HTTPS beveiligde verbinding met de SSL van Letsencrypt.

Beveilig Onlyoffice met SSL Letsencrypt

Stap 6 – Testen

Open je webbrowser en typ het domein van je Onlyoffice Document Server installatie in de adresbalk. Het mijne is:

https://onlyoffice.hakase-labs.io/

Nu krijg je een pagina waarop staat dat de Onlyoffice Document Server werkt, zoals hieronder.

Alleenoffice Document Server geïnstalleerd op de Debian Buster 10

Het resultaat is dat de installatie van Onlyoffice Document Server met de PostgreSQL en Nginx webserver op de Debian Buster 10 met succes voltooid is.