ONLYOFFICE Docs 6.1 op Ubuntu te installeren

ONLYOFFICE Docs is een open-source kantoorpakket, verspreid onder GNU AGPL v3.0. Het omvat web-gebaseerde viewers en collaboratieve editors voor tekstdocumenten, spreadsheets, en presentaties die zeer compatibel zijn met OOXML formaten.

ONLYOFFICE Docs kan geïntegreerd worden met diverse cloud opslag platforms en diensten zoals Nextcloud, ownCloud, Seafile, Alfresco, HumHub, Plone, enz., en kan ook geïntegreerd worden in de oplossing die je zelf bouwt. ONLYOFFICE Docs kan ook samen gebruikt worden met ONLYOFFICE Groups, een gratis open-source samenwerkingsplatform dat onder Apache 2.0 verdeeld wordt (de complete oplossing is beschikbaar onder de naam ONLYOFFICE Workspace).

In deze zelfstudie leren we hoe je ONLYOFFICE Docs (Docker versie) op je machine installeert.

Wat is er nieuw in ONLYOFFICE Docs 6.1

 • Eindnoten om verwijzingen aan het eind van een sectie/document in te voegen.
 • Kruisverwijzingen om verwijzingen te maken naar andere delen van het document waaraan je werkt, zoals grafieken, tabellen, bladwijzers, enz.
 • Regeltelling om naar bepaalde regels te verwijzen.
 • Gemakkelijker werken met grafiekgegevens door het bewerken en herschikken van gegevensreeksen en -categorieën, verwisselen van rijen en kolommen.
 • Nieuwe proefdrukmogelijkheden voor het bewerken van wiskundige autocorrectie voor vergelijkingen.

ONLYOFFICE Docs

Systeemeisen

 • CPU: dual core 2 GHz of beter
 • RAM: 4 GB of meer
 • HDD: minstens 2 GB vrije ruimte
 • Minstens 2 GB swapruimte
 • 64-bit Ubuntu met kernel versie 3.8 of later
 • Docker: versie 1.10 of later

Installeer ONLYOFFICE Docs

Je moet de nieuwste Docker versie geïnstalleerd hebben. Als dat niet het geval is, raadpleeg dan deze documentatie.

Start Docker en voer het volgende commando uit om ONLYOFFICE Docs en alle afhankelijkheden te installeren:

sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always onlyoffice/documentserver

Verander de poort

Standaard luistert ONLYOFFICE Docs naar de poort 80. Je kunt de poort voor ONLYOFFICE Docs veranderen als je van plan bent hem te gebruiken in plaats van de standaard poort:

sudo docker run -i -t -d -p <PORT_NUMBER>:80 --restart=always onlyoffice/documentserver

Gegevens buiten containers opslaan

Het is sterk aan te bevelen logs, certificaten, cache, en databases buiten de Docker containers op de host machine op te slaan, omdat je zo gemakkelijk ONLYOFFICE Docs kunt bijwerken als de nieuwe versie uitkomt zonder de gegevens te verliezen.

Om toegang te krijgen tot je gegevens die zich buiten de container bevinden, moet je de volumes aankoppelen. Dat kan door de -v optie op te geven in het docker run commando:

sudo docker run -i -t -d -p 80:80 --restart=always \
    -v /app/onlyoffice/DocumentServer/logs:/var/log/onlyoffice  \
    -v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data  \
    -v /app/onlyoffice/DocumentServer/lib:/var/lib/onlyoffice \
    -v /app/onlyoffice/DocumentServer/db:/var/lib/postgresql  onlyoffice/documentserver

Voer ONLYOFFICE Docs uit met HTTPS

sudo docker run -i -t -d -p 443:443 --restart=always \ -v /app/onlyoffice/DocumentServer/data:/var/www/onlyoffice/Data  onlyoffice/documentserver

Om de toepassing via SSL te beveiligen, moet je de volgende bestanden maken en installeren:

/app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs/onlyoffice.key
/app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs/onlyoffice.crt

Bij gebruik van CA-gecertificeerde certificaten worden deze bestanden door de CA verstrekt. Bij gebruik van zelf-ondertekende certificaten moet je deze bestanden zelf aanmaken.

Om een zelf-ondertekend SSL certificaat te maken dat 365 dagen geldig is, voer je de commando’s uit:

openssl genrsa -out onlyoffice.key 2048
openssl req -new -key onlyoffice.key -out onlyoffice.csr
openssl x509 -req -days 365 -in onlyoffice.csr -signkey onlyoffice.key -out onlyoffice.crt

De volgende stap is het genereren van sterkere DHE parameters om de beveiliging van de server te versterken:

openssl dhparam -out dhparam.pem 2048

Installeer dan de onlyoffice.key, onlyoffice.crt en dhparam.pem bestanden op de ONLYOFFICE server.

mkdir -p /app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs
cp onlyoffice.key /app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs/
cp onlyoffice.crt /app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs/
cp dhparam.pem /app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs/
chmod 400 /app/onlyoffice/DocumentServer/data/certs/onlyoffice.key

Herstart de Docker container:

sudo docker restart {{DOCUMENT_SERVER_ID}}

Je kunt ook de opties van het docker run commando raadplegen voor de –env-file vlag, waarmee je alle vereiste omgevingsvariabelen in een enkel bestand kunt opgeven.

Dat is alles! Nu kun je ONLYOFFICE Docs integreren met het platform dat je al gebruikt en beginnen met het bewerken en mede-auteurschap van documenten.