ONLYOFFICE Desktop Editors installeren op Manjaro Linux

ONLYOFFICE Desktop Editors is een gratis open-source office suite pakket dat offline editors omvat voor tekstdocumenten, spreadsheets, en presentaties. Het is ook mogelijk de toepassing te verbinden met de cloud (ONLYOFFICE, Nextcloud, ownCloud) voor online samenwerking aan docs. De broncode van de app is beschikbaar op GitHub onder AGPL v.3.0 licentie.

De laatste update van ONLYOFFICE Desktop Editors bracht verschillende verbeteringen, zoals:

  • Eindnoten om verwijzingen aan het eind van een sectie/document in te voegen.
  • Kruisverwijzingen om verwijzingen te maken naar andere delen van het document waaraan je werkt – grafieken, tabellen, bladwijzers, enz.
  • Regeltelling om naar specifieke regels te verwijzen.
  • Eenvoudiger werken met grafiekgegevens, o.a. herschikken van gegevensreeksen en categorieën, verwisselen van rijen en kolommen.
  • Nieuwe correctie-opties om wiskundige autocorrectie voor vergelijkingen te bewerken, uitdrukkingen te definiëren die als functies herkend moeten worden, en te beslissen of je autocorrectie wilt gebruiken terwijl je typt of niet.

ONLYOFFICE Desktop

In deze handleiding leren we hoe je de nieuwste versie (v.6.1) van ONLYOFFICE Desktop Editors op je Manjaro machine kunt installeren.

Installatie vanuit het software centrum

De gemakkelijkste manier om ONLYOFFICE desktop app op Manjaro te installeren is door het uit de pakketbeheerder Pamac te halen:

1. Open Pamac door te klikken op Software toevoegen/verwijderen.
2. Zoek ONLYOFFICE Desktop Editors.
3. Klik op Installeren en Toepassen.
4. Voer je wachtwoord in om de installatie te starten.

ONLYOFFICE op Manjaro Linux

Installatie vanuit snap

Zorg ervoor dat je snapd geïnstalleerd hebt. Zo niet, installeer het dan vanuit Pamac of vanaf de commandoregel:

sudo pacman -S snapd

Schakel de unit systemd in:

sudo systemctl enable --now snapd.socket

Maak een symbolische link tussen /var/lib/snapd/snap en /snap:

sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

Als dat gedaan is, log je opnieuw in of herstart je systeem en installeer je ONLYOFFICE Desktop Editors met het volgende commando:

sudo snap install onlyoffice-desktopeditors

Installatie uit Flatpak

Flatpak is beschikbaar in de Manjaro repos als flatpak en kan geïnstalleerd worden met je favoriete pakketbeheerder of met het commando:

user $ pamac install flatpak

Installeer ONLYOFFICE Desktop Editors:

flatpak install flathub org.onlyoffice.desktopeditors

Start de app:

flatpak run org.onlyoffice.desktopeditors

Dat is alles! Nu kun je je documenten offline bewerken, of de app met de cloud verbinden en er met je teamgenoten aan samenwerken.