Omeka Klassiek CMS installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Omeka Classic is een gratis en open bron web publishing platform voor het delen van digitale collecties en het maken van media-rijke online tentoonstellingen. Met Omeka Classic kun je complexe verhalen maken en rijke collecties en inhoud delen tegen lage kosten zonder in te boeten aan ontwerp en technische kwaliteit. Je kunt de functionaliteit uitbreiden met thema’s en plugins.

In deze handleiding leren we hoe je Omeka Classic CMS op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 18.04.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

Voor je begint, moet Apache webserver, MariaDB en PHP op je systeem geïnstalleerd zijn. Als die niet geïnstalleerd zijn, installeer dan eerst Apache en MariaDB server met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Als beide geïnstalleerd zijn, moet je de nieuwste versie van PHP op je systeem installeren. Standaard is de nieuwste versie van PHP niet beschikbaar in de standaard repository van Ubuntu 18.04. Voeg dus de PHP repository toe met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Werk vervolgens de repository bij en installeer PHP samen met alle vereiste afhankelijkheden door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB dienst en schakel je ze in om bij het opstarten te starten door het volgende commando uit te voeren:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Configureer MariaDB

Vervolgens moet je een database en gebruiker voor Omeka aanmaken. Meld je eerst aan in de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Geef je root wachtwoord in en maak dan een database en gebruiker voor Omeka:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE omeka_db;
MariaDB [(none)]> CREATE USER omeka_user;

Geef vervolgens alle privileges aan de Omeka database:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON omeka_db.* TO 'omeka_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> \q

Installeer Omeka Classic

First, download the latest version of Omeka classic with the following command:
wget https://github.com/omeka/Omeka/releases/download/v2.6.1/omeka-2.6.1.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit:

unzip omeka-2.6.1.zip

Kopieer vervolgens de uitgepakte directory naar de Apache root directory en geef de nodige permissies:

sudo cp -r omeka-2.6.1 /var/www/html/omeka
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/omeka
sudo chmod -R 755 /var/www/html/omeka/

Verander vervolgens de directory in die van omeka en wijzig het bestand db.ini:

cd /var/www/html/omeka sudo nano db.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

[database]
host     = "localhost"
username = "omeka_user"
password = "password"
dbname   = "omeka_db"
prefix   = "omeka_"
charset  = "utf8"

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

Maak vervolgens een Apache virtual host bestand voor Omeka:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/omeka.conf

voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/omeka/
ServerName example.com
<Directory /var/www/html/omeka/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/omeka-error_log
CustomLog /var/log/apache2/omeka-access_log common
</VirtualHost>

Bewaar en sluit het bestand. Schakel dan het virtuele host bestand, de Apache herschrijfmodule en de header module in met het volgende commando:

sudo a2ensite omeka.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers

Herstart tenslotte de Apache dienst om de veranderingen door te voeren:

sudo systemctl restart apache2

Toegang tot Omeka klassieke webinterface

Open je web browser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Configureer gebruikersnaam en wachtwoord

Site instellingen

Andere instellingen

Geef hier alle vereiste gegevens op, zoals je admin gebruikersnaam en wachtwoord, sitenaam, emailadres, en klik dan op de Install knop. Als de installatie voltooid is. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Omeka Classic CMS succesvol geïnstalleerd

Klik nu op de Admin Dashboard knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Log in op het admin dashboard

Geef hier je admin login gegevens op, klik dan op de Log In knop. Je zou nu de volgende pagina moeten zien:

Omeka Klassiek Dashboard

Links