OCS Inventaris Asset Management Software installeren op Ubuntu 20.04 LTS

OCS Inventory ook bekend als “Open Computers and Software Inventory Next Generation” is een gratis platform voor activabeheer. Het wordt gebruikt om je IT activa op een eenvoudiger en georganiseerde manier te beheren. Met OCS kun je hardware en software inventariseren van alle actieve apparaten op het netwerk, waaronder routers, schakelaars, computers, printers en nog veel meer. Het ondersteunt ook vele besturingssystemen, waaronder, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, Windows, Linux, MacOS en nog veel meer.

OCS Inventory is het beste gereedschap voor je als je een IT hardware inventarisatiesysteem voor je bedrijf zoekt.

In deze handleiding leggen we uit hoe je de OCS Inventory server op Ubuntu 20.04 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Aan de slag

Eerst is het aan te raden je server bij te werken naar de nieuwste versie. Je kunt hem bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y

Als je server eenmaal up-to-date is, moet je enkele afhankelijkheden in je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

apt-get install make cmake gcc make git curl unzip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, kun je verder gaan met de volgende stap.

LAMP server installeren

Eerst moet je de Apache webserver, MariaDB server, PHP, en andere vereiste PHP uitbreidingen in je server installeren. Je kunt ze allemaal installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-perl2 libapache-dbi-perl libapache-db-perl php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-common php7.4-sqlite3 php7.4-mysql php7.4-gmp php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-gd php7.4-cli php7.4-xml php7.4-zip php7.4-soap php7.4-json php-pclzip composer

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, bewerk je het php.ini bestand en pas je enkele aanbevolen instellingen aan:

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Verander de volgende instellingen:

memory_limit = 256M
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = America/Chicago

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Installeer Perl en Vereiste Modules

OCS inventaris vereist ook dat Perl en enkele Perl modules op je server geïnstalleerd worden. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

apt-get install perl libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libio-compress-perl libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev -y

Nadat je alle modules geïnstalleerd hebt, schakel je ze in met het volgende commando:

perl -MCPAN -e 'install Apache2::SOAP'
perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'
perl -MCPAN -e 'install Net::IP'
perl -MCPAN -e 'install Apache::DBI'
perl -MCPAN -e 'install Mojolicious'
perl -MCPAN -e 'install Switch'
perl -MCPAN -e 'install Plack::Handler'

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer MariaDB Database

Vervolgens moet je een database en gebruiker maken voor OCS inventaris. Log eerst in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql

Eenmaal ingelogd maak je een database en een gebruiker aan met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan de ocsdb met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON ocsdb.* TO 'ocsuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Download en installeer OCS Inventory

Eerst moet je de nieuwste versie van OCS uit de Git repository downloaden. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-Server.git

Eenmaal gedownload, verander je de directory in OCSInventory-Server en download je het ocsreport project met het volgende commando:

cd OCSInventory-Server
git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports.git ocsreports

Verander vervolgens de directory in ocsreports en installeer de Composer met het volgende commando:

cd ocsreports
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Als de Composer geïnstalleerd is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 1.10.10) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

Ga vervolgens terug naar de OCSInventory-Server directory en bewerk het setup.sh bestand:

cd ..
nano setup.sh

Definieer je database instellingen zoals hieronder:

# Which host run database server
DB_SERVER_HOST="localhost"
# On which port run database server
DB_SERVER_PORT="3306"
# Database server credentials
DB_SERVER_USER="ocsuser"
DB_SERVER_PWD="password"

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent.

Start vervolgens de OCS inventaris installatie door het volgende commando uit te voeren:

./setup.sh

Tijdens de installatie worden je verschillende vragen gesteld. Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

+----------------------------------------------------------+
|                             |
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup !  |
|                             |
+----------------------------------------------------------+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache web server binaries !				|
+----------------------------------------------------------+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?y
Assuming Communication server 1.0 RC2 or previous is not installed
on this computer.

Starting OCS Inventory NG Management server setup from folder /root/OCSInventory-Server
Storing log in file /root/OCSInventory-Server/ocs_server_setup.log

+----------------------------------------------------------+
| Checking for database server properties...			 |
+----------------------------------------------------------+

Your MySQL client seems to be part of MySQL version 10.3.
Your computer seems to be running MySQL 4.1 or higher, good ;-)

Which host is running database server [localhost] ?
OK, database server is running on host localhost ;-)

On which port is running database server [3306] ?
OK, database server is running on port 3306 ;-)


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache web server daemon...				|
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] ?
OK, using Apache daemon /usr/sbin/apache2ctl ;-)


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache main configuration file...		 |
+----------------------------------------------------------+

Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ?
OK, using Apache main configuration file /etc/apache2/apache2.conf ;-)


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache user account...					 |
+----------------------------------------------------------+

Which user account is running Apache web server [www-data] ?
OK, Apache is running under user account www-data ;-)


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache group...							|
+----------------------------------------------------------+

Which user group is running Apache web server [www-data] ?
OK, Apache is running under users group www-data ;-)


+----------------------------------------------------------+
| Checking for Apache Include configuration directory...  |
+----------------------------------------------------------+

Setup found Apache Include configuration directory in
/etc/apache2/conf-available.
Setup will put OCS Inventory NG Apache configuration in this directory.
Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ?
OK, Apache Include configuration directory /etc/apache2/conf-available found ;-)


+----------------------------------------------------------+
| Checking for PERL Interpreter...						|
+----------------------------------------------------------+

Found PERL interpreter at ;-)
Where is PERL interpreter binary [/usr/bin/perl] ?
OK, using PERL interpreter /usr/bin/perl ;-)


Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?y

+----------------------------------------------------------------------+
|    OK, Administration server installation finished ;-)      |
|                                   |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf
|     to ensure all is good and restart Apache daemon.      |
|                                   |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
|    to configure database server and create/update schema.    |
+----------------------------------------------------------------------+


Setup has created a log file /root/OCSInventory-Server/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)

Schakel OCS Inventory in

Vervolgens moet je ook het OCS Inventory virtuele host configuratiebestand inschakelen. Je kunt ze inschakelen met het volgende commando:

ln -s /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
ln -s /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
ln -s /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.conf

Verander vervolgens het eigendom van de ocsinventory-reports directory in www-data met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports

Herstart vervolgens de Apache dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Toegang tot OCS Inventory

Open nu je web browser en typ de URL http://your-server-ip/ocsreports/install.php. Je zou het OCS Inventory installatiescherm moeten zien:

Gegevensbestand

Geef je OCS database, database gebruikersnaam, wachtwoord, en klik op de Verzend knop. Als de installatie met succes voltooid is, zou je het volgende scherm moeten zien:

OCS NG installatie

Klik op de knop click here to enter OCS-NG GUI. Je zou het OCS Inventory login scherm moeten zien zoals hieronder:

Geef standaard gebruikersnaam en wachtwoord op als admin / admin en klik op de Verzend knop. Je zou het OCS Inventory dashboard moeten zien in het volgende scherm:

Let erop dat je het standaard login wachtwoord van de admin gebruiker verandert in een veilig wachtwoord. Verwijder tenslotte het install.php bestand om van de waarschuwingsboodschap op het dashboard af te komen.

rm -f /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt OCS Inventory met succes geïnstalleerd op Ubuntu 20.04. Je kunt nu je IT bezittingen gemakkelijk vanuit de web browser beheren. Stel me gerust als je nog vragen hebt.