NTP Server en Cliënt installeren op Ubuntu 18.04 LTS

NTP (Network Time Protocol) is een netwerkprotocol dat ontworpen is om de klokken van computers over een netwerk te synchroniseren. NTP maakt het mogelijk de klokken van alle systemen in het netwerk te synchroniseren. De NTP server synchroniseert zijn tijd door contact te maken met een aantal servers over de hele wereld.

In deze handleiding leren we hoe je een NTP server installeert en tijdsynchronisatie instelt op een Ubuntu 18.04 server.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04 server.
 • Een niet-root gebruiker met sudo rechten.
 • Een statisch IP adres 192.168.43.229 geconfigureerd op je server.

Installeer en configureer NTP server

Standaard is het NTP pakket beschikbaar in de Ubuntu 18.04 LTS standaard repository. Je kunt het installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install ntp -y

Vervolgens moet je NTP instellen om zijn tijd te synchroniseren met de openbare NTP server. Je kunt dit doen door het bestand ntp.conf te bewerken:

sudo nano /etc/ntp.conf

Vervang de regels:

pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

Met die welke bij je locatie passen. In mijn geval gebruik ik de volgende regels:

pool 0.asia.pool.ntp.org iburst
pool 1.asia.pool.ntp.org iburst
pool 2.asia.pool.ntp.org iburst
pool 3.asia.pool.ntp.org iburst

Een lijst van beschikbare NTP Pool tijdservers vind je hier:http://support.ntp.org/bin/view/Servers/NTPPoolServers

Bewaar en sluit het bestand. Herstart daarna de NTP dienst om de veranderingen toe te passen:

sudo systemctl restart ntp

Je kunt de status van NTP controleren met het volgende commando:

sudo systemctl status ntp

Uitvoer:

? ntp.service - Network Time Service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2018-10-05 15:10:14 UTC; 42s ago
   Docs: man:ntpd(8)
 Main PID: 5587 (ntpd)
  Tasks: 2 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/ntp.service
      ??5587 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 113:116

Oct 05 15:10:15 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 123.108.200.124
Oct 05 15:10:16 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 64:ff9b::7b6c:c87c
Oct 05 15:10:16 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 64:ff9b::7b6c:c87c
Oct 05 15:10:18 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 2406:da1a:200:7201:d9ea:9ac5:32e3:339c
Oct 05 15:10:18 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 64:ff9b::7b6c:c87c
Oct 05 15:10:19 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 91.189.91.157
Oct 05 15:10:20 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 91.189.94.4
Oct 05 15:10:21 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 91.189.89.198
Oct 05 15:10:22 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 91.189.89.199
Oct 05 15:10:23 ubuntu1804 ntpd[5587]: Soliciting pool server 2001:67c:1560:8003::c7

Installeer en configureer NTP cliënt

Nu gaan we de NTP client installeren en instellen om de tijd te synchroniseren met onze NTP server.

Alvorens te beginnen moet je het bestand /etc/hosts instellen. Zo kan je NTP server via hostnaam worden opgelost.

Open daartoe het bestand /etc/hosts:

sudo nano /etc/hosts

Voeg de volgende regels toe:

192.168.43.229 ntp-server-host

Vervang het IP adres door het IP van je NTP server (die we in het kostbare hoofdstuk installeerden). Bewaar en sluit het bestand.

Installeer vervolgens NTP en ntpdate met het volgende commando:

sudo apt-get install ntpdate ntp -y

Controleer nu handmatig de tijdsynchronisatie met je NTP server met het volgende commando:

sudo ntpdate ntp-server-host

Als alles in orde is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

 5 Oct 20:48:49 ntpdate[6067]: adjust time server ntp-server-host offset 0.049526 sec

Vervolgens moet je de standaard Ubuntu systemd’s timesyncd dienst uitschakelen. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo timedatectl set-ntp off

Bewerk nu het bestand /etc/ntp.conf en stel je eigen geconfigureerde NTP server in als voorkeurs NTP server voor de tijdsynchronisatie.

sudo nano /etc/ntp.conf

Voeg de volgende regels toe:

server ntp-server-host prefer iburst

Sla het bestand op en sluit het. Herstart daarna de NTP dienst om de veranderingen toe te passen:

sudo systemctl restart ntp

Gebruik tenslotte het ntpq commando om de NTP tijdsynchronisatie wachtrij op te sommen:

ntpq -p

Je zou moeten zien dat ntp-server-host gekozen is als de huidige bron voor tijdsynchronisatie:

   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
 fwdns2.vbctv.in 202.73.57.107  4 u  3  64  1 127.437 -142.63  0.000
 alphyn.canonica 131.188.3.220  2 u  2  64  1 276.931 -106.99  0.000
 ntp-server-host 106.10.186.201  3 u  1  64  1  0.588 161.386  0.000

Links