Nginx installeren op Debian 11

In deze handleiding laten we je zien hoe je nginx webserver op Debian 11 kunt installeren. Nginx is een populaire webserver die gebruikt kan worden als reverse proxy en load balancer voor je servers. Hij kan ook werken als zelfstandige server of in combinatie met een andere applicatieserver. Om van zijn functionaliteit gebruik te maken, moeten we het eerst installeren.

Vereisten

  • Een server met Debian 11
  • Je moet een gewone, niet-root gebruiker met sudo rechten op je server ingesteld hebben. Dit is nodig om het installatieproces goed te laten verlopen.

Bijwerken van het systeem

Voordat je nginx installeert, moet je het systeem bijwerken zodat het up-to-date is. Je moet ook extra benodigde pakketten installeren die nodig zijn voor het compileren van modules van derden. Voer de volgende commando’s uit om het systeem bij te werken en de vereiste pakketten te installeren:

sudo apt update -y
sudo apt upgrade -y
sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

debian 11 update

debian 11 update

Nginx installeren op Debian 11

Nginx is beschikbaar in de standaard repositories van Debian 11. Je kunt het als volgt installeren met apt-get commando:

sudo apt install nginx -y

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

installeer nginx

installeer nginx

Je zou al een Nginx webserver in werking moeten hebben. Je kunt dit testen door het volgende commando uit te voeren:

sudo systemctl status nginx

De uitvoer van het bovenstaande commando zou informatie over je Nginx server moeten zijn. Je zult ook een regel zien met de tekst Active: active (running). Dat betekent dat je nginx server met succes draait.

Voorbeeld uitvoer:

status nginx

Je kunt Nginx starten, stoppen en opnieuw starten door te typen:

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl restart nginx

Je kunt de geïnstalleerde versie van Nginx controleren door te typen:

sudo nginx -v

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

nginx versie

Om de Nginx configuratie op fouten te controleren en zo nodig te corrigeren, voer je onderstaand commando uit:

sudo nginx -t

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Nginx configuratie debian 11 controleren

Om Nginx webserver in te stellen om bij het opstarten te starten, voer je uit:

sudo systemctl enable nginx

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

schakel nginx in

Pas de regels van de firewall aan

Nginx moet via de firewall software ingeschakeld worden voordat het benaderd kan worden.

Maak een lijst van de toepassingsconfiguraties die al ingesteld zijn door te typen:

sudo ufw app list

Je krijgt de volgende uitvoer:

ufw app lijst

Je ziet dat er drie profielen zijn waarmee Nginx ingesteld kan worden:

  • Nginx Full: Dit profiel opent zowel poort 80 als 443 voor Nginx
  • Nginx HTTP: Dit profiel opent alleen poort 80 voor Nginx
  • Nginx HTTPS: Dit profiel opent alleen poort 443 voor Nginx

Het is aan te bevelen het meest beperkte profiel in te schakelen, zodat het ingestelde verkeer nog steeds door de firewall kan reizen. Voor deze gids zullen we alleen HTTP verkeer op poort 80 toestaan. Om dit te doen, type je:

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Voer het onderstaande commando uit om te controleren of HTTP door de firewall wordt toegestaan:

sudo ufw status

Zoals je in de uitvoer hieronder kunt zien, wordt HTTP verkeer toegestaan:

ufw status Nginx debian 11

Toegang tot Nginx Web Server

Je kunt de standaard Nginx landingspagina openen door het publieke IP adres of de FQDN van je server in je browser in te typen. Als je het publieke IP adres van je server niet kent, kun je het vinden door in te typen:

hostname -I

Je krijgt dan een uitvoer met het IP adres van je server.

Als je het IP adres van je server hebt, typ je het in de browser:

http://your_server_ip

Je zou een standaard landingspagina voor Nginx moeten zien met de tekst "Welcome to nginx!"

standaard Nginx landingspagina

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Nginx geïnstalleerd op Debian 11.

Conclusie

Dit was een handleiding over hoe je de Nginx webserver op Debian 11 kunt installeren. We behandelden de basisprincipes van wat het is, de installatie, en enkele basis configuratie opties. We hopen dat je dit nuttig vond.

Als je meer wilt leren over Nginx en hoe het werkt, raden we je aan de officiële documentatie te bekijken.