Netdata Monitoring Tool installeren op Ubuntu 20.04

Netdata is een gratis, open-source en real-time prestatie- en gezondheidsbewakingsprogramma. Het ondersteunt Linux, MacOS en FreeBSD. Je kunt problemen met cloud-gebaseerde servers, containers en je hele IT infrastructuur opsporen en bewaken met Netdata. Het geeft real-time systeemstatistieken, waaronder, Geheugengebruik, CPU, Bandbreedte, Schijfgebruik en meer. Je kunt het ook integreren met andere monitoring tools zoals Prometheus, Graphite, OpenTSDB, Kafka, Grafana, en meer.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je het Netdata bewakingsprogramma op een Ubuntu 20.04 server installeert.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is de server geconfigureerd.

Installeer Netdata met een geautomatiseerd script

De eenvoudige en gemakkelijkste manier om Netdata te installeren is met het geautomatiseerde installatiescript.

Installeer eerst het hulpprogramma curl met het volgende commando:

apt-get install curl -y

Eenmaal geïnstalleerd kun je het Netdata auto-installatie script downloaden en uitvoeren met het volgende commando:

bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)

Je wordt gevraagd om de vereiste afhankelijkheden in je systeem te installeren zoals hieronder:

NOTE: Running apt-get update and updating your APT caches ...
apt-get update 
apt-get install autoconf autoconf-archive autogen automake cmake gcc git libelf-dev libjson-c-dev libjudy-dev liblz4-dev libmnl-dev libssl-dev libtool libuv1-dev make pkg-config uuid-dev zlib1g-dev 


Press ENTER to run it > 

Druk op Enter om alle afhankelijkheden in je systeem te installeren. Je wordt gevraagd om Netdata te bouwen zoals hieronder:

 --- Installing netdata... --- 
[/tmp/netdata-kickstart-LnvxPHJfuV/netdata-v1.26.0-292-gfbb5d8e2]# ./netdata-installer.sh --auto-update 
 ^
 |.-.  .-.  .-.  .-.  . netdata                    
 |  '-'  '-'  '-'  '-'  real-time performance monitoring, done right! 
 +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--->


 You are about to build and install netdata to your system.

 The build process will use /tmp for
 any temporary files. You can override this by setting $TMPDIR to a
 writable directory where you can execute files.

 It will be installed at these locations:

  - the daemon   at /usr/sbin/netdata
  - config files  in /etc/netdata
  - web files   in /usr/share/netdata
  - plugins    in /usr/libexec/netdata
  - cache files  in /var/cache/netdata
  - db files    in /var/lib/netdata
  - log files   in /var/log/netdata
  - pid file    at /var/run/netdata.pid
  - logrotate file at /etc/logrotate.d/netdata

 This installer allows you to change the installation path.
 Press Control-C and run the same command with --help for help.


 NOTE:
 Anonymous usage stats will be collected and sent to Google Analytics.
 To opt-out, pass --disable-telemetry option to the installer or export
 the environment variable DO_NOT_TRACK to a non-zero or non-empty value
 (e.g: export DO_NOT_TRACK=1).

Press ENTER to build and install netdata to your system > 

Druk op Enter om de Netdata te installeren. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

Setting netdata.tarball.checksum to 'new_installation'

 --- We are done! --- 

 ^
 |.-.  .-.  .-.  .-.  .-.  . netdata             .-.  .-
 |  '-'  '-'  '-'  '-'  '-'  is installed and running now! -'  '-' 
 +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--->

 enjoy real-time performance and health monitoring...

 OK 

Installeer Netdata uit de Ubuntu Repository

Netdata is standaard beschikbaar in de Ubuntu 20.04 standaard repository. Je kunt het installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

apt-get install netdata -y

Als Netdata geïnstalleerd is, bewerk dan het Netdata standaard configuratiebestand en verander het bind-adres met je server-ip:

nano /etc/netdata/netdata.conf

Verander de volgende regels:

[global]
    run as user = netdata
    web files owner = root
    web files group = root
    # Netdata is not designed to be exposed to potentially hostile
    # networks. See https://github.com/netdata/netdata/issues/164
    bind socket to IP = your-server-ip

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herstart dan de Netdata dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart netdata

Je kunt de status van de Netdata controleren met het volgende commando:

systemctl status netdata

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? netdata.service - netdata - Real-time performance monitoring
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/netdata.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2020-12-02 04:55:57 UTC; 9s ago
    Docs: man:netdata
       file:///usr/share/doc/netdata/html/index.html
       https://github.com/netdata/netdata
  Main PID: 18021 (netdata)
   Tasks: 22 (limit: 4691)
   Memory: 35.4M
   CGroup: /system.slice/netdata.service
       ??18021 /usr/sbin/netdata -D
       ??18100 /usr/bin/python3 /usr/lib/netdata/plugins.d/python.d.plugin 1
       ??18106 bash /usr/lib/netdata/plugins.d/tc-qos-helper.sh 1
       ??18108 /usr/lib/netdata/plugins.d/nfacct.plugin 1
       ??18109 /usr/lib/netdata/plugins.d/apps.plugin 1

Dec 02 04:55:57 ubuntu2004 systemd[1]: Started netdata - Real-time performance monitoring.
Dec 02 04:55:57 ubuntu2004 netdata[18021]: SIGNAL: Not enabling reaper
Dec 02 04:55:57 ubuntu2004 netdata[18021]: 2020-12-02 04:55:57: netdata INFO : MAIN : SIGNAL: Not enabling reaper

Op dit moment is Netdata geïnstalleerd en luistert op poort 19999.

ss -antpl | grep 19999

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

LISTEN  0     4096     216.98.11.171:19999      0.0.0.0:*    users:(("netdata",pid=18021,fd=4))  

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot de Netdata Web Interface

Open nu je web browser en open de Netdata webinterface met de URL http://your-server-ip:19999. Je zou de Netdata webinterface in het volgende scherm moeten zien:

Netdata Systeem Monitor

CPU en belasting

Bewaking van CPU belasting

Schijf- en RAM gebruik

Schijfbewaking

Swap en Netwerk

Netwerk Monitoring

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt Netdata met succes geïnstalleerd op de Ubuntu 20.04 server. Je kunt nu Netdata agent installeren op de client machine en beginnen met het monitoren van systeembronnen vanaf het Netdata web dashboard. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.