MongoDB installeren en gebruiken op Rocky Linux 8

MongoDB is een object-georiënteerde, schema-loze, NoSQL databaseserver die gebruikt wordt bij het ontwikkelen van moderne dynamische apps. Dit houdt in dat gegevensobjecten als afzonderlijke documenten in een verzameling worden opgeslagen, anders dan in traditionele relationele databases waar rijen en kolommen worden gebruikt. Met MongoDB kun je snel door geneste gegevensobjecten gaan zonder dat joins nodig zijn, wat de prestaties sterk verbetert.

MongoDB is in C++ geschreven voor enorme schaalbaarheid en flexibiliteit, wat eenvoudige query’s en indexering voor ontwikkelaars mogelijk maakt. Het biedt ook een aggregatieraamwerk dat het eenvoudiger maakt complexe document-gebaseerde gegevensverzamelingen te doorzoeken.

MongoDB heeft een rijke en levendige gemeenschap en biedt rijke en krachtige ingebouwde functies, waaronder MapReduce, auto sharding en andere.

MongoDB draait op alle belangrijke besturingssysteem platforms zoals Linux, Windows, Solaris en Mac OS X. Het ondersteunt ook veel distributies zoals Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Ubuntu enz.

Deze handleiding behandelt hoe je MongoDB NoSQL databank kunt installeren op Rocky Linux 8.

Vereisten

  • Een verse server waarop Rocky Linux 8 draait met minimaal 10 GB vrije schijfruimte
  • Een niet-root gebruiker met sudo rechten geconfigureerd op de server

Werk het systeem bij

Log in op het systeem met root of sudo gebruiker, afhankelijk van je rechtenconfiguratie, en werk het systeem bij met het volgende commando.

sudo dnf update -y

Installeren van MongoDB

Het pakket MongoDB is niet opgenomen in de standaard repositories voor Rocky Linux 8 omdat het niet als deel van het “basis” systeem wordt beschouwd. Je moet dus de repository met het pakket toevoegen voordat je MongoDB installeert.

MongoDB is er in twee edities de gemeenschapseditie en de bedrijfseditie. De community editie is gratis, terwijl de enterprise editie extra mogelijkheden biedt. Deze gids is voor de community editie.

Voer het volgende commando uit om de MongoDB Repository aan je systeem toe te voegen.

cat > /etc/yum.repos.d/mongodb.repo << 'EOL'
[mongodb-org-4.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc
EOL

Zodra de repository is ingeschakeld, voer je het volgende commando uit om de mongoDB gemeenschapseditie te installeren.

sudo dnf update
sudo dnf install mongodb-org

installeer mongodb

Als de installatie voltooid is, controleer je de geïnstalleerde versie als volgt.

mongod --version

mongod --versie

De MongoDB dienst start niet automatisch na de installatie. Je kunt dit verifiëren door het volgende commando uit te voeren.

sudo systemctl status mongod

De uitvoer moet lijken op die hieronder:

status mongod

Omdat de dienst niet gestart is, start je hem handmatig door het volgende commando uit te voeren.

sudo systemctl start mongodb

Om MongoDB in te schakelen om automatisch te starten bij het opstarten, voer je het volgende commando uit.

sudo systemctl enable mongodb

Op dit punt is MongoDB geïnstalleerd en geconfigureerd op de server. Controleer de status van de MongoDB dienst als volgt.

sudo systemctl status mongod

status mongod

Lopende MongoDB

De MongoDB dienst draait als een daemon mongod. Het mongod proces draait in de achtergrond als een niet-root gebruiker. MongoDB gebruikt /var/lib/mongo als de standaard gegevensmap, en /var/log/mongodb voor logboekinformatie.

Je kunt het logbestand controleren op eventuele fouten als je vermoedt dat MongoDB niet goed loopt.

tail /var/log/mongodb/mongod.log

Je zou een regel moeten kunnen zien die aangeeft dat MongoDB klaar is en wacht op verbindingen.

mongod logbestand

MongoDB biedt een shell interface waarmee je direct met de gegevens kunt interageren.

Om de shell van MongoDB te openen, voer je het volgende commando uit vanuit een willekeurige terminal sessie op de server.

mongo

mongoshell

Vanuit de shell interface kun je het onderstaande commando uitvoeren om de databases te tonen die momenteel op je systeem aanwezig zijn. Standaard stelt MongoDB een databank ter beschikking die test heet.

db

mongo shell toon db

Een nieuwe databank maken

Om een nieuwe MongoDB database te maken, schakel je 0naar de nieuwe database met het use commando met de naam van je nieuwe database. We zullen een databank maken met de naam test-db

use test-db

Om gegevens in je nieuwe database te zetten, voer je het volgende commando uit vanuit een willekeurige terminal sessie op de server. Het volgende commando maakt een verzameling documenten (gegevensstructuur in MongoDB).

db.linux.insertOne(
  { "ubuntu" : "20.04",
   "centos" : "8",
   "debian" : "10"
  }
)

Druk op Enter om de gegevens in te voegen.

database invoegen

Documenten in je database tonen

show collections

toon databank

Om de inhoud van je databankverzameling te tonen, voer je het volgende commando uit

db.linux.find()

toon database inhoud

Een gebruiker aanmaken

We maken een gebruikroep admin met lees/schrijf rechten.

db.createUser(
  {
   user: 'admin ',
   pwd: '$trongP@ssWord',
   roles: [ { role: 'readWrite', db: 'test-db' } ]
  }
 );

Druk op Enter om de nieuwe gebruiker toe te voegen

een nieuwe gebruiker toevoegen

Toon alle gebruikers

db.getUsers()

lijst databankgebruikers

De MongoDB databank afsluiten

exit

Conclusie

In deze gids hebben we MongoDB geïnstalleerd en geconfigureerd op Rocky Linux 8. We bespraken ook hoe je MongoDB installeert met het dnf commando, hoe je de MongoDB dienst start, stopt, inschakelt en de status ervan controleert, en hoe je de Mongo Shell interface gebruikt om commando’s uit te voeren voor interactie met een MongoDB database. We hopen dat je deze gids nuttig vond.