mod_pagespeed module installeren en instellen met Apache op Ubuntu 18.04 LTS

Mod_pagespeed is een Apache module die gebruikt kan worden om de snelheid van de Apache webserver op Linux te verbeteren. Mod_pagespeed heeft verscheidene filters die automatisch webpagina’s optimaliseren om ze beter te laten presteren. Het ondersteunt verschillende besturingssystemen, zoals, Fedora, RHEL, Debian, Ubuntu en CentOS. Mod_pagespeed module vereist geen wijzigingen aan bestaande inhoud, wat betekent dat alle interne optimalisaties en veranderingen aan bestanden aan de server kant worden gedaan.

In deze zelfstudie leren we hoe je Mod_pagespeed met Apache op Ubuntu 18.04 server installeert.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.104 is ingesteld op je server
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Voor je begint moet je je systeem updaten met de nieuwste versie. Je kunt dit doen door het volgende commando uit te voeren:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je server bijgewerkt is, herstart je je server om de veranderingen toe te passen.

Installeer Apache Web Server

Eerst moet je Apache webserver op je systeem installeren. Je kunt hem installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 -y

Als de installatie voltooid is, start je Apache service en schakel je hem in om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

Als je daarmee klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Mod_pagespeed Module

Eerst moet je de nieuwste versie van Mod_pagespeed downloaden van hun officiële website. Je kunt dat doen met het volgende commando:

wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb

Als de download voltooid is, installeer je het door het volgende commando uit te voeren:

dpkg -i mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb

Als de installatie met succes voltooid is, herstart je de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Je kunt nu de Mod_pagespeed module verifiëren met het volgende commando:

curl -D- localhost | head

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 11 May 2019 04:58:26 GMT
Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Accept-Ranges: bytes
X-Mod-Pagespeed: 1.13.35.2-0
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=0, no-cache, s-maxage=10
Content-Length: 10089
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

100 10089 100 10089  0   0  182k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 185k

Mod_pagespeed webinterface configureren

Mod_pagespeed module biedt een eenvoudige en gebruikersvriendelijke webinterface om de toestand van de server te bekijken. Je kunt Mod_pagespeed webinterface inschakelen door het bestand /pagespeed.conf aan te maken:

nano /etc/apache2/mods-available/pagespeed.conf

Voeg de volgende regels toe:

<Location /pagespeed_admin>
  Order allow,deny
  Allow from localhost
  Allow from 127.0.0.1
  Allow from all
  SetHandler pagespeed_admin
</Location>

<Location /pagespeed_global_admin>
  Order allow,deny
  Allow from localhost
  Allow from 127.0.0.1
  Allow from all
  SetHandler pagespeed_global_admin
</Location>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herstart dan de Apache dienst om alle veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Als je dat gedaan hebt, kun je verder gaan met het openen van Mod_pagespeed webinterface.

Toegang tot Mod_pagespeed Web Interface

Open nu je web browser en typ de URL http://192.168.0.104/pagespeed_admin. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

mod_pagespeed webinterface

Statistieken

Pagespeed statistieken

Configuratie

Pagespeed configuratie

Histogrammen

Pagespeed Histogrammen

Console

Pagespeed Console

Bericht Geschiedenis

Bericht Geschiedenis

Grafieken

Pagespeed Grafieken

Gefeliciteerd! je hebt Mod_pagespeed met Apache met succes geïnstalleerd op Ubuntu 18.04 server.