Memcached installeren op CentOS 8

Memcached is een open-source en hoog-performant geheugen caching systeem. Het slaat gegevens in het geheugen op en wordt gebruikt om dynamische websites te optimaliseren. Het versnelt je database-gestuurde website door objecten in het geheugen te cachen. Memcached is de eerste keus van elke webmaster om real-time toepassingen te hosten in Web, Mobiele Apps, Gaming en E-Commerce. In deze gids leg ik uit hoe je het in-memory caching systeem Memcached installeert op CentOS 8.

Vereisten

  • Een server waarop CentOS 8 draait.
  • Een root wachtwoord is de server geconfigureerd.

Installeren van de Memcached server

De installatie van het Memcached pakket is een eenvoudig proces. Je kunt het installeren door gewoon het volgende commando uit te voeren:

dnf install memcached libmemcached -y

Als de Memcached server geïnstalleerd is, start je de Memcached server en schakel je hem in bij het herstarten van het systeem:

systemctl enable memcached --now

Om de Memcached dienst te controleren, voer je het volgende commando uit:

systemctl status memcached

Uitvoer:

Memcached Status

Memcached instellen

Standaard is Memcached alleen toegankelijk vanaf de localhost. Als je applicatie op het remote systeem gehost wordt, dan moet je Memcached zo instellen dat het toegang geeft tot poort 11211 vanaf het IP van de applicatieserver.

Je kunt een remote server toegang tot Memcached geven door het bestand /etc/sysconfig/memcached te bewerken:

nano /etc/sysconfig/memcached

Zoek de volgende regel:

OPTIONS="-l 127.0.0.1,::1"

En vervang het door de volgende regel:

OPTIONS="-l application-server-ip,::1"

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent. Herstart dan de Memcached dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart memcached

Firewall instellen

Vervolgens moet je de firewall instellen om TCP en UDP poort 11211 toe te laten en toegang toe te staan vanaf het IP van je remote applicatieserver.

Je kunt ze toestaan met het volgende commando:

firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/udp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-source=application-server-ip/32 --permanent

Herlaad vervolgens de firewalld service om de veranderingen toe te passen:

firewall-cmd --reload

Memcached uitbreidingen installeren

Om verbinding te maken met de Memcached server, moet je een taal-specifieke client installeren.

Als je Memcached voor je PHP toepassing wilt gebruiken. Je zult de php-pecl-memcached uitbreiding op je server moeten installeren.

Je kunt het installeren met het volgende commando:

dnf install php-pecl-memcached php-pecl-memcache -y

Als je Memcached wilt gebruiken voor je Python toepassing. Je zult pymemcache op je server moeten installeren.

Je kunt het installeren met het volgende commando:

pip install pymemcache
pip install python-memcached

Conclusie

Gefeliciteerd! je hebt Memcached met succes geïnstalleerd op CentOS 8. Je kunt Memcached nu integreren met je PHP of Python-gebaseerde toepassing en de snelheid van je toepassing verhogen.