MediaWiki te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Mediawiki is een gratis en open bron wiki software waarmee je je eigen wiki site kunt maken. Het is geschreven in PHP en gebruikt MySQL/MariaDB databank backend. Mediawiki heeft veel mogelijkheden, waaronder, Meertalige ondersteuning, Gebruikersbeheer, Inhoud beheren en delen, Bewerken, Opmaak, Verwijzing en nog veel meer.

In deze zelfstudie leren we hoe je Mediawiki met Apache webserver op Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

Installeer eerst Apache en MariaDB server met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Als beide pakketten geïnstalleerd zijn, moet je de Ondrej PHP repository aan je systeem toevoegen. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y

Als de repository geïnstalleerd is, update je de repository en installeer je PHP samen met alle vereiste PHP bibliotheken:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-cli php7.2-mcrypt php7.2-zip php7.2-curl -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, open je het php.ini bestand met het volgende commando:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Breng de volgende wijzigingen aan:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata

Bewaar en sluit het bestand, start dan de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om bij het opstarten te starten:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Configureer MariaDB

Beveilig eerst de installatie van MariaDB met het volgende commando:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt, maak dan een database en gebruiker voor Mediawiki:

MariaDB [(none)]>CREATE DATABASE mediadb;
MariaDB [(none)]>CREATE USER 'media'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle privileges aan de mediadb met het volgende commando:

MariaDB [(none)]>GRANT ALL ON mediadb.* TO 'media'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]>FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]>EXIT;

Installeer Mediawiki

Download eerst de nieuwste versie van Mediawiki van hun officiële website:

wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.31/mediawiki-1.31.0.tar.gz

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar -xvzf mediawiki-1.31.0.tar.gz

Kopieer vervolgens de uitgepakte directory naar de Apache root directory en geef de juiste permissies:

sudo cp -r mediawiki-1.31.0 /var/www/html/mediawiki
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/mediawiki
sudo chmod -R 777 /var/www/html/mediawiki

Maak vervolgens een Apache virtual host bestand voor Mediawiki met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/mediawiki.conf

voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/mediawiki/
ServerName example.com
<Directory /var/www/html/mediawiki/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/media-error_log
CustomLog /var/log/apache2/media-access_log common
</VirtualHost>

Sla het bestand op, schakel dan het virtuele host bestand en de Apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

sudo a2ensite mediawiki.conf
sudo a2enmod rewrite

Herstart tenslotte Apache webserver om de veranderingen door te voeren:

sudo systemctl restart apache2

Toegang tot Mediawiki

Open nu je webbrowser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

MediaWiki Installer

Klik nu op de knop Stel de wiki in. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies taal

Kies hier je wiki taal en klik op de Ga verder knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Controle van de installatieomgeving

Klik nu op de Continue knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Gegevensbestand

Geef nu je databankgegevens op en klik op het knopje Continue. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies databasetype

Kies nu storage engine en klik op het Continue knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Stel een sitenaam in, gebruikersnaam en wachtwoord

Geef nu je wiki site naam, gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op het knopje Continue. Je zou de volgende pagina moeten zien:

MediaWiki Instellingen

MediaWiki Instellingen - pagina 2

Vink nu al je vereiste instellingen aan en klik op het Continue knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Begin de MediaWiki installatie

Klik nu op Continue om de installatie te starten. Als de installatie voltooid is. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik nu op de Continue knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

DownloadlocalSettings.php

Hier moet je het bestand LocalSettings.php downloaden en het in de hoofdmap van MediaWiki zetten.

Open nu je web browser en typ de URL http://example.com. Je zou je MediaWiki site moeten zien in de volgende afbeelding:

MediaWiki startpagina

Links