Magnolia CMS te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Magnolia is een gratis en open bron Java-gebaseerd CMS dat smartphone eenvoud op ondernemingsschaal levert. Het gebruikt een JCR repository om gegevens op te slaan, op te vragen en te doorzoeken. Magnolia CMS heeft een modulaire architectuur die het mogelijk maakt om functies te installeren en verwijderen naar gelang de eisen van een project.

Magnolia CMS Kenmerken

  • Ondersteuning voor Multi-Taal, Multi-Domein, Multi-Brand, en Multi-Channel.
  • Automatische Menu Generatie, Sitemaps, Google SItemap.
  • Ondersteuning voor Thema’s & Sites.
  • Gemakkelijk te gebruiken, volledig van functies voorzien en zeer schaalbaar.

In deze handleiding leren we hoe je Magnolia in Ubuntu 18.04 kunt installeren.

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 18.04.
  • Een niet-root gebruiker met sudo rechten.

Installeer Java

Voor je begint moet Magnolia java in je systeem geïnstalleerd hebben. Je kunt het installeren met het volgende commando:

sudo apt-get install oracle-java8-installer -y

Als java geïnstalleerd is, kun je de java versie controleren met het volgende:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)

Installeer Magnolia

Eerst moet je de nieuwste versie van Magnolia downloaden. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

cd /opt
wget https://netix.dl.sourceforge.net/project/magnolia/magnolia/Magnolia%20CE%205.6.5/magnolia-community-demo-bundle-5.6.5-tomcat-bundle.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip magnolia-community-demo-bundle-5.6.5-tomcat-bundle.zip

Verander vervolgens de directory in de Magnolia en start Magnolia server met het volgende commando:

cd magnolia-5.6.5
sudo ./apache-tomcat-8.5.5/bin/magnolia_control.sh start --ignore-open-files-limit

De Magnolia server draait nu en luistert op poort 8080.

Toegang tot de Magnolia Web Interface

Open nu je web browser en typ de URL http://your-server-ip:8080, je wordt doorgestuurd naar het welkomstscherm van Magnolia:

Magnolia CMS web installer

Klik nu op de knop “Run the Web update on the author instance”, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Controleer de installatie-eisen voor Magnolia

Klik nu op de knop START INSTALLATION. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Magnolia Installatie voltooid

Klik nu op de knop START UP MAGNOLIA, je wordt doorgestuurd naar het Magnolia login scherm:

magnolia Inloggen

Geef nu gebruikersnaam op als superuser en wachtwoord als superuser, klik dan op de LOGIN knop, je zou het Magnolia dashboard op de volgende pagina moeten zien:

Magnolia CMS dashboard

Links