maak je een Ubuntu Virtuele Machine in Azure Cloud

Azure Virtual Machine (VM) is een van de soorten on-demand, schaalbare computing resources. Het geeft ons de flexibiliteit van virtualisatie. We hoeven geen fysieke hardware te kopen en te onderhouden, we hoeven alleen voor de machine zelf te zorgen. We kunnen gemakkelijk en snel een virtuele machine maken met configuraties naar onze behoeften. De grootte van de VM die we gebruiken wordt bepaald door de werklast die we willen draaien. We kunnen Virtuele machines in een Azure virtueel netwerk gemakkelijk verbinden met het netwerk van onze organisatie.

Azure biedt vele besturingssysteem images die gebruikt kunnen worden om Virtuele Machines te maken.

Aan de Virtuele Machine kan een publiek IP adres worden toegekend om er op afstand toegang toe te krijgen. De Virtuele Machine moet gemaakt worden in het Virtuele Netwerk in Azure. Om een VM te maken moeten we een locatie uit de lijst kiezen.

Met Azure Virtual Machine moeten we betalen voor rekencapaciteit, zonder langlopende verplichtingen of vooraf te betalen.

Vereisten

  1. Azure Account(aanmaken als je er geen hebt).

Wat gaan we doen?

  1. Log in op Azure.
  2. Maak een Virtuele Machine.
  3. Verbind met de Virtuele Machine
  4. Verwijder de Virtuele Machine

Inloggen in Azure

Klik hier om naar het Azure portaal te gaan en klik op Sign in.

Inloggen op Azure

Gebruik je credentials om in te loggen op de account.

Aanmelden

Je ziet de hoofdpagina als volgt zodra je met succes op je account bent ingelogd. Klik op 3 lijnen bij “Microsoft Azure” in de linker bovenhoek van het Azure portaal om het portaalmenu te zien.

Microsoft Azure

Maak een virtuele machine in Azure Cloud

Klik op “All services” in het linker paneel.

Alle diensten

Je ziet een scherm met alle diensten, klik op Compute – > Virtual Machine.

Computerdiensten

Klik op “Add” om je eerste Virtuele Machine te maken.

VM toevoegen

Klik hier voor Resource Group op create new, voer de naam my-resource-group in en kies dan OK.

Geef de virtuele machine een naam als “my-first-vm”, kies de regio “Central US”, Wijzig de Grootte naar behoefte, voeg “Username” en “Password” toe waarmee op de Virtuele Machine ingelogd zal worden. Klik op “Next: Schijf”.

Hulpbrongroep

Houd deze configuratie ongewijzigd en klik op “Next: Networking”.

Netwerken

Hier wordt standaard het Virtuele Netwerk voor deze Virtuele Machine aangemaakt, als je je Virtuele Netwerk al hebt kun je dat selecteren.

Laat de andere configuratie zoals ze is en klik op “Next: Beheer”.

Beheer

Ga verder met de standaard configuratie, klik op “Next: Advanced”.

Geavanceerde VM instellingen

Klik op “Next: Tags” om verder te gaan met de standaard configuratie.

Standaard configuratie

Voeg hier het label “environment: test” toe. Je kunt meer tags naar keuze toevoegen. Klik op “Next: Review + create”

Bekijk de instellingen en maak een Virtuele machine

Je ziet een foutmelding als “Validation failed. Vereiste informatie ontbreekt of is niet geldig.” Om deze fout te verhelpen ga je naar het tabblad “Management” met een roodgekleurde stip erop.

Fout bij het aanmaken van VM

Hier staat de foutmelding “No existing storage account in current subscription and location”.

De reden hiervoor is: We hebben” ingeschakeld waarvoor “Diagnostics storage account” nodig is om Metrics te schrijven zodat je ze met je eigen gereedschap kunt analyseren.

Om voorlopig van deze fout af te komen “keep Boot diagnostics as off” en klik op het tabblad “Review + create”.

Schakel Boot diagnostics uit

Nu zie je de boodschap “Validation passed”.

Validatie geslaagd

Wacht enige tijd en als het inzetten voltooid is, klik je op “Go to resources”.

Maak Ubuntu VM in Azure

Hier zie je dat de Virtuele Machine klaar is. Klik op “Resource group” om te zien wat er allemaal is aangemaakt onder de resource groep die we aanmaakten als onderdeel van het Virtual Machine creatieproces.

VM Dashboard

Je ziet dat er bij het aanmaken van de Virtuele Machine meerdere middelen zijn aangemaakt. Al deze middelen horen bij de Virtuele Machine die we maakten.

VM middelen overzicht

Verbind met de Virtuele Machine

Om verbinding te maken met de door ons gemaakte Virtuele Machine, ga je terug naar de “Overview” pagina van de Virtuele Machine.

Maak verbinding met VM

Klik op “Connect” -> “SSH”.

Verbinden via SSH

Je ziet de verbindingsdetails onder “SSH” om verbinding te maken met de Virtuele Machine. Kopieer het IP van hieruit.

VM IP adres

Ga naar de terminal op je machine en typ het ssh commando als. “ssh gebruikersnaam@IP”. Voer het wachtwoord in als daarom gevraagd wordt.

Je ziet de uitvoer als volgt als je met succes vanaf de terminal verbinding maakt met de Virtuele Machine.

SSV verbindt met VM

Verwijder de Virtuele Machine

Als je de Virtuele Machine niet langer nodig hebt, kun je hem verwijderen door de Resource Groep waaronder we hem maakten te verwijderen.

Typ de naam van de Resource Groep in het tekstvak en klik op “Delete”.

Als je de Resource Group verwijdert, worden alle resources die erbij horen verwijderd.

Omdat de Resource Group die we maakten geen andere hulpbronnen bevat is het veilig om hem te verwijderen, maar als er wel andere hulpbronnen in zaten, moeten we voorkomen dat we de hulpbrongroep verwijderen, want dan worden ook andere hulpbronnen verwijderd.

VM verwijderen op Azure

Conclusie

In dit artikel leren we onze allereerste Virtuele Machine op Azure Cloud te maken. We zagen hoe we de fout die we tegenkwamen bij het aanmaken van de machine konden oplossen. We zagen ook de stappen om de machine te verbinden en te verwijderen als hij niet meer nodig is.