Linux znew Command Tutorial voor Beginners (met Voorbeelden)

Wist je dat Linux een manier biedt om .Z bestanden te hercomprimeren tot .gz bestanden? Ja, met het znew commando kun je dit doen. In deze zelfstudie bespreken we de basisprincipes van dit commandoregel hulpprogramma aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden. Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS machine.

Linux znew commando

Zoals hierboven al gezegd, kun je met het znew commando in Linux .Z bestanden omzetten in .gz type door ze opnieuw te comprimeren. Hierna volgt de syntaxis ervan:

znew [ -ftv9PK] [ name.Z ...  ]

En hier is wat de man pagina over dit commando zegt:

Znew recompresses  files from .Z (compress) format to .gz (gzip) format.  

If you want to recompress a file already in gzip format, rename the file to force a .Z extension
then apply znew.

Hieronder volgen enkele voorbeelden in vraag en antwoord stijl die je een beter idee moeten geven over hoe het znew commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je het znew commando?

Het is vrij eenvoudig – geef gewoon de .Z bestandsnaam als invoer. Hier is een voorbeeld:

znew files2.Z

Dit commando produceert ‘files2.gz’ in de uitvoer, en verwijdert daarbij het oorspronkelijke .Z bestand.

Q2. Wat als er al een .gz bestand met dezelfde naam bestaat?

Als een .gz bestand met dezelfde naam al bestaat in je huidige werkdirectory, vraagt het znew commando om te bevestigen of je het al dan niet wilt overschrijven.

Bijvoorbeeld, in mijn geval leverde het volgende commando:

znew files2.Z

produceerde de volgende bevestigingsvraag:

gzip: files2.gz already exists; do you wish to overwrite (y or n)?

Je kunt dus op ‘y’ drukken als je verder wilt gaan, anders op ‘n’. Als alternatief kun je ook de -f commandoregeloptie gebruiken om hercompressie van .Z naar .gz formaat te forceren als er al een .gz bestand bestaat.

Q3. Hoe kan znew details in de uitvoer laten weergeven?

Met de -v commandoregeloptie kan znew details weergeven, zoals de naam en het verkleiningspercentage voor elk gecomprimeerd bestand. Hier zie je een voorbeeld:

znieuwe verbose uitvoer

Q4. Wat zijn andere nuttige znew opties?

Er zijn er een handvol. Zoals -t test de nieuwe bestanden voor je de originelen verwijdert, -9 zorgt ervoor dat het gereedschap de langzaamste compressiemethode gebruikt (optimale compressie), en -P zorgt ervoor dat znew pijpen gebruikt voor de conversie om het schijfruimtegebruik te verminderen.

Hieronder volgt de complete lijst van opties die znew biedt:

       -f     Force recompression from .Z to .gz format even if a .gz file already exists.

       -t     Tests the new files before deleting originals.

       -v     Verbose. Display the name and percentage reduction for each file compressed.

       -9     Use the slowest compression method (optimal compression).

       -P     Use pipes for the conversion to reduce disk space usage.

       -K     Keep a .Z file when it is smaller than the .gz file; implies -t.

Conclusie

Als je werk het comprimeren en decomprimeren van bestanden via de Linux commandoregel omvat, kan het znew commando nuttig voor je zijn. In deze handleiding bespraken we enkele belangrijke opties die znew biedt. Voor meer info ga je naar de man pagina van het gereedschap.