Linux w Command Tutorial voor Beginners (5 voorbeelden)

Als je nieuw bent in het Linux systeembeheer, moet je op de hoogte zijn van gereedschappen die je helpen bij gebruikersbeheer. Eén zo’n hulpmiddel is w, dat info toont over gebruikers die op dat moment op een systeem ingelogd zijn, inclusief wat ze aan het doen zijn. In dit artikel zullen we dit hulpmiddel bespreken aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier getest zijn op een Ubuntu 16.04 LTS machine.

Linux w commando

Zoals hierboven al gezegd, geeft w informatie weer met betrekking tot gebruikers die momenteel ingelogd zijn. Hierna volgt de syntaxis ervan:

w [options] user [...]

En hier is hoe de man pagina van het gereedschap het uitlegt:

 w displays information about the users currently on the machine, and
their processes. The header shows, in this order, the current time,
how long the system has been running, how many users are currently
logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 min?
utes.

The following entries are displayed for each user: login name, the tty
name, the remote host, login time, idle time, JCPU, PCPU, and the com?
mand line of their current process.

The JCPU time is the time used by all processes attached to the tty.
It does not include past background jobs, but does include currently
running background jobs.

The PCPU time is the time used by the current process, named in the
"what" field.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het w commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je het w commando?

Het basisgebruik is heel eenvoudig – alles wat je hoeft te doen is ‘w’ uit te voeren sans enige opties.

w

Hieronder volgt de uitvoer die het ‘w’ commando op mijn systeem produceerde:

Hoe gebruik je w commando

Voor details over wat de verschillende velden in de uitvoer betekenen, verwijs ik je naar het inleidende deel van de handleiding hierboven.

Q2. Hoe kan je w commando koppen laten strippen?

Als je niet wilt dat w de koptekst in de uitvoer weergeeft, gebruik dan de -h commandoregeloptie.

w -h

Hoe maak je w commando strip koptekst

Zo kun je zien dat de koptekst in de uitvoer is weggestreept.

Q3. Hoe kun je w uitvoer in kort formaat laten weergeven?

Als je wilt dat w uitvoer in kort formaat weergeeft, gebruik je de -s optie. In dit formaat bevat de uitvoer niet de aanmeldtijd, JCPU of PCPU tijden.

w -s

Hoe maak je w weergave uitvoer in kort formaat

Q4. Hoe kan ik ervoor zorgen dat w het FROM veld niet weergeeft?

Dit kan mogelijk gemaakt worden met de -f commandoregel optie.

w -f

Hier is de uitvoer die dit commando op mijn systeem produceerde:

Hoe maak je dat w het FROM veld niet toont

Zo zie je dat het FROM veld in de uitvoer ontbreekt. Merk op dat je de -i commandolijnoptie kunt gebruiken voor het geval je wilt dat w voor het FROM veld IP adres weergeeft in plaats van hostnaam.

Q5. Hoe kun je w info voor een specifieke gebruiker laten afdrukken?

Dit kan door de overeenkomstige gebruikersnaam als invoer aan het w commando door te geven. Bijvoorbeeld, als je wilt dat w alleen info weergeeft die te maken heeft met gebruiker ‘himanshu’, voer dan het w commando op de volgende manier uit:

w himanshu

Conclusie

Het w commando is een nuttig klein hulpmiddel dat geen steile leercurve heeft. In feite is het hulpprogramma gemakkelijk tebegrijpen en te gebruiken. We hebben hier bijna alle belangrijke opties besproken. Voor meer informatie over het gereedschap ga je naar zijn man pagina.