Linux vdir Command Tutorial voor Beginners (8 Voorbeelden)

Het oplijsten van de inhoud van een directory is een van de meest basale taken waar gebruikers (zowel pro als noobs) zich mee bezig houden. Hetls commando is zonder meer het populairste hulpmiddel dat hiervoor gebruikt wordt. Het is echter niet het enige.

Er zijn enkele alternatieven. Er is bijvoorbeeld een hulpprogramma dat vdir heet, waarvan we hier de basisprincipes zullen bespreken. Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in deze handleiding getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS en Debian 10 machine.

Linux commando vdir

Net als ls wordt ook het vdir commando in Linux gebruikt om de inhoud van mappen op te sommen. Hieronder volgt de syntaxis ervan:

vdir [OPTION]... [FILE]...

En hier is hoe de man pagina van het gereedschap het uitlegt:

List information about the FILEs (the current directory by default).  
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het vdir commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je vdir?

Het basisgebruik is vrij eenvoudig – voer gewoon het vdir commando uit sans enige optie.

vdir

In mijn geval leverde het uitvoeren van ‘vdir’ bijvoorbeeld de volgende uitvoer op:

total 12
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Desktop
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Documents
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Downloads
-rw-r--r-- 1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 2513 Apr 16 14:33 examples.desktop
drwxrwxr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Files-From-Desktop
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Music
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Pictures
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Public
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Templates
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   40 Apr 16 14:33 Videos

Zo zie je dat de uitvoer vergelijkbaar is met het ‘ls -l’ commando.

Q2. Hoe laat ik vdir vermeldingen weergeven die met punt (.) beginnen?

Standaard toont de uitvoer van het vdir commando geen namen die met een punt (.) beginnen. Je kunt dit gedrag echter veranderen met de -a command-line optie.

vdir -a

De volgende uitvoer werd in mijn geval geproduceerd:

total 52
drwx------ 20 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   540 Sep 26 09:30 .
drwxrwxrwt  7 root         root         16384 Sep 26 10:17 ..
-rw-r--r--  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   220 Sep 26 09:29 .bash_logout
-rw-r--r--  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9  3637 Sep 26 09:29 .bashrc
drwxr-xr-x 12 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   260 Sep 26 09:37 .cache
drwxr-xr-x 16 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   360 Sep 26 09:29 .config
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Desktop
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Documents
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Downloads
-rw-r--r--  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9  8980 Sep 26 09:29 examples.desktop
drwxrwxr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Files-From-Desktop
drwx------  3 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    60 Sep 26 09:30 .gconf
drwx------  3 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    60 Sep 26 09:30 .gnome2
drwx------  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:30 .gnome2_private
-rw-------  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   358 Sep 26 09:29 .ICEauthority
drwxr-xr-x  3 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    60 Sep 26 09:29 .kde
drwx------  3 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    60 Sep 26 09:29 .local
drwx------  4 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    80 Sep 26 09:30 .mozilla
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Music
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Pictures
-rw-r--r--  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   697 Sep 26 09:29 .profile
drwxrwxr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    60 Sep 26 09:29 .psensor
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Public
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Templates
drwxr-xr-x  2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    40 Sep 26 09:29 Videos
-rw-------  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9    61 Sep 26 09:29 .Xauthority
-rw-------  1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9   108 Sep 26 09:29 .xsession-errors

Zo zie je dat bestandsnamen die met een punt beginnen ook in de uitvoer worden geproduceerd.

Q3. Hoe maak je vdir schaalmaten naar vaste grootte?

Stel dat je wilt dat vdir maten (5e kolom in uitvoer) afdrukt in blokken van megabytes, dan kun je dat doen met de –block-size optie, door er ‘M’ als invoer aan te geven.

vdir --block-size=M

Hieronder volgt de uitvoer die dit commando op mijn systeem opleverde:

total 1M
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Desktop
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Documents
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Downloads
-rw-r--r-- 1 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 examples.desktop
drwxrwxr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Files-From-Desktop
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Music
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Pictures
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Public
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Templates
drwxr-xr-x 2 guest-A8CLd9 guest-A8CLd9 1M Sep 26 09:29 Videos

Je ziet dus dat grootte-vermeldingen worden geproduceerd in blokken van megabytes (M).

Hier is wat nuttige informatie met betrekking tot de invoer die deze optie vereist:

       The  SIZE  argument  is  an  integer and optional unit (example: 10K is
       10*1024).  Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y  (powers  of  1024)  or  KB,MB,...
       (powers of 1000).

Q4. Hoe kan ik vdir uitvoer laten produceren zoals ls?

Standaard produceert het ls commando geen details in de uitvoer – alleen namen van bestanden/mappen in de huidige directory.

Echter, vdir produceert standaard een heleboel info. Maar als je wilt, kun je vdir beperken tot een ‘ls’ als de uitvoer. Dit kun je doen met de -C command-line optie.

vdir -C

De volgende uitvoer werd in mijn geval geproduceerd:

Desktop  Documents  Downloads  examples.desktop  Files-From-Desktop  Music  Pictures  Public  Templates  Videos

Q5. Hoe kan ik vdir gekleurde uitvoer laten produceren?

Als je de uitvoer die vdir in de vorige paragraaf produceerde vergelijkt met de uitvoer die het ‘ls’ commando produceert, merk je één verschil op: de uitvoer van het ls commando is gekleurd, terwijl die van vdir dat niet is.

Je kunt echter vdir dwingen ook gekleurde uitvoer te produceren. Dit kun je doen met de –color command-line optie.

vdir --color

Q6. Hoe kun je vdir ongesorteerde uitvoer laten produceren?

Dit kun je doen met de -f command-line optie.

vdir -f

Hieronder volgt de uitvoer die dit commando in mijn geval produceerde:

.         .gnome2   Files-From-Desktop  .local     Music        Templates  .xsession-errors  .cache           .bash_logout
..         .mozilla  .ICEauthority       Videos     Documents  Downloads  .Xauthority     .config       .profile
.gnome2_private  .psensor  .gconf           Pictures  Public     Desktop    .kde         examples.desktop  .bashrc

Hier staat hoe de man page deze -f optie uitlegt:

-f     do not sort, enable -aU, disable -ls --color

Q7. Hoe maak je vdir groep mappen eerst in de uitvoer?

Als je wilt dat het vdir commando directories eerst groepeert in de uitvoer, gebruik je de –group-directories-first optie.

vdir --group-directories-first

Hieronder volgt de uitvoer die dit commando in mijn geval produceerde:

total 12
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Desktop
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Documents
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Downloads
drwxrwxr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Files-From-Desktop
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Music
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Pictures
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Public
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Templates
drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Videos
-rw-r--r-- 1 guest-eugepN guest-eugepN 8980 Aug 22  2011 examples.desktop

Zo zie je dat alle mappen eerst in de lijst werden opgenomen.

Q8. Hoe kan ik vdir voor elk bestand een indexnummer laten produceren?

Dat kan met de -i command-line optie.

vdir -i

Het volgende is een voorbeeld uitvoer:

total 12
 22 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Desktop
 26 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Documents
 23 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Downloads
  6 -rw-r--r-- 1 guest-eugepN guest-eugepN 8980 Aug 22  2011 examples.desktop
155 drwxrwxr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Files-From-Desktop
 27 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Music
 28 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Pictures
 25 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Public
 24 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Templates
 29 drwxr-xr-x 2 guest-eugepN guest-eugepN   40 Aug 22  2011 Videos

De eerste kolom bevat de respectieve indexnummers.

Conclusie

Afhankelijk van de eis kan het vdir commando een nuttig hulpmiddel voor je blijken te zijn. In deze handleiding hebben we enkele belangrijke opties besproken die dit hulpprogramma biedt. Om meer over dit hulpmiddel te leren, ga je naar zijn man pagina.