Linux ‘users’ Command Tutorial voor Beginners (met voorbeelden)

Soms wil je, terwijl je op de Linux commandoregel werkt, snel nagaan welke gebruikers momenteel allemaal op het systeem zijn ingelogd. Wel, er is een ingebouwd Linux commandoregel hulpprogramma waarmee je dit gemakkelijk kunt doen. Het hulpmiddel in kwestie is ‘users’, en in deze handleiding zullen we de basis ervan bespreken aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in dit artikel getest zijn op een Ubuntu 16.04 machine.

Linux gebruikers commando

Zoals hierboven al gezegd, drukt het users commando in uitvoer de namen af van de gebruikers die momenteel ingelogd zijn. Hieronder volgt de syntaxis ervan:

users [FILE]

En hier is hoe de man pagina van het gereedschap het uitlegt:

Output who is currently logged in according to FILE.  If FILE is not specified, use /var/run/utmp.  /var/log/wtmp as FILE is common.

De info pagina voor ‘users’ bevat een nog gedetailleerdere uitleg:

`users' prints on a single line a blank-separated list of user names of
users currently logged in to the current host. Each user name
corresponds to a login session, so if a user has more than one login
session, that user's name will appear the same number of times in the
output. Synopsis:

users [FILE]

With no FILE argument, `users' extracts its information from a
system-maintained file (often `/var/run/utmp' or `/etc/utmp'). If a
file argument is given, `users' uses that file instead. A common
choice is `/var/log/wtmp'.

An exit status of zero indicates success, and a nonzero value
indicates failure.

Hieronder volgen enkele vraag-en-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het users commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je het commando users?

Het is heel eenvoudig – voer gewoon ‘users’ uit. Hier is een voorbeeld:

users

Op mijn systeem leverde het commando de volgende uitvoer op:

himanshu himanshu himanshu

Dat betekent dus dat de gebruiker ‘himanshu’ drie keer heeft ingelogd. Natuurlijk kunnen, afhankelijk van je geval, deze namen (en hun aantal) anders zijn.

Q2. Hoe maak je een lijst van het aantal ingelogde gebruikers?

Voor het geval je alleen ge├»nteresseerd bent in het aantal momenteel ingelogde gebruikers, kun je het ‘users’ commando op de volgende manier gebruiken:

users | wc -w

Op mijn systeem leverde het bovenstaande commando ‘3’ op als uitvoer, wat in de lijn ligt van de uitvoer die in de vorige paragraaf getoond werd.

Q3. Hoe kan ik users info uit een bepaald bestand laten halen?

Standaard haalt het users commando info uit bestanden als:

`/var/run/utmp' or `/etc/utmp'

Als je wilt, kun je het hulpmiddel echter informatie uit een ander bestand laten halen. In dat geval moet je de bestandsnaam en het pad als invoer doorgeven aan het ‘users’ commando. Bijvoorbeeld:

users /var/log/wtmp

Q4. Hoe krijg je meer info over het ‘users’ commando?

Hoewel het ‘users’ commando geen exclusieve commandoregeloptie biedt, bestaan de standaard –help en –versie opties wel, zodat je meer info over het gereedschap zelf kunt krijgen.

users -- help
users --version

Conclusie

Zoals je opgemerkt hebt, biedt het users commando niet veel mogelijkheden – het houdt zich gewoon aan zijn basistaak om namen te geven van gebruikers die momenteel op het systeem ingelogd zijn. Dus in die zin is het een handig hulpmiddel. Voor het geval je het nodig hebt, hier is de man pagina van het hulpmiddel.