Linux uname Command Tutorial voor Beginners (8 Voorbeelden)

Of je nu systeembeheerder bent, software ontwikkelaar, of een gewone Linux gebruiker, je kunt in een situatie komen waarin je wat systeeminformatie nodig hebt, zoals kernel release of versie. Welnu, er bestaat een ingebouwd commandoregel hulpprogramma – uname genoemd – waarmee je dit kunt doen.

In deze handleiding bespreken we de grondbeginselen van dit hulpmiddel met behulp van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden. Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in het artikel getest zijn op een Ubuntu 14.04 LTS machine.

Linux uname commando

Zoals al gezegd geeft het uname commando je systeeminformatie. Hierna volgt de syntaxis ervan:

uname [OPTION]...

En hier is hoe de man page het definieert:

Print certain system information.

Hieronder volgen enkele vraag-en-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven van hoe uname werkt.

Q1. Hoe gebruik je uname?

Voor basisgebruik voer je gewoon het ‘uname’ commando uit sans opties.

uname

Op mijn systeem leverde het bovenstaande commando de volgende uitvoer op:

Linux

Q2. Hoe kun je de kernelnaam afdrukken?

Gebruik hiervoor de -s commandoregeloptie.

uname -s

De uitvoer op mijn systeem was:

Linux

Zo zie je dat dit de kernelnaam is die het uname commando standaard ook produceert (als geen opties worden doorgegeven).

Q3. Hoe kan ik kernel release afdrukken?

Gebruik hiervoor de -r optie.

uname -r

Op mijn systeem werd bijvoorbeeld de volgende uitvoer geproduceerd:

4.4.0-62-generic

Q4. Hoe kun je kernelversie afdrukken?

Kernelversie kan worden opgevraagd met de -v commandoregel optie.

uname -v

Hier is de uitvoer van mijn machine:

#83~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jan 18 18:10:26 UTC 2017

Q5. Hoe de hostname van netwerkknooppunten afdrukken?

Met de -n commandolijnoptie kun je deze info afdrukken.

uname -n

Hieronder volgt bijvoorbeeld de uitvoer die het bovenstaande commando op mijn systeem produceerde:

himanshu-desktop

Q6. Hoe de naam van de machinehardware af te drukken?

Met de -m optie kan uname de naam van de machinehardware afdrukken.

uname -m

Hier volgt de uitvoer die het bovenstaande commando op mijn systeem produceerde:

i686

Q7. Hoe kan ik processortype afdrukken?

Om processortype in de uitvoer te krijgen, gebruik je de -p commandoregel optie.

uname -p

Op mijn systeem werd de volgende uitvoer geproduceerd:

athlon

Q8. Hoe kan ik hardwareplatform afdrukken?

Informatie over het hardware platform kan verkregen worden met de -i optie.

uname -i

Op mijn systeem was de uitvoer hetzelfde als bij de -m commandolijnoptie – i686.

Q9. Hoe kan ik het besturingssysteem afdrukken?

Gebruik de -o commandolijn optie in het geval je de OS naam wilt ophalen.

uname -o

De volgende uitvoer werd geproduceerd op mijn Ubuntu machine:

GNU/Linux

Q10. Hoe alle informatie in één keer afdrukken?

Als je wilt, kun je ook alle informatie – die we tot nu toe via afzonderlijke opties hebben opgevraagd – in één keer afdrukken. Gebruik hiervoor de -a optie.

uname -a

Hier is de uitvoer die op mijn systeem wordt geproduceerd:

Linux himanshu-desktop 4.4.0-62-generic #83~14.04.1-Ubuntu SMP Wed Jan 18 18:10:26 UTC 2017 i686 athlon i686 GNU/Linux

Conclusie

Zoals je zult beamen, is uname een commando dat vrij gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is. Het enige dat je in de gaten moet houden zijn de commandoregelopties – wanneer je welke moet gebruiken. Oefen de opties die we in deze handleiding besproken hebben, en ga voor meer info over het hulpmiddel naar zijn man pagina.