Linux tr Command Tutorial voor Beginners (met voorbeelden)

Afhankelijk van het soort werk dat je in Linux op de commandoregel doet, wil je misschien een hulpprogramma dat kan fungeren als een Zwitsers zakmes voor snelle tekstbewerking. Gelukkig bestaat er een hulpmiddel, tr genaamd, dat voor deze rol in aanmerking komt. In deze handleiding bespreken we de basis van tr aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in dit artikel getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS machine en op Debian 10.

Het Linux tr commando

Hier is hoe de man pagina van het gereedschap het uitlegt:

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output.

En het volgende is de syntaxis ervan:

tr [OPTION]... SET1 [SET2]

hier staat wat SET betekent:

SETs are specified as strings of characters.  Most represent themselves.  Interpreted sequences are:

       \NNN   character with octal value NNN (1 to 3 octal digits)

       \\     backslash

       \a     audible BEL

       \b     backspace

       \f     form feed

       \n     new line

       \r     return

       \t     horizontal tab

       \v     vertical tab

Hieronder volgen enkele voorbeelden in vraag en antwoord stijl die je een beter idee moeten geven over hoe het tr commando werkt.

Q1. Hoe zet je kleine letters om in hoofdletters met tr?

Stel dat je de zin “linux tutorial on howtoforge” in hoofdletters wilt omzetten, dan kun je dat hier doen met tr.

echo 'linux tutorial on howtoforge' | tr "[:lower:]" "[:upper:]"

Het bovenstaande commando gaf op mijn systeem de volgende uitvoer:

LINUX TUTORIAL ON HOWTOFORGE

Q2. Hoe extra spaties wegstrepen met tr?

Stel dat je een regel hebt als: “HowtoForge is een bijzonder goede bron voor Linux handleidingen”. En de bedoeling is om extra spaties van deze regel te strippen.

Hier is hoe je tr kunt gebruiken om dit te doen:

echo 'HowtoForge       is an extremely        good resource for      Linux tutorials' | tr -s '[:space:]'

Hier is de uitvoer:

HowtoForge is an extremely good resource for Linux tutorials

Q3. Hoe tekst verwijderen met tr?

Stel dat je de koppeltekens uit de volgende regel wilt verwijderen: “HowtoForge — is — een — uiterst — goede — bron — voor — Linux — handleidingen.” Dan kun je dat hier doen met tr.

echo 'HowtoForge -- is -- an -- extremely -- good -- resource -- for -- Linux -- tutorials' | tr -d '-'

Het volgende is de uitvoer die het geeft:

HowtoForge  is  an  extremely  good  resource  for  Linux  tutorials

Q4. Hoe vervang je tekens met tr?

Stel in de vorige paragraaf dat de eis was om koppeltekens te vervangen door, laten we zeggen, punten. Dan zie je hier hoe je dat kunt doen met tr.

echo 'HowtoForge -- is -- an -- extremely -- good -- resource -- for -- Linux -- tutorials' | tr '-' '.'

Het volgende is de uitvoer die het oplevert:

HowtoForge .. is .. an .. extremely .. good .. resource .. for .. Linux .. tutorials

Conclusie

Je ziet dus dat het tr commando een uiterst handig hulpmiddel is als het om tekst bewerken gaat. We hebben hier enkele hoofdopties besproken, maar het hulpprogramma biedt ook veel andere command-line opties. Probeer deze eerst uit, en als je een goed idee hebt gekregen van wat we hier besproken hebben, dan kun je meer over tr leren door naar zijn man pagina te gaan.