Linux slaapcommando tutorial voor beginners (met voorbeelden)

Soms wil je, terwijl je op de Linux commandoregel werkt, een paar commando’s na elkaar uitvoeren, maar met een zekere vertraging ertussen. Hier, in situaties als deze, kan het sleep commando echt nuttig blijken te zijn. In deze zelfstudie zullen we snel de basisprincipes van dit hulpmiddel bespreken met behulp van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we daar in springen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier getest zijn op een Ubuntu 16.04 LTS machine.

Linux slaap commando

Het Sleep commando wordt gebruikt om een vertraging voor een bepaalde tijd in te voeren. Hieronder volgt de syntaxis ervan:

sleep NUMBER[SUFFIX]...
sleep OPTION

En hier is hoe de man pagina van het gereedschap het beschrijft:

Pause for NUMBER seconds. SUFFIX may be 's' for seconds (the default), 'm' for minutes, 'h' for 
hours or 'd' for days.  Unlike most implementations that require NUMBER be an integer, here NUMBER
may be an arbitrary floating point number. Given two or more arguments, pause for the amount of
time specified by the sum of their values.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het Sleep commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je het commando sleep?

Het basisgebruik is vrij eenvoudig – geef gewoon een getal als invoer door om ervoor te zorgen dat sleep een vertraging van zoveel seconden induceert.

Bijvoorbeeld:

sleep 5

Het bovenstaande commando wekt een pauze van 5 seconden op, of met andere woorden, als je het commando uitvoert, krijg je na 5 seconden de prompt terug.

Q2. Hoe kun je slaap grotere vertragingen laten induceren?

Zoals je in de vorige Vraag & Antwoord gezien zou hebben, beschouwt het sleep commando het gehele getal dat eraan doorgegeven wordt als aantal seconden. Als je wilt, kun je echter samen met het gehele getal een achtervoegsel opgeven om Sleep te vertellen dat je wilt dat het het gehele getal beschouwt als aantal minuten, uren, of zelfs dagen.

De beschikbare achtervoegsels zijn ‘s’ (voor seconden – standaard), ‘m’ (voor minuten), ‘h’ (voor uren), en ‘d’ (voor dagen).

Bijvoorbeeld:

sleep 5m

Dit commando zal een pauze van 5 minuten inlassen.

Q3. Hoe stel je een alarm in met slaap?

Je kunt een alarm willen instellen voor allerlei dingen, zoals het instellen van werkintervallen, het doen van een dutje, of zelfs om ergens aan te herinneren. Ook daarvoor kun je het commando Sleep gebruiken. Alles wat je hoeft te doen is het sleep commando uit te voeren met de hoeveelheid vertraging die je wilt, en ervoor te zorgen dat meteen daarna een audio of video bestand begint te spelen.

Bijvoorbeeld:

sleep 5h; vlc sound.mp3

De bovenstaande reeks commando’s zorgt ervoor dat een geluidsbestand na 5 uur wordt afgespeeld (in vlc speler).

Conclusie

Het Sleep commando wordt meestal gebruikt in shell scripts, hoewel dat niet betekent dat je het niet direct op de commandoregel kunt gebruiken. Hier hebben we het basisgebruik van het hulpmiddel besproken. Om meer te weten te komen, kun je naar de man pagina van het commando gaan.